Varainhoitorahastot

 

 

Aktian uudet, ajanmukaiset ja kustannustehokkaat rahastomuotoiset varainhoitosalkut ovat helppo ratkaisu vaurastumiseen ja valittavissa täysin oman riskiprofiilisi mukaan. Varainhoitosalkut tuovat suurten sijoittajien salkunhoitopalvelu sekä kansainväliset mahdollisuudet kustannustehokkaasti yksityissijoittajan ulottuville.
 
Allokaatio eli hajautus eri omaisuuslajien välillä toimii varainhoitosalkkujemme tärkeimpänä lähtökohtana. Aktian oma allokaatiotiimi seuraa markkinoita aktiivisesti ja huomioi maailman talouden liikkeet. Salkkujen sijoituskohteet muodostuvat omaisuuslajeittain erilaisista sijoitusrahastoista, indeksirahastoista, korkoinstrumenteista sekä vaihtoehtoisista sijoituksista (esim. raaka-aineet). Varainhoitosalkkujen sisältämien sijoituskohteiden keskinäinen paino vaihtelee Aktian allokaationäkemyksen mukaan.