Salkku 5

Tuottohakuisen sijoittajan salkku

Salkku 5 sopii sinulle, joka:

  • haluat aktiivista salkunhoitoa omalla riskitasollasi
  • haluat laajan osakehajautuksen ja hajautuksen vaihtoehtoisiin sijoituksiin yhdellä tuotteella 
  • haluat hyötyä säästövakuutuksen tuomista veroeduista

Salkun sisäisiä painoja seurataan aktiivisesti. Koska eri omaisuuslajit eivät yleensä kehity samansuuntaisesti, antaa salkun hajautus osake- ja vaihtoehtoisten sijoitusten välillä mahdollisuudet tasaisempaan tuottoon. Salkussa olevat varat on aina sijoitettu kulloisenkin markkinanäkemyksemme ja salkun tavoitellun volatiliteetin mukaisesti. Salkunhoitaja voi esimerkiksi painottaa tiettyä maantieteellistä aluetta kulloisenkin markkinanäkemyksemme mukaisesti optimaalisen tuoton saavuttamiseksi. Salkku 5 sopii yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka sietää riskiä erittäin hyvin ja joka hakee hyvin hajautettua osakesalkkua sekä vaihtoehtoisten sijoitusinstrumenttien tasapainottavaa vaikutusta. Salkun tavoiteltu pitkäaikainen volatiliteetti on 15 %. Tutustu aina ennen sijoituksen tekoa tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin.

 

Valitse profiilisalkut, joita haluat vertailla

Salkun perustiedot

Koskee 1.4.2018 alkaen voimaan tulleita Aktia Säästövakuutuksia

Minimisijoitus  40 euroa
Allokaatio Sijoituskorin sijoituskohteina ovat osakkeet ja vaihtoehtoiset sijoitukset
Sijoituskulu 0 % vakuutusmaksusta
Nostokulu 1 % nostettavasta vakuutussäästöstä, 60 kuukauden jälkeen 0 %.
Hallinnointikulu 0,85 % vakuutussäästöistä vuosittain 
Allokointipalvelun kulu 0,20 % vakuutussäästöstä vuosittain
Salkunhoitaja Aktia Pankki Oyj

 

Vakuutuksen kulut ilmenevät vakuutuksen myyntihetkellä annetuista tuotetiedoista. Sijoituskoriin sisältyvistä sijoitusrahastoista peritään hinnaston mukaiset rahastokohtaiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Profiilisalkussa olevien rahastojen arvo saattaa nousta tai laskea, eikä niiden historiallinen arvonkehitys ole tae tulevasta tuotosta. Aktia Henkivakuutus Oy ei voi taata sijoitustoiminnan tulosta tai vakuutukseen maksetun pääoman säilymistä. Säästövakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Aktia Pankki Oyj toimii.