Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä kalastellaan verkkopankkitunnuksia − hakukoneiden hakutuloksissa väärennettyjä sivustoja Lue lisää
Säännöllinen rahastosäästäminen

Säännöllinen rahastosäästäminen

Merkitsemällä valitsemasi rahaston rahasto-osuuksia saat oikeuden rahaston tuottoihin. Suorista sijoituksista esimerkiksi pörssiosakkeisiin rahastot poikkeavat siinä, että rahastosijoitus antaa kerralla hajautuksen useaan eri arvopaperiin. Säännöllinen kuukausisäästäminen mahdollistaa hyötymisen sekä kurssien noususta että laskusta. 

Rahastosijoittamisen edut

Sijoitusrahastot koostuvat yleensä erilaisista arvopapereista, kuten pörssiosakkeista ja erilaisista korkoinstrumenteista. Joissakin tapauksissa rahastot voivat sijoittaa myös kiinteään omaisuuteen, esimerkiksi kiinteistöihin. Rahastoa, joka sijoittaa toisiin rahastoihin, kutsutaan rahastojen rahastoksi.

Vaivattomuus

Asiantuntevat salkunhoitajat hoitavat sijoituksiasi ammattimaisesti ja aktiivisesti.

Hajautus

Rahastossa varasi saavat aina laajan riskien hajautuksen.

Likviditeetti

Rahastoihin sijoittamasi varat voit myydä helposti ja nopeasti.

Miksi säännöllinen rahastosäästäminen kannattaa?

Säästämällä säännöllisesti rahastoihin tasaat markkinoiden kurssiheilahteluja. Kurssien laskiessa merkitset rahasto-osuuksia halvemmalla ja saat enemmän osuuksia kuukausisäästösummallasi. Kun kurssit taas nousevat, nousee myös rahasto-osuuksiesi arvo. 

Miten valitsen oikean sijoitusrahaston?

Rahastosäästäminen lähtee sinun lähtökohdistasi. Sijoitusrahaston valinnassa tärkeintä on huomioida oma riskinsietokykysi. Rahaston riskisyyttä kuvataan riskiasteikolla, jossa alhaisinta riskitasoa kuvaa luku 1 ja korkeinta riskitasoa kuvaa luku 7. Riskitaso lasketaan yleensä perustuen rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihteluun viimeisten 5 vuoden ajalta. 

Rahastoilla, joissa riski suuriin arvonvaihteluihin on korkea, ovat myös tuotto-odotukset suuremmat. Siksi säästöajallakin on suuri merkitys sijoituskohteen valinnassa. Jos tarkoituksenasi on säästää pitkällä tähtäimellä, on yleensä kannattavampaa valita rahasto, jossa tuotto-odotukset ovat korkeat.

Aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa salkunhoitaja seuraa markkinoita ja sijoittaa rahastoon sijoitettuja varoja rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti tavoitellen näkemyksensä ja asiantuntemuksensa avulla vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Passiivisesti omaa vertailuindeksiään seuraavia rahastoja kutsutaan indeksirahastoiksi. Näiden tuotto on täysin sidottu indeksin kehitykseen. 

Tutustu rahastovalikoimaamme

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen nyt

Jos olet Aktian asiakas, voit tehdä rahastosäästösopimuksen verkkopankissa. Jos et ole Aktian asiakas, jätä meille yhteydenottopyyntö Aktian verkkopankin viestitoiminnolla. Voit tunnistautua kaikkien suomalaisten pankkien pankkitunnuksilla. 

Varainhoitosalkut

Etsitkö valmista kokonaisratkaisua säästämiseen?

Jos et halua itse seurata markkinoita ja miettiä sijoitustesi hajautusta eri rahastoihin, rahastomuotoiset varainhoitosalkkumme ovat helppo kokonaisratkaisu. Valitset vain omaan tilanteeseesi sopivan salkun, ja me teemme valinnat puolestasi. Sinulla on aina markkinatilanteen mukaan hajautettu ammattimaisesti hoidettu sijoitussalkku. 

Etsitkö valmista kokonaisratkaisua säästämiseen?

Dokumentit

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Aktia Webinaari

Aktian pohjoismaiset pienyhtiörahastot

Katso Aktian pohjoismaiset pienyhtiörahastot -webinaarin tallenne.

Salkunhoitajat Jan Brännback ja Janne Lähdesmäki kertovat mikä on onnistuneen salkunhoidon salaisuus ja miksi he uskovat markkinaan myös seuraavan vuosikymmenen ajan.

 

Aktia Pankki Oyj (”Aktia”) on tuottanut tämän katsauksen sijoittajien käyttöön. Aktia-rahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä. Informaatio on koottu julkisista lähteistä, joita Aktia pitää luotettavina. Taulukoiden ja graafien tietolähde on Bloomberg. Aktia ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämä katsaus on osa Aktian markkinointiaineistoa, eikä sitä välttämättä ole laadittu sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevien säännösten mukaisesti. Mahdollisesti esiteltyihin rahoitusvälineisiin ei sovelleta sijoitustutkimusta koskevia kaupankäyntirajoituksia. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi sijoitusrahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä. Tämä katsaus on tarkoitettu yhtenä monista apuvälineistä avustamaan sijoittajan päätöksentekoa, mutta sijoittajan tekemä sijoituspäätös on viime kädessä hänen omansa ja sen tulee perustua sijoittajan riittävinä pitämiin tietoihin ja tutkimuksiin. Sijoittajan tulee huomioida markkinoilla nopeasti tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset tämän katsauksen sisältöön. Aktia-konserniin kuuluvat yritykset, Aktian yhteistyökumppanit tai näiden yhtiöiden henkilökunta ei vastaa suorista tai epäsuorista tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tämän katsauksen tai sen osien käytöstä sijoitustoiminnassa. Tämän katsauksen kopioiminen tai lainaaminen kokonaisuudessaan tai osittain on kiellettyä ilman Aktian lupaa.

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Asiakas vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitettu pääoma voidaan jopa menettää. Rahoituspalvelujen ja -tuotteiden kulut voidaan periä asiakkaalta sijoitustoiminnan tuloksesta riippumatta. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Aktia ei vastaa katsauksessa esitettyjen tuotto-olettamusten toteutumisesta. Annetut tiedot pohjautuvat rahoitusvälineiden historialliseen tuottoon perustuviin oletuksiin, mutta tämä ei ole tae tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Katsaus ei perustu asiakkaan henkilökohtaisiin tietoihin eikä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sovimme mielellämme ajan henkilökohtaisen sijoittajaprofiilin laatimiseksi henkilökohtaista sijoitusneuvontaa varten. Asiakas voi joutua maksamaan muitakin kuin Aktian välityksellä suoritettavia veroja ja julkisia maksuja. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että sijoittamiseen ja sijoitusomaisuuteen liittyy veroseuraamuksia, joiden taloudellisia vaikutuksia ei välttämättä ole huomioitu tässä esityksessä. Asiakkaan pitää itse hankkia tarvittavat tiedot sijoitustensa ja niihin liittyvien päätösten veroseuraamuksista. Säännöt, rahastoesitteet, avaintietoesitteet ja muut viralliset asiakirjat Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille rahastoille sekä Aktian sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi.