Siirry sisältöön Siirry chattiin

Yritysasiakkuus

Yritysasiakkaan tunteminen

Pankkien on lain* mukaan sekä tunnistettava että tunnettava asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen. Asiakkaan riittävä tunteminen edellyttää pankilta asiakastietojen keräämistä aina uutta asiakassuhdetta aloitettaessa ja tietojen säännöllistä päivittämistä asiakassuhteen aikana.

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

  • Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat sekä näiden henkilöllisyyden ja edustuskelpoisuuden todentaminen
  • Yhteisön tosiasialliset edunsaajat
  • Konsernin rakenne
  • Arvioitu maksuliikenne pankissa
  • Verotustiedot
  • Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Voit päivittää asiakastiedot täällä: Asiakastiedot – Yritys- ja yhteisöasiakas

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä