Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Företagskonton

Hur gör jag ändringar i dispositionsrätten för ett företagskonto?

För en ändringsanmälan om dispositionsrätten för ett företagskonto behöver du:

  • FO-numret
  • Namn och kontaktuppgifter för dem som har dispositionsrätt. Om det är fråga om tillägg av nya personer med dispositionsrätt, behövs också personbeteckning samt kopior på identitetsbevis (pass eller identitetskort).
  • Uppgifter om konton och rättigheter som ska anslutas

Meddelandet kan göras av den som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen. Ändringen bekräftas med personliga nätbankskoder i Visma Sign-tjänsten. Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Meddela om ändringar i dispositionsrätten med blanketten (både nya dispositionsrätter och sådana som ska raderas): Ändringar i företagskontots dispositionsrätt