Salkku 1

Salkku varovaiselle sijoittajalle

Salkku 1 sopii sinulle, joka:

  • haluat aktiivista salkunhoitoa omalla riskitasollasi
  • haluat laajan korkohajautuksen, mutta haluat myös lisätä salkkusi tuotto-odotusta sijoittamalla osan varoista osakemarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin
  • haluat hyötyä säästövakuutuksen tuomista veroeduista

Salkun sisäisiä painoja seurataan aktiivisesti. Koska eri omaisuuslajit eivät yleensä kehity samansuuntaisesti, antaa salkun laaja hajautus mahdollisuuden tasaisempaan tuottoon. Salkussa olevat varat on aina sijoitettu kulloisenkin markkinanäkemyksemme ja salkun tavoitellun volatiliteetin mukaisesti. Salkku 1 sopii yksittäisenä sijoituksena varovaiselle säästäjälle. Salkku sisältää korko- ja rahamarkkinasijoitusten lisäksi pienen painon osake- ja vaihtoehtoisia sijoituksia. Salkun tavoiteltu pitkäaikainen volatiliteetti on 3 %. Tutustu aina ennen sijoituksen tekoa tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin.
 

 

Valitse profiilisalkut, joita haluat vertailla

Salkun perustiedot

Koskee 1.4.2018 alkaen voimaan tulleita Aktia Säästövakuutuksia.

Minimisijoitus  40 euroa
Allokaatio Sijoituskorin sijoituskohteina ovat korkoinstrumentit, osakkeet ja vaihtoehtoiset sijoitukset
Sijoituskulu 0 % vakuutusmaksusta
Nostokulu 1 % nostettavasta vakuutussäästöstä, 60 kuukauden jälkeen 0%.
Hallinnointikulu 0,85 % vakuutussäästöistä vuosittain
Allokointipalvelun kulu 0,20 % vakuutussäästöstä vuosittain
Salkunhoitaja Aktia Pankki Oyj

 

Vakuutuksen kulut ilmenevät vakuutuksen myyntihetkellä annetuista tuotetiedoista. Sijoituskoriin sisältyvistä sijoitusrahastoista peritään hinnaston mukaiset rahastokohtaiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Profiilisalkussa olevien rahastojen arvo saattaa nousta tai laskea, eikä niiden historiallinen arvonkehitys ole tae tulevasta tuotosta. Aktia Henkivakuutus Oy ei voi taata sijoitustoiminnan tulosta tai vakuutukseen maksetun pääoman säilymistä. Säästövakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Aktia Pankki Oyj toimii.