Siirry sisältöön Siirry chattiin

Maksuliikenne

Miten tilinkäyttövaltuutus yritysten välillä tehdään?

Tilinkäyttövaltuutuksella tarkoitetaan erilliseen palvelusopimukseen perustuvaa asiakkaan myöntämää valtuutusta liittää aineistonhoitajan pankkiyhteyteen asiakkaan pankkitili tai -tilejä, joita aineistonhoitaja saa käyttää pankkiyhteytensä välityksellä aineistonhoitajan ja asiakkaan keskenään sopimin tavoin ja rajoituksin.

Tilinkäyttövaltuutusta yritysten välillä käytetään yleisesti esimerkiksi yrityksen ja tilitoimiston tai asunto-osakeyhtiön ja isännöitsijätoimiston välillä. Tilinkäyttövaltuutus yritysten välillä voi koskea sekä yritysverkkopankkia että Web Services -yhteyttä.

Tilinkäyttövaltuutuksesta veloitetaan kuukausimaksu voimassa olevan hinnastomme mukaisesti.

Yritys tai yhteisö voi valtuuttaa valtakirjalla välittäjän (esim. tili- tai isännöitsijätoimisto) lähettämään ja noutamaaan maksuliikeaineistoja Aktiasta. Myös välittäjä voi täyttää lomakkeen yrityksen puolesta.

Pankkiyhteysvaltuutuksen lähettämiseen tarvitset seuraavat tiedot:

  • Valtuuttavan yrityksen tai yhteisön y-tunnuksen ja tilinumeron.
  • Sopimuksen allekirjoittajan (valtuuttavan yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutettu) henkilötunnuksen sekä yhteystiedot. Jos yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen henkilötunnukset ja sähköpostiosoitteet.
  • Valtuutetun välittäjän (esim. tilitoimisto) y-tunnuksen, Web Services sopimusnumeron sekä yhteyshenkilön yhteystiedot.
  • Tiedot palveluista, joita valtuutettu välittäjä saa hoitaa yrityksen tai yhteisön puolesta.

Lähetä pankkiyhteysvaltuutus lomakkeella: Pankkiyhteysvaltuutus

Mikäli valtuutetulla välittäjällä (esim. tilitoimisto/isännöitsijä) on käytössä oma Pankkiyhteysvaltuutus -lomake, sen voi lähettää täydennyspyyntölomakkeen kautta.

Kaikki osapuolet saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti. Valtuus on käytössä noin kahden viikon kuluttua valtakirjan lähettämisestä.

Kirjaudu yritysverkkopankkiin