Företagarens livförsäkring

Företagarens livförsäkring är livsviktig för företagarens familj. Med en livförsäkring tryggar du din familjs ekonomi ifall något skulle hända dig. Vid ett dödsfall faller den ena försörjarens lön bort, men utgifterna minskar sällan.


Säkerställ företagets fortsatta verksamhet

Livförsäkringen kan även användas till att säkerställa företagets fortsatta verksamhet. Livförsäkringsersättningen kan användas till att t.ex. köpa ut de anhöriga ur företaget. Genom att försäkra företagets nyckelperson kan man säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna finns för att hitta en efterträdare eller ny ägare.
 

Förmån för företagare  

När du som företagare skaffar en livförsäkring är du berättigat till förmånen för företagare. Företaget får i regel dra av försäkringspremierna i beskattningen.

När du som företagare tecknar en ny livförsäkring får du ett livförsäkringsskydd på 20 000 euro utan försäkringspremie* det första året. Försäkringen fortsätter med normalt pris från och med det andra året.

* Förmånens värde grundar sig på den försäkrades ålder och t.ex. för en person som är 30 år är den ca 32 euro.
 

Beskattning

En lagförändring gällande arvs- och gåvobeskattningen träder i kraft 1.1.2017. Fridelen till nära anhöriga på 35 000 euro avskaffas från ersättningar som utbetalas till följd av dödsfall. Lagen innehåller en övergångsperiod på ett år, vilket betyder att änka får utan arvsskatt hälften av sin ersättning skattefritt och övriga nära anhöriga 35 000 euro skattefritt ifall dödsfallet sker under 2017. Fr.o.m. 2018 kommer alla livförsäkringsersättningar till nära anhöriga i sin helhet att arvsbeskattas.

Lämna kontaktbegäran

Broschyr
Produktfakta
Försäkringsvillkor