Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Företagskonton

Hur gör jag ändringar i dispositionsrätten för ett företagskonto?

För en ändringsanmälan om dispositionsrätten för ett företagskonto behöver du:

  • FO-numret
  • Namn och kontaktuppgifter för dem som har dispositionsrätt. Om det är fråga om tillägg av nya personer med dispositionsrätt, behövs också personbeteckning samt kopior på identitetsbevis (pass eller identitetskort).
  • Uppgifter om konton och rättigheter som ska anslutas

Meddelandet kan göras av den som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen. Ändringen bekräftas med personliga nätbankskoder i Visma Sign-tjänsten. Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Meddela om ändringar i dispositionsrätten med blanketten (både nya dispositionsrätter och sådana som ska raderas): Ändringar i företagskontots dispositionsrätt