Siirry sisältöön Siirry chattiin
Sijoituslaina on monipuolinen työkalu osaavalle sijoittajalle

Sijoituslaina on monipuolinen työkalu osaavalle sijoittajalle

Keskiviikko 24. marraskuuta 2021 Blogit ja artikkelit

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä erikoissijoitusrahaston avaintietoesitteeseen.

Sijoituslaina otetaan sijoittamista varten. Ideana on, että pitkällä aikavälillä sijoitukset tuottavat enemmän kuin sijoituslainasta aiheutuu kustannuksia, jolloin sijoittaja saa pääomalleen paremman tuoton.

Aktian henkilöasiakasliiketoiminnan myyntijohtaja Camilla Karlbergin mukaan sijoituslainaa otetaan harvoin asiakkaan ensimmäiseen sijoitukseen.

– Asiakkaalla on oltava kokemusta sijoittamisesta ja ymmärrys siitä, miten sijoitusmarkkinat toimivat ja miksi ja miten tänä päivänä on järkevää ottaa lainaa sijoittamiseen. Sijoituslainaa otettaessa on myös tärkeää, että sijoitushorisontti on pitkäaikainen. Ja koska velkarahalla sijoittamiseen liittyy aina normaalia sijoittamista korkeampi riski ja pahimmassa tapauksessa koko sijoitettu pääoma voidaan menettää, velkavivulla ei tule sijoittaa enempää kuin sijoittajalla on varaa hävitä, Karlberg painottaa.

Koko omaisuutta ei pitäisi sitoa asuntoihin

– Meillä suomalaisilla on usein jo kotoa opittuna kulttuuri, jonka mukaan laina on huonoa ylipäätään. Sellainen traditio on perua korkeiden korkojen kaudelta, jolloin oli järkevääkin maksaa ensin asuntolaina pois ja alkaa sijoittaa vasta sitten, Karlberg pohtii.

Tämän seurauksena suomalaisilla on paljon lainoja, jotka kohdistuvat ainoastaan asuntovarallisuuteen. Oman asunnon lisäksi lainaa saattaa olla otettu vapaa-ajan asuntoa ja sijoitusasuntoa varten.

– On aika iso riski, jos koko omaisuus on kiinni reaalivarallisuudessa. Meidän ideamme on katsoa, mitä asiakkaan koko henkilökohtainen tase sisältää. Haluamme tuoda asiakkaillemme rohkeasti sen ajatuksen, että omaisuutta pitää hajauttaa eri omaisuuslajeihin.

On aika iso riski, jos koko omaisuus on kiinni reaalivarallisuudessa. Meidän ideamme on katsoa, mitä asiakkaan koko henkilökohtainen tase sisältää. 

– Korot ovat nyt historiallisen matalalla tasolla ja sijoituslaina on mahdollista suojata myös tulevaa koronnousua vastaan, Karlberg toteaa.

Korkosuojan hinta on edullinen. Se nostaa kokonaiskorkoa vain noin 0,3 prosenttiyksikköä, jolloin asiakkaan maksama kokonaiskorko korkosuojatulle sijoituslainalle on tällä hetkellä noin 1,5 prosenttia. Lainan nostohetkellä määritellään enimmäiskorko. Lähtökohta on se, että itse sijoitukset, joita varten laina on otettu, tuottavat vuosittain enemmän kuin lainan hinta on.

Sijoituslaina voi olla keino hajauttaa sijoituksia

Sijoituslainalla pystyy parantamaan sijoitusten hajautusta tarvitsematta realisoida olemassa olevia sijoituksia.

– Jos on hankkinut tai perinyt suomalaisia pörssiosakkeita, voi olla hyvä ajatus hajauttaa varallisuuttaan vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, joihin esimerkiksi Aktia Asunnot+ erikoissijoitusrahasto kuuluu. Osakkeiden myynnistä saattaa tulla kuitenkin paljon veroseuraamuksia, jolloin hajautuksen voi tehdä sijoituslainalla, Karlberg sanoo.

Vastaavasti asuntorahastoon sijoittava voi lainan avulla hajauttaa sijoituksiaan myös osakkeisiin. Sijoituslainan osuus riippuu sijoituskohteesta.

Suuruusluokkana voi ajatella, että sijoitetun pääoman voi tuplata lainan avulla. Silloinhan se koko sijoitettava rahamäärä tekee töitä koko sijoitusajan. 

– Suuruusluokkana voi ajatella, että sijoitetun pääoman voi tuplata lainan avulla. Silloinhan se koko sijoitettava rahamäärä tekee töitä koko sijoitusajan. Korkoa korolle -ilmiön tuottovaikutus on suurempi, kun jo ensimmäisen vuoden pääoma on isompi, Karlberg havainnollistaa.


Camilla Karlbergin mukaan sijoituslainan osuus sijoitettavasta varallisuudesta voi olla noin puolet.

Sijoituslainalla pääoman voi tuplata

Esimerkiksi Aktia Asunnot+ erikoissijoitusrahaston kohdalla omaa sijoitettavaa on usein puolet ja sijoituslainaa puolet. Joskus kyseiseen sijoitukseen käytetään myös enemmän rahoitusta, jos nykyisessä salkussa on muuta varallisuutta.

– Se liikkuu aika samoissa, kuin jos ostaa yhden sijoitusasunnon. Mutta sijoitusasunto on vain yksi sijoituskohde, jolloin sijoittaja on riippuvainen yhden taloyhtiön kunnosta ja remonteista. Vuokralainenkin pitää hankkia itse, ja hän saattaa myös haluta vaihtaa asuntoa, tai voi tapahtua vesivahinko. Silloin sijoittaja voi joutua olemaan kuukausia ilman vuokralaista, jolloin tuotto laskee, Karlberg muistuttaa.

– Lisäksi asuntorahaston kautta sijoituskohteina on paljon asuntoja kasvukeskuksista ympäri Suomea. Joukossa on sekä uudisrakennuksia että vanhoja asuntoja. Ja kun asuntorahasto neuvottelee hinnoista, neuvotteluvoima on ihan eri kuin yksityisen henkilön neuvotellessa yhden asunnon hinnasta.

Asuntorahaston kautta sijoituskohteina on paljon asuntoja kasvukeskuksista ympäri Suomea. Joukossa on sekä uudisrakennuksia että vanhoja asuntoja. 

Viime vuosina toteutunut asuntohintojen nousu tarkoittaa, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulta hankittuja sijoitusasuntoja varten otettujen lainojen keskikoko on jo lähes 170 000 euroa. Rahaston kautta asuntosijoittajaksi pääsee huomattavasti pienemmällä satsauksella. Minimisijoitus on 5 000 euroa.

Sijoituslainaa lyhennetään vuosittain

Camilla Karlbergin mukaan sijoituslainan vähimmäiskoko on noin 30 000 euroa. Laina-aika on tyypillisesti kymmenen vuotta.

– Yleensä asiakas lyhentää lainaa kerran vuodessa. Jos sijoituslaina on otettu esimerkiksi mainittuun osakesalkun hajauttamiseen, oiva tapa on maksaa lyhennykset osingoilla, hän kertoo.

Aktia ei edellytä sijoituslainalle korkosuojausta, mutta suosittelee sitä.

– Se on keino pienentää riskiä sillä, että tietää etukäteen, paljonko korko voi enimmillään olla, Karlberg sanoo.

Suosittelemme aina, että asiakkaan sijoitussalkku olisi mahdollisimman hajautettu. Se tarkoittaa, että siinä olisi osake- ja korkosijoituksia sekä vaihtoehtoisia sijoituksia.

– Suosittelemme aina, että asiakkaan sijoitussalkku olisi mahdollisimman hajautettu. Se tarkoittaa, että siinä olisi osake- ja korkosijoituksia sekä vaihtoehtoisia sijoituksia.

Kiinnostaako sijoituslaina?

Varaa aika etätapaamiseen

Lue lisää ja merkitse rahastoa Aktia Asunnot+

Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tuleva sijoitustoiminnan tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi sijoitusrahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä.

Teksti Juha Peltonen