Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä

Aktian nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa ilmoitetaan, että ”sinulla on uusi päivitys”, ja pyydetään kirjautumaan. Linkki ohjaa valesivustolle, joten älä klikkaa linkkiä. Lue lisää turvallisesta asioinnista täältä.

 

Vahvistuva pankkisektori kiinnostaa sijoittajia - Euroalueen suurimmat pankit yhdellä sijoituksella

Vahvistuva pankkisektori kiinnostaa sijoittajia - Euroalueen suurimmat pankit yhdellä sijoituksella

Maanantai 14. helmikuuta 2022 Blogit ja artikkelit

Odotukset koronnoususta ja sääntelyn vakiintuminen lisäävät pankkisektorin kiinnostavuutta sijoituskohteena. Tähän kysyntään Aktia vastaa nyt uudella osaketodistuksella.

Tämän tuotteen myyntiaika on päättynyt. Tuomme säännöllisesti myyntiin uusia markkinatilanteeseen räätälöityjä strukturoituja sijoitustuotteita. Tällä hetkellä myynnissä olevat tuotteemme löydät täältä

Uusimman Sijoittajabarometrin mukaan pankit ja rahoitus on sijoituskohteena kiinnostavin toimiala. Suomen Osakesäästäjien, Pörssisäätiön ja Viisas Raha -lehden kahdesti vuodessa teettämässä tutkimuksessa pankkisektori ohitti viime vuoden jälkipuoliskolla täpärästi sekä energia- ja raaka-ainesektorin että teknologia-alan.

Aktian salkunhoitaja Patrik Moring näkee useita syitä sille, että eurooppalaiset pankit ovat sijoittajien kiinnostuksen kohteina.

– Odotukset korkotason noususta, pankkisektorin edulliset arvostuskertoimet, sääntelyn vakiintuminen ja merkittävästi parantunut vakavaraisuus vaikuttavat kaikki samaan suuntaan, hän luettelee.

Tähän kysyntään Aktialla on nyt tarjolla osaketodistus, jossa kohde-etuutena on euroalueen yleisimmin käytetty pankki-indeksi EURO STOXX® Banks. Siinä ovat mukana euroalueen suurimmat pankit, Suomesta Nordea.

Aktian henkilöasiakkaiden säästämisestä ja sijoittamisesta vastaava johtaja Thomas Lindholm muistuttaa, ettei osaketodistuksia saa tarjotakaan ensikertaiselle sijoittajalle.

Markkinanäkemyksemme mukaan pankkisektori on edullisesti arvostettu toimiala, joka on nyt monella tavalla murrosvaiheessa, mikä tukee tämän tyyppistä sijoitustuotetta.

– Se sopii kokeneelle sijoittajalle osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Markkinanäkemyksemme mukaan pankkisektori on edullisesti arvostettu toimiala, joka on nyt monella tavalla murrosvaiheessa, mikä tukee tämän tyyppistä sijoitustuotetta, Lindholm sanoo.

Korkojen nousu hyödyttää pankkeja

Kohonnut inflaatio pakottaa keskuspankit koronnostoihin.

– Nousevan korkotason myötä pankkien rahoituskate lähtee paranemaan. Sillä on iso vaikutus pankkien tuloksentekokykyyn, Patrik Moring toteaa.

Nousevan korkotason myötä pankkien rahoituskate lähtee paranemaan. Sillä on iso vaikutus pankkien tuloksentekokykyyn.

Pankkien rahoituskate paranee koko olemassa olevalle lainamassalle, mikä näkyy suoraan tulosrivillä. Pankkien rahoituskustannukset sen sijaan kasvavat vain velkakirjarahoituksen osalta. Iso osa pankkien rahoituksesta hoituu edelleen talletusten kautta, eivätkä niiden hinnat ole nousussa.

– Käyttö- ja muilla matalan koron tileillä on edelleen paljon rahaa, mikä pitää pankkien rahoituskustannukset aisoissa. Sitä kautta perinteinen pankkitoiminta hyötyy siitä, että korkotaso nousee, Moring selventää.


– Nousevan korkotason myötä pankkien rahoituskate paranee, salkunhoitaja Patrik Moring (oik.) sanoo. Johtaja Thomas Lindholm (vas.) arvioi pankkisektorin olevan murrosvaiheessa ja edullisesti arvostettu. – Silti osaketodistus sopii maltilliseenkin markkinanäkymään, hän sanoo. 

Pankkiosakkeet ovat edullisia

Pienistä korjausliikkeistä huolimatta osakemarkkinoiden nousu on jatkunut jo historiallisen pitkään. Silti finanssialan yritysten arvostukset eivät ole koholla samalla tavalla kuin monen muun toimialan yrityksillä.

– Pankit ovat yleensä aina jonkin verran halvempia kuin keskimääräinen yhtiö markkinoilla, mutta nyt ero on erittäin suuri. Pankkisektorin arvostuskertoimet ovat hyvin matalalla suhteessa sekä niiden omaan historiaan että laajaan markkinaan, Moring toteaa.

Edullisuudestaan huolimatta pankit ovat hyviä osingonmaksajia. Moringin mukaan se ei ole vain suomalainen ilmiö, vaan perustuu bisneksen luonteeseen.

– Pankit ovat tavallaan kypsä bisnes, jolla ei ole samalla tavalla tarvetta investointeihin kuin monella muulla alalla. Viime vuoden tulosta koskien pankeilta on tulossa erittäin hyvät osingot, hän arvioi.

Sääntely alkaa vakiintua

Regulaatiotsunami, jonka kohteina pankit ovat olleet toistakymmentä vuotta, alkaa olla ohi. Sääntely ei ole lähivuosina kiristymässä ainakaan samalla tavalla, kuin heti finanssikriisin jälkeen nähtiin.

– Ennemminkin nyt on puheenvuoroja jopa sen puolesta, että ruuvia voisi jo vähän löysätä, Moring sanoo.
Osa sääntelystä helpottaa pankkien toimintaa. Esimerkiksi EU-taksonomia vihreän rahoituksen tuotteista tarkoittaa samoja pelisääntöjä ja sitä myötä selkeitä toimintamalleja koko rahoitussektorille. Sääntelyllä on ollut paljon myönteisiä vaikutuksia.

– Regulaation ansiosta pankkien vakavaraisuusasteet ovat merkittävästi eri tasolla kuin ennen. Taso on melkein kaksinkertainen verrattuna finanssikriisiä edeltävään aikaan. Se on ilman muuta sijoittajan kannalta positiivinen asia, Moring sanoo.

Tuottoa maltillisellakin kehityksellä

Osaketodistus on esimerkki Aktian kehittämistä sijoitustuotteista, jotka räätälöidään markkinatilanteeseen. Euroalueen pankkien näkymiä voi pitää suorastaan myönteisinä, mutta Thomas Lindholmin mukaan osaketodistus itsessään sopii myös maltillisen positiiviseen tai jopa neutraaliin näkymään.

Pankkisektorin ei tarvitse raketoida, jotta siitä tulee tuottoa. Riittää, että se pysyy nykyisellä tasollaan, mikä on aika konservatiivinen näkemys.

– Pankkisektorin ei tarvitse raketoida, jotta siitä tulee tuottoa. Riittää, että se pysyy nykyisellä tasollaan, mikä on aika konservatiivinen näkemys, Lindholm ajattelee.

Osaketodistus on autocall-tyyppinen, eli sen tuotto-osuus irtoaa ja sijoitus erääntyy automaattisesti, mikäli kohde-etuus on vuosittaisena havaintopäivänä vähintään lähtötasolla.

– Mikäli taas pankit eivät pärjäisikään tulevaisuudessa, ja niiden kurssit syystä tai toisesta laskisivat, sijoitetun pääoman saa takaisin, mikäli lasku ei ylitä 40 prosenttia viidessä vuodessa, Lindholm kertoo. Jos kurssilasku on yli 40 %:a viiden vuoden päästä, eikä sijoituksen tuottoehto ole täyttynyt vuosittaisena havaintopäivänä aiempina vuosina, vähennetään kurssilasku täysimääräisesti sijoituksesta palautettavasta pääomasta.

Osaketodistuksen kautta sijoitukselle saa laajan hajautuksen, sillä kohde-etuutena olevassa indeksissä on mukana 23 euroalueen isoa pankkia. Vahvistuva pankkisektori -osaketodistuksen merkintäaika on 14.2.–25.3.2022. Minimimerkintä on 5 000 euroa. 

Lisää aiheesta:
Murrosvaihetta elävä pankkisektori on nyt sijoittajia eniten kiinnostava toimiala

Tämän tuotteen myyntiaika on päättynyt. Tuomme säännöllisesti myyntiin uusia markkinatilanteeseen räätälöityjä strukturoituja sijoitustuotteita. Tällä hetkellä myynnissä olevat tuotteemme löydät täältä

Aktia Osaketodistus Vahvistuva Pankkisektori on 1–5 vuotinen sijoitustuote, jonka liikkeeseenlaskija on Nordea Bank Abp. Osaketodistukselle ei ole asetettu vakuutta. Osaketodistukseen liittyy liikkeeseenlaskijariski, jonka toteutuessa liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta, lainakohtaisista ehdoista ja ohjelmaesitteestä. Avaintietoasiakirja, lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa Aktia Pankki Oyj:n toimipisteissä ja kotisivuilla osoitteessa www.aktia.fi.