Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Företagskonton

Hur öppnar jag ett företagskonto?

Innehavaren av ett företagskonto ska vara en juridisk person och kontot öppnas med kontoinnehavarens FO-nummer. Ett företagskonto kan endast ha en innehavare. För en icke-registrerad förening/sammanslutning öppnas banktjänster med den persons personbeteckning som sköter föreningens/sammanslutningens ärenden.

För att kunna öppna ett nytt företagskonto behöver du:

  • FO-numret
  • Personbeteckningar och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen) och kommande kontoanvändare
  • Kopior av de kommande kontoanvändarnas identitetsbevis (pass eller identitetskort)
  • De som undertecknar för företaget får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.
  • Om det är fråga om öppning av ett första företagskonto ska de lagstadgade åtgärderna i fråga om kundkontroll vara utförda innan kontot öppnas i samband med att kundförhållandet öppnas.

För öppning av ett konto debiterar vi enligt vår gällande prislista.

Fyll i ansökan

Hur kan jag öppna ett företagskundförhållande i Aktia?