Företagarens livförsäkring

Företagarens livförsäkring är livsviktig för företagarens familj. Med en livförsäkring tryggar du din familjs ekonomi ifall något skulle hända dig. Vid ett dödsfall faller den ena försörjarens lön bort, men utgifterna minskar sällan.


Säkerställ företagets fortsatta verksamhet

Livförsäkringen kan även användas till att säkerställa företagets fortsatta verksamhet. Livförsäkringsersättningen kan användas till att t.ex. köpa ut de anhöriga ur företaget. Genom att försäkra företagets nyckelperson kan man säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna finns för att hitta en efterträdare eller ny ägare.
 

Förmån för företagare  

När du som företagare skaffar en livförsäkring är du berättigat till förmånen för företagare. Företaget får i regel dra av försäkringspremierna i beskattningen.

När du som företagare tecknar en ny livförsäkring får du ett livförsäkringsskydd på 20 000 euro utan försäkringspremie* det första året. Försäkringen fortsätter med normalt pris från och med det andra året.

* Förmånens värde grundar sig på den försäkrades ålder och t.ex. för en person som är 30 år är den ca 32 euro.
 

Beskattning

Regeringen föreslår att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att den skattefria delen på  35 000 euro avskaffas i arvsbeskattningen fr.o.m. 1.1.2017 från alla ersättningar som betalas på grund av dödsfall. Om förslaget godkänns och om den försäkrade avlider 1.1.2017 eller senare är dödsfallssumman som betalas till nära anhörig, inklusive änka/änkling, i sin helhet arvsskattepliktig. Förslaget innehåller en höjning av makeavdraget i arvsbeskattningen från 60 000 euro till 90 000 euro.

Boka tid till kontoret

Broschyr
Produktfakta
Försäkringsvillkor

Skydd för företagets fordon av alla slag