Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Hajautusta salkkuun ja helppoa vuokraisännöintiä

Hajautusta salkkuun ja helppoa vuokraisännöintiä

Torstai 11. marraskuuta 2021 Blogit ja artikkelit

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä erikoissijoitusrahaston avaintietoesitteeseen.

 

Hyvin hajautetussa sijoitussalkussa on niin osake-, korko- kuin vaihtoehtoisia sijoituksia. Nykyisen matalan korkotason aikaan etenkin vaihtoehtoisten sijoituskohteiden, kuten kiinteistösijoitusten, merkitys on kasvussa. Aktia Asunnot+ erikoissijoitusrahaston kautta asuntosijoittamisen voi aloittaa jo 5 000 euron alkupääomalla.

Se, kuinka paljon kutakin omaisuuslajia tulisi hyvin hajautetussa salkussa olla, on Aktian henkilöasiakkaiden säästämisestä ja sijoittamisesta vastaavan johtajan Thomas Lindholmin mukaan makuasia.

– Jos otetaan mittatikuksi se, kuinka paljon suomalaisilla eläkeyhtiöillä, eli eläkevarojemme sijoittajilla, on sijoituksia kussakin omaisuuskategoriassa, niin vastaus on noin kolmannes kussakin. Koko salkusta reilu kymmenen prosenttia on allokoitunut kiinteistösijoituksiin, kuten asuntoihin, Lindholm sanoo.

Nykyinen matala korkotaso on hyvä asia asuntolainaajille, mutta korkosijoittajille ei. Lindholmin mukaan tämä on johtanut siihen, että niin ammattisijoittajat kuin yksityissijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkussaan.

Niin ammattisijoittajat kuin yksityissijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkussaan.

– Korkotaso on järjestäen laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämä tekee perinteisestä korkosijoittamisesta odotusarvoisesti vähemmän tuottoisaa tulevaisuudessa.

Vähäriskistä tuottoa

Aktian Lindholmin mukaan Aktia Asunnot+ sopii hyvin henkilöille, jotka eivät aiemmin ole sijoittaneet asuntoihin, mutta sijoittamisesta ylipäätään on jo hieman kokemusta.

Asuntosijoittaminen kasvukeskuksissa mielletään lisäksi melko vähäriskiseksi. Tähän on Lindholmin mukaan vankat perusteet, kun katsotaan, miten asuntojen hinta- ja vuokrataso on viime vuosina Suomessa kehittynyt.

– Ei ole kovin montaa ”kuoppavuotta” näkynyt. Koronapandemian alkaessa oli nähtävissä hyvin hetkellinen asuntojen hintojen lasku. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat eivät edes silloin laskeneet. Hintojen nousutahti hetkellisesti vain vähän hiipui, Lindholm sanoo.

Täytyy mennä hyvin monta vuosikymmentä taaksepäin, että löytyy pidempi ajanjakso, jolloin asuntojen hinnoissa olisi nähty laskua Suomessa pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa.

– Täytyy mennä hyvin monta vuosikymmentä taaksepäin, että löytyy pidempi ajanjakso, jolloin asuntojen hinnoissa olisi nähty laskua Suomessa pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Lamavuosina rytinää oli sitten senkin edestä, mutta pitää muistaa, että tilanne taloudessa oli silloin hyvin erilainen.

Thomas Lindholm
Thomas Lindholm kertoo, että nykyinen matalan korkotason kausi on johtanut siihen, että ammattisijoittajat ja yksityissijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkussaan.

Helppoa asuntosijoittamista 

Kun asuntosijoittamista pohditaan, vaihtoehtoina ovat joko oman sijoitusasunnon hankinta tai asuntorahaston kautta sijoittaminen. Lindholmin mukaan oman sijoitusasunnon hankkiminen vuokrausta varten saattaa vedota monen suomalaisen ”tee-se-itse-mentaliteettiin”. Helpompia ja riskiin suhteutettuna todennäköisesti myös tuottavampiakin tapoja on kuitenkin olemassa.

Aktia Asunnot+ erikoissijoitusrahaston kautta sijoittava maksaa hallinnointikulun verran ”helppoudesta” – siitä, että joku hoitaa asunnon vuokraukseen liittyvät asiat sijoittajan puolesta. 

Asuntorahaston kautta pääsee käsiksi kymmeniin, jopa satoihin kohteisiin ja niin hajauttamaan riskiä.

– Asuntorahaston kautta pääsee käsiksi kymmeniin, jopa satoihin kohteisiin ja niin hajauttamaan riskiä. Ennen kaikkea pääsee vuokralaisten etsimisestä ja sijoitusasunnon päivittäiseen pyörittämiseen vaadittavasta työstä eroon. 

Asuntorahastosijoittamisessa on helppouteen liittyviä etuja, mutta monesti siinä väheksytään salkunhoitajan roolia.

Ammattimainen salkunhoitaja tuntee rahaston sijoituskohteet ja asuntomarkkinan keskivertosijoittajaa paremmin, ja tällä voi olla merkittävä lisäarvo sijoituksen lopputulokseen. 

– Ammattimainen salkunhoitaja tuntee rahaston sijoituskohteet ja asuntomarkkinan keskivertosijoittajaa paremmin, ja tällä voi olla merkittävä lisäarvo sijoituksen lopputulokseen. Varsinkin kun suhteutetaan tuotto sen riskiin, lopputulos voi olla huomattavasti parempi.

Lue lisää ja merkitse rahastoa

Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tuleva sijoitustoiminnan tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi sijoitusrahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä.

Teksti: Nina Garlo-Melkas
Kuva: Eemeli Sarka