Siirry sisältöön Siirry chattiin
Euroopan energiamurros pikakelaukselle

Euroopan energiamurros pikakelaukselle

Maanantai 14. maaliskuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Sota on aina tragedia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole poikkeus. Inhimillinen hätä on suuri ja toivon voimia ukrainalaisille hädän keskelle. 

Euroopalle sodan syttyminen tarkoittaa monia asioita, joista ehkä keskeisin ja suurin on huoli energian saatavuudesta ja siitä maksettavasta hinnasta nyt, lähitulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä. Ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi on jo hiljakkoin sovittu siirtymästä pois fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, mutta nyt kun iso siirtymäajan pikakeino, eli maakaasun saatavuus on muuttunut kyseenalaiseksi, Eurooppa joutuu entisestään nopeuttamaan aikataulua ja ottamaan lisää korvaavia työkaluja käyttöönsä.

Esimerkiksi Saksassa maakaasu edustaa jo nyt 27 % koko energiankulutuksesta ja tästä noin 55 % tuodaan putkia pitkin Venäjältä. Suunnitelman mukaan vuosien 2021–2024 aikana suljettujen ydin-, hiili- ja ruskohiilivoimalaitosten synnyttämä vaje olisi väliaikaisesti korvattu lisäämällä maakaasun käyttöä ja suureksi osaksi siis lisäämällä tuontia Venäjältä.

Eli tarkoitus on rakentaa Eurooppaan, niin maanosana kuin osittain yksittäisten maiden kannalta omavarainen, huoltovarmuusnäkökulmasta varmatoiminen ja halpaa energiaa tuottava infrastruktuuri. Tämä tarkoittaa käytännössä, että energianlähteiden, energian varastoinnin ja energian käyttöä säästävien toimien kirjo pitää olla laaja ja innovatiivinen.

Lyhyellä aikavälillä keinot ovat vähissä, mutta tilanteen pakottavuus luo poliittista painetta löytää ratkaisuja. Tämä tulee myös tarkoittamaan, että esimerkiksi yksi varsinkin tuulivoiman rakentamista hankaloittanut seikka, maanluvitus tulee helpottumaan.

Aktian osakerahastoissa on paljon yhtiöitä, jotka tulevat hyötymään vihreän siirtymän nopeutetusta investointiaikataulusta. Olemme tässäkin yrittäneet löytää mahdollisimman laajalta skaalalta yhtiötä, niin teknologiayhtiötä, palveluiden tuottajia, kuin projektien rahoittajia ja itse voimalaitosten operatiivista toimintaa harjoittavia yhtiötä.  Mainitakseni muutamia rahastoista löytyy biopolttoaineita tuottavat Verbio, Waga Energy, Haffner Energy ja Neste, yhteiskunnan sähköistämisen teknologiaa kehittävät ja tuotteita valmistavat Schneider Electric ja Infineon, autoilun sähköistämisen palveluja kehittävät Zaptec ja Kempower, tuulivoimateknologiayhtiö Vestas Wind, tuuli- ja aurinkovoimapuistoja kehittävät Pacifico Energy Yield ja 7C Solarparken ja sähkön varastointiteknologiaa kehittävät Wärtsilä ja Merus Power.

Koronakriisi sen näytti, että kun on pakko, meillä on kyky sopeutua ja muuttaa toimintatapojamme. Jos sodasta voi sanoa sen tuoneen jotain positiivista, niin Euroopan huomattava kiihdytys hiilineutraaliin energiantuotantoon on sellainen. Toivotaan Euroopan myös pystyvän tällä ryhtiliikkeellä näyttämään johtajuutta muulle maailmalle ja eurooppalaisten yritysten ottavan markkinajohtajan paikan omilla aloillaan.

 

Markkinakatsauksen on kirjoittanut salkunhoitaja Tomi Korpivaara.