Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+

Frontier-maiden paikallisessa valuutassa liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin sijoittava pitkän koron rahasto

Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ sopii sinulle, joka:

  • hyväksyt Frontier-maiden sijoitusten korkeamman riskin, kun tuotto-odotus on hyvä
  • haluat hajauttaa sijoituksia laajemmin ja uskot kehittyvien maiden talouskasvun jatkuvan tulevaisuudessakin
  • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä

Frontier-markkinat käsittävät ne maat, joiden taloudellinen kehitys on huomattavasti jäljessä perinteisten kehittyvien markkinoiden maista, puhumattakaan kehittyneista maista. Frontier-markkinoiden maissa on pajon potentiaalia: kehittyville markkinoille tunnusomaisesti väestörakenne on otollinen, varallisuus kasvaa ja toimintaympäristö liiketoiminnalle kehittyy nopeasti. Sijoittajien hakiessa hajautusta perinteisten markkinoiden ulkopuolelta näemme kehittyvien maiden tavoin Frontier-markkinoiden korkosijoitusten tarjoavan houkuttelevia tuottonäkymiä pitkällä aikavälillä.

Lue lisää salkunhoidostamme tästä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Rahaston perustiedot


Rahastotyyppi Pitkän koron rahasto, joka sijoittaa pääosin Frontier maiden liikkeeseenlaskemiin paikallisen valuutan korkoinstrumentteihin
Salkunhoitaja Jetro Siekkinen, Timo Leinonen ja Tomi Einesalo
Perustettu 7.12.2015
Rekisteröintimaa Suomi
Vertailuindeksi JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Diversified
Osuuslajit Tuotto-osuudet (A,C) ja kasvuosuudet (B,D)
Minimimerkintä 50 euroa kertamerkintä tai 20 euroa kuukausisäästö
Juoksevat kulut p.a. 1,49 %
Tuottosidonnainen palkkio Ei
Merkintäpalkkio konttorissa 0,5 %
Lunastuspalkkio konttorissa 0,5 %
  1. A- ja B-osuudet, lisätietoa muiden osuussarjojen minimimerkinnöistä löytyy rahastoesitteestä.
  2. A- ja B-osuuksien juoksevat kulut, muiden osuussarjojen kulut löytyvät rahastoesitteestä. Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Hallinnointipalkkio ja säilytyspalkkio sisältyvät juokseviin kuluihin. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja ja mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita.
  3. A- ja B-osuuksien palkkio, muiden osuussarjojen kaikki palkkiot löytyvät rahastoesitteestä.
  4. A- ja B-osuuksien palkkio, muiden osuussarjojen kaikki palkkiot löytyvät rahastoesitteestä.
Osta rahastoa verkkopankissa!

Voit ostaa rahastoa myös muiden pankkien tunnuksilla.

Katsaukset

Esitteet ja säännöt

Rahasto-osuuden arvo ja kehitys-% (B)

riskiluokka
23.11.2020 1 kk 6 kk 12 kk 3 v 5 v Toiminnan alusta
1,207800 € 0,53% -0,80% -1,52% 1,83% 3,87%
  1. Yli 12 kk:n tuottoluvut on ilmoitettu vuosittaisena tuottona
Rahasto-osuuksien arvot A-osuus B-osuus C-osuus D-osuus
23.11.2020 1,037200 € 1,207800 € 1,063200 € 1,238100 €