Siirry sisältöön Siirry chattiin

Aloita säästäminen ja sijoittaminen

Miksi Aktia kysyy minulta sijoituskokemukseen ja -tietämykseen liittyviä kysymyksiä?

Aktia pyytää sinulta tietoja tietämyksestäsi, kokemuksestasi, taloudellisesta asemastasi ja sijoitustavoitteistasi voidakseen arvioida rahoitusvälineen tai toimeksiannon asianmukaisuutta tai soveltuvuutta sinulle. Tämä on osa velvollisuuksiamme sijoituspalveluja tarjoavana yhtiönä.

Sijoitusneuvonnan yhteydessä rahoitusvälineen tai toimeksiannon soveltuvuus arvioidaan soveltuvuusarvioinnilla. Asiakkaan aloitteesta tehtävissä toimeksiannoissa, jotka liittyvät monimutkaisiin rahoitusvälineisiin, asianmukaisuus vuorostaan arvioidaan asianmukaisuusarvioinnilla. Mikäli toimeksiantosi kohdistuu omasta aloitteestasi yksinkertaiseen rahoitusvälineeseen, ei Aktialla ole velvollisuutta arvioida rahoitusvälineen tai toimeksiannon asianmukaisuutta sinulle. Yksinkertaisiksi rahoitusvälineiksi katsotaan tavallisesti riskiensä ja rakenteensa vuoksi esimerkiksi listatut osakkeet, obligaatiot ja sijoitusrahastojen (ei erikoissijoitusrahastojen) rahasto-osuudet.

Asianmukaisuusarvioinnin tavoitteena on varmistaa, että sinulla on riittävästi tietoa ja kokemusta valitsemastasi rahoitusvälineestä, ja siten kyky ymmärtää rahoitusvälineeseen liittyvät riskit. Asianmukaisuusarvioinnilla suojellaan sijoittajan etuja ja sen avulla pyritään poissulkemaan sijoitukset rahoitusvälineisiin, joiden riskejä sijoittaja ei tunne. Saadaksesi Aktialta sinulle asianmukaista tai soveltuvaa palvelua, on tärkeää, että tiedot ovat ajantasaisia, täsmällisiä ja täydellisiä. Jos et anna riittäviä tietoja tai Aktia katsoo, ettei rahoitusväline tai palvelu ole sinulle asianmukainen, Aktia on velvollinen ilmoittamaan sinulle, ettei se voi arvioida, sopiiko tuote tai palvelu sinulla ja varoittaa liiketoimeen sisältyvästä riskistä.

Huomioithan, että ajantasaiset, tarkat ja täydelliset vastaukset antavat luotettavimman tuloksen.