Aktia Nordic Micro Cap

Pieniin pohjoismaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Aktia Nordic Micro Cap sopii sinulle, joka:

  • haluat varhaisessa vaiheessa päästä mukaan pohjoismaisten kasvavien pienyritysten kehitykseen
  • haluat olla mukana rakentamassa tulevaisuuden vahvoja pohjoismaisia tuotemerkkejä
  • haluat mahdollisuuden hyötyä aktiivisen salkunhoidon tuomasta lisäarvosta pitkällä aikavälillä

Pohjoismaisille kotimarkkinoille on yhteistä suhteellisen vahvat kansantaloudet, jotka luovat vakaan pohjan pienten yritysten toiminnalle samalla kun markkinoiden rajallinen koko ohjaa yrityksiä vahvasti vientiin. Sijoittamalla pohjoismaisiin pienyrityksiin sinulla on mahdollisuus hyötyä kulutusvetoisesta talouskasvusta, sillä Pohjoismaissa on esim. merkittävää globaalia muoti- ja lääketeollisuutta.

Lue lisää salkunhoidostamme tästä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Rahaston perustiedot


Rahastotyyppi Osakerahasto, joka sijoittaa pääosin pohjoismaisiin, pienten yritysten osakkeisiin
Salkunhoitaja Jan Brännback ja Janne Lähdesmäki
Perustettu 3.11.2016
Rekisteröintimaa Suomi
Active share 97% 31.12.2020
Vertailuindeksi Carnegie Nordic Small Cap Return Index
Osuuslajit Tuotto-osuudet (A,C) ja kasvuosuudet (B,D)
Minimimerkintä 50 euroa kertamerkintä tai 20 euroa kuukausisäästö
Juoksevat kulut p.a. 2,03 %
Tuottosidonnainen palkkio Ei
Merkintäpalkkio konttorissa 1 %
Lunastuspalkkio konttorissa 1 %
  1. A- ja B-osuudet, lisätietoa muiden osuussarjojen minimimerkinnöistä löytyy rahastoesitteestä.
  2. A- ja B-osuuksien juoksevat kulut, muiden osuussarjojen kulut löytyvät rahastoesitteestä. Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Hallinnointipalkkio ja säilytyspalkkio sisältyvät juokseviin kuluihin. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja ja mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita.
  3. A- ja B-osuuksien palkkio, muiden osuussarjojen kaikki palkkiot löytyvät rahastoesitteestä.
Osta rahastoa verkkopankissa!

Voit ostaa rahastoa myös muiden pankkien tunnuksilla.

Katsaukset

Esitteet ja säännöt

Rahasto-osuuden arvo ja kehitys-% (B)

riskiluokka
25.2.2021 1 kk 6 kk 12 kk 3 v 5 v Toiminnan alusta
3,284300 € 6,87% 41,92% 110,64% 38,34% 31,73%
  1. Yli 12 kk:n tuottoluvut on ilmoitettu vuosittaisena tuottona
Rahasto-osuuksien arvot A-osuus B-osuus C-osuus D-osuus
25.2.2021 2,789500 € 3,284300 € 2,866100 € 3,374600 €