Företagarens livförsäkring

Företagarens livförsäkring är livsviktig för företagarens familj. Med en livförsäkring tryggar du din familjs ekonomi ifall något skulle hända dig. Vid ett dödsfall faller den ena försörjarens lön bort, men utgifterna minskar sällan.


Säkerställ företagets fortsatta verksamhet

Livförsäkringen kan även användas till att säkerställa företagets fortsatta verksamhet. Livförsäkringsersättningen kan användas till att t.ex. köpa ut de anhöriga ur företaget. Genom att försäkra företagets nyckelperson kan man säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna finns för att hitta en efterträdare eller ny ägare.


Lämna kontaktbegäran

Produktfakta
Försäkringsvillkor

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.