Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Aktia Osakeobligaatio Suomi II -sijoitus on pääomaturvattu harvinaisuus, jonka tekee mahdolliseksi poikkeuksellinen markkinatilanne

Aktia Osakeobligaatio Suomi II -sijoitus on pääomaturvattu harvinaisuus, jonka tekee mahdolliseksi poikkeuksellinen markkinatilanne

Maanantai 21. elokuuta 2023

OMX Helsinki 25 -indeksiin sidottu Aktia Osakeobligaatio Suomi II tarjoaa sijoittajalle harvinaisen niin sanotun triplasatasen: 100 % pääomaturva, 100 % tuottokerroin ja 100 % merkintähinta. Sijoitus on merkittävissä 22.9. asti.

Aktian asiakkaana, merkitse verkkopankissa Jos et vielä ole Aktian asiakas, varaa aika tästä

– Tähdet ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvässä asennossa pääomaturvatun osakeobligaation toteuttamiselle, pääasiassa kohonneiden korkojen takia , sanoo Aktian henkilöasiakkaiden säästämisestä ja sijoittamisesta vastaava johtaja Thomas Lindholm.  

Suotuisa markkinaympäristö on tehnyt mahdolliseksi sijoitustuotteen, jonka pääomaturva on 100 %, alustava tuottokerroin 100 %, ja jonka merkintähinnassa ei ole ylikurssia, vaan myös merkintähinta on 100 %.  

Harvinainen 3 x 100 % siis, jollaista en muista Suomen osakemarkkinoille aiemmin tehdyn, Lindholm toteaa. 

Aktia Osakeobligaatio Suomi II on viisivuotinen sijoitus, joka suositellaan pidettäväksi loppuun asti. Sijoittaja saa kohteena olevan osakemarkkinan mahdollisen nousun täysimääräisenä ilman riskiä pääoman menettämisestä. Kohde-etuutena on Helsingin pörssin suurimpien yhtiöiden osakekurssikehitystä kuvaava indeksi, OMX Helsinki 25 -hintaindeksi.

Hintaindeksit ottavat huomioon osakkeiden kurssikehityksen, mutta niissä ei huomioida yritysten maksamia osinkoja. Sijoittaja ei siis sijoituksen juoksuaikana perinteiseen tapaan hyödy maksettavista osingoista, mutta toisaalta ne mahdollistavat korkean tuottokertoimen osakekurssien mahdolliseen nousuun. Pääomaturva on voimassa eräpäivänä ja siihen liittyy liikkeeseenlaskijariski. 

Pääomaturvatut sijoitustuotteet ovat Lindholmin mukaan pohjimmiltaan korkosijoituksia ja siksi riippuvaisia sopivista markkinaolosuhteista. 

– Korkotuottoa ei makseta ulos, vaan sillä ostetaan optio, joka antaa oikeuden osallistua osakemarkkinan nousuun. Mitä korkeampi korkotaso, sitä enemmän rahaa on käytettävissä optioon, mikä taas mahdollistaa sijoitukselle korkeamman tuottokertoimen. Tässä auttaa myös osakemarkkinan huipputasostaan laskenut volatiliteetti, joka tekee optiosta edullisemman.

Suomen osakemarkkina on nyt poikkeuksellisen kiinnostava  

Helsingin pörssin kehitys on jäänyt muusta maailmasta jälkeen viimeisen vuoden aikana, ja esimerkiksi P/E-luvuilla mitattuna Helsingin pörssin osakkeet ovat tällä hetkellä historiaansa nähden varsin edullisia.

– Jos lukee Kauppalehteä ja muita, niin onhan siitä kirjoitettukin paljon, että Suomen osakemarkkina on ollut heikko tänä vuonna ja jäänyt yleisesti muista markkinoista, toteaa Aktian salkunhoitaja Paavo Ahonen.

– Itse ajattelisin niin, että kun arvostustaso on alhainen suhteessa siihen, mitä pitkällä ajalla on ollut, niin kyllä kaikki merkit viittaavat siihen, että pitkäaikaiselle sijoittajalle tämä ei ole ollenkaan huono aika sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin.

Kun arvostustaso on alhainen suhteessa siihen, mitä pitkällä ajalla on ollut, niin kyllä kaikki merkit viittaavat siihen, että pitkäaikaiselle sijoittajalle tämä ei ole ollenkaan huono aika sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin.

Kurssilaskuja selittävät yhtiökohtaiset tekijät 

Yleinen talouskehitys ja talousnäkymät vaikuttavat tietysti kaikkiin yhtiöihin, mutta monen Helsingin pörssin yhtiön heikon kehityksen taustalla on Ahosen mukaan nähtävissä myös yksittäisiä tekijöitä.  

– Jos katsotaan alkuvuoden aikana heikosti menestyneitä toimialoja, yksi selkeä teema on metsäteollisuus. Esimerkiksi UPM, Stora Enso ja Metsä Board ovat yhtiöitä, joilla viime vuoden vahvan markkinatilanteen ja vahvan syklin jälkeen on menossa voimakkaasti heikentynyt sykli, ja siksi niiden tuloskehitys on juuri tällä hetkellä heikompaa. 

Toinen esimerkki on Nokia, jonka pidemmän ajan kannattavuusnäkymää Ahonen pitää varsin hyvänä, vaikka tämän hetken tulosta painavatkin odotettua enemmän muun muassa Yhdysvaltojen markkinoilta peräisin olevat ongelmat.  

Myös Neste, joka on ollut uusiutuvan polttoainebisneksensä ansiosta yksi viime vuosien tähtiosakkeista, on laskenut. Yhtiö on ollut globaalistikin edelläkävijä vihreissä polttoaineissa. Nyt tähän markkinaan on tulossa uutta kilpailua ja tarjontaa ensi vuonna, mikä on Ahosen mukaan herättänyt sijoittajissa vähän liikaakin huolta. 

– Nesteellä on alkamassa mielenkiintoisia uusia bisneksiä tällä puolella. Uusiutuva lentopolttoaine esimerkiksi on lähdössä kasvuun, ja siinä on valtava potentiaali.

– Yksittäisenä yhtiönä on tullut alas myös Kojamo. Korkojen nousu vaikuttaa kiinteistömarkkinaan, mikä on painanut yhtiön osaketta. Eli kyllä sieltä löytyy paljon samaan aikaan, mutta eri syistä laskeneita osakkeita, Ahonen summaa.  

Moni haluaa sijoittaa Suomeen, eikä syyttä 

– On siellä toki myös vastavirtaan menneitä, esimerkiksi rahoitussektori. Nordea tekee hyvää tulosta tällä hetkellä, ja sen osake on pärjännyt monia isoja yhtiöitä paremmin. Myös konepajaosakkeista monet ovat menestyneet hyvin, vaikka sielläkin sijoittajat jännittävät nyt, onko tapahtumassa käänne heikompaan. Esimerkiksi Valmet, jonka isoja asiakkaita ovat metsäteollisuusyhtiöt, on laskenut asiakastoimialan heikkouden myötä viime aikoina.

Ahonen muistuttaa, että pitkällä aikavälilla Suomen osakemarkkina on tarjonnut erittäin hyvää, jopa erinomaista tuottoa verrattuna mihin tahansa osakemarkkinaan. 

Pitkällä aikavälilla Suomen osakemarkkina on tarjonnut erittäin hyvää, jopa erinomaista tuottoa verrattuna mihin tahansa osakemarkkinaan. 

– Moni suomalainen haluaa sijoittaa Suomeen, ja täällä on laadukkaita ja mielenkiintoisia yhtiöitä. Meillä on hienoja konepajayhtiöitä, jotka ovat hyvin mukana nykyisissä ja tulevissa megatrendeissä ja tarjoavat hyvät kannattavuusnäkymät. Myös metsäyhtiöt ovat pystyneet uudistumaan sitä mukaa, kun paperin kysyntä laskee. En epäilisi niidenkään pitkän aikavälin pärjäämistä.

Yhdistelmäratkaisuilla kiinnostavia kokonaisuuksia eri sijoitustarpeisiin  

Varsinkin turvallisuushakuiselle sijoittajalle pääomaturvattu osakeobligaatio tarjoaa Lindholmin mukaan mahdollisuuden rakentaa mielenkiintoisia kokonaispaketteja. Esimerkiksi, yhdistämällä pääomaturvattu sijoitus ja määräaikainen talletus, voidaan rakentaa yhdistelmäratkaisu, jonka tuotto on positiivinen kävi osakemarkkinalla miten tahansa. 

Yhdistämällä pääomaturvattu sijoitus ja määräaikainen talletus, voidaan rakentaa yhdistelmäratkaisu, jonka tuotto on positiivinen kävi osakemarkkinalla miten tahansa. 

– Sanotaan, että sijoitetaan esimerkiksi puolet varoista tähän pääomaturvattuun osakeobligaatioon ja puolet sijoitustalletukseen. Sijoitustalletuksen tuotto on tällä hetkellä jopa 4 %. Ja sitten, mikäli Helsingin pörssi viiden vuoden aikana nousee, sijoitusobligaatiosta saa vielä kohde-etuusindeksin nousuun sidotun tuoton 100 % kertoimella. Jos kävisi niin, että osakeindeksi laskisi, 100 % pääomaturvan ansiosta sijoitetun pääoman saa kuitenkin takaisin, ja talletuskoron kautta sijoitukselle tulee joka tapauksessa myös tuottoa, Lindholm kuvailee. 

Talletuksen sijaan osakeobligaation voi halutessaan yhdistää myös esimerkiksi korkorahastoihin, joiden tuotto-odotukset ovat tällä hetkellä Lindholmin mukaan varsin kiinnostavia, parhaimmillaan jopa osakemarkkinoiden pitkän aikavälin keskimääräisten tuottojen luokkaa.

– Nyt ei mielestäni oikein ole enää perusteita makuuttaa ylimääräistä rahaa käyttötilillä.

Aktia Osakeobligaatio Suomi II merkintäaika on 21.8.–22.9.2023. Minimimerkintä on 5 000 euroa.

Lue lisää tuotteesta

Aktian asiakkaana, merkitse verkkopankissa Jos et vielä ole Aktian asiakas, varaa aika tästä

 

Aktia Osakeobligaatio Suomi II on 5-vuotinen sijoitustuote, jonka liikkeeseenlaskija on Barclays Bank PLC. Osakeobligaatiolle ei ole asetettu vakuutta. Osakeobligaatioon liittyy liikkeeseenlaskijariski, jonka toteutuessa liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Pääomaturva on voimassa vain lainan eräpäivänä. Pääomaturva ei kata merkintäpalkkiota. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta, lainakohtaisista ehdoista ja ohjelmaesitteestä. Avaintietoasiakirja, lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa Aktia Pankki Oyj:n toimipisteissä ja kotisivuilla osoitteessa www.aktia.fi.