Siirry sisältöön Siirry chattiin
Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden suoja

Yksityisyytesi on meille tärkeää, ja haluamme antaa läpinäkyvää tietoa siitä miten käsittelemme henkilötietojasi. Löydät tältä sivulta keskeisimmät tiedot koskien tietosuojaa Aktiassa.

Aktia Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt tunnistavat ja kunnioittavat odotuksiasi yksityisyyden suojasta. Kannamme vastuun henkilötietojesi käsittelystä sekä yksityisyyden suojastasi toiminnassamme. Noudatamme voimassaolevaa henkilötietolainsäädäntöä ja kunnioitamme myös hyvää pankki- ja vakuutustapaa. Kaikki tiedot, jotka annat meille, pysyvät luottamuksellisina.

Tällä sivulla annamme sinulle kokonaiskuvan siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi Aktia-konsernissa. Alaotsikoita klikkaamalla löydät tietoa esimerkiksi siitä, mihin käyttötarkoituksiin käytämme henkilötietoja, käsittelyn oikeusperusteista, rekisterimme tietosisällöstä ja oikeuksistasi rekisteröitynä. Mikäli et löydä etsimääsi tietoa tai jos sinua askarruttaa jokin tietty asia, vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Voit olla meihin yhteydessä esimerkiksi palautelomakkeen kautta, verkkopankkisi kautta tai soittamalla asiakaspalveluun.

Pyydämme sinua huomioimaan, että lainsäädännön muuttuessa ja tekniikan kehittyessä yksityisyyden suojaa koskeva käytäntömme saattaa myös muuttua. Löydät aina ajantasaiset tiedot tältä sivulta. Tiedotamme myös lain vaatimalla tavalla lain vaatimissa tilanteissa merkittävistä muutoksista. Tämä yksityisyyden suojaa koskeva käytäntö on yhteinen koko Aktia-konsernille. Huomioithan myös, että tytäryhtiöillä on omat tietosuojaselosteensa, joissa on lisätietoja siitä, miten henkilötietoja käytetään kunkin yhtiön tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin liittyen. Lisäksi tarjoamillamme tuotteilla ja palveluilla voi olla omat tietosuojaa koskevat ehdot ja selosteet. Nämä tiedot ovat aina ensisijaisia suhteessa tähän tekstiin.

Tarkemmat tiedot löydät tietosuojaselosteista:

Tietosuojaseloste, Aktia Pankki Oyj

Tietosuojaseloste, Aktia Henkivakuutus Oy

Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Aktia ID, Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden suoja

Luottamus ja vastuullisuus ovat konsernimme toiminnan kulmakivi, ja siksi meille on ensisijaisen tärkeää, että asiakkaanamme ymmärrät ja saat läpinäkyvästi tietoa siitä, miten käytämme henkilötietojasi. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR = General Data Protection Regulation) sovelletaan henkilötietojesi käsittelyyn. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja turvata henkilötietojen käsittelyä. 

Keräämme sinusta ainoastaan tarpeellisia tietoja.

Esimerkiksi silloin, kun ostat meiltä palveluja, keräämme sinusta perustietoja, lainsäädäntövelvoitteiden edellyttämiä tietoja ja palvelun käyttöönottoon liittyviä tietoja. Keräämme tietoja myös, kun käytät palvelujamme tai asioit kanssamme vierailemalla konttorissamme, käyttämällä verkkopalveluitamme tai soittamalla asiakaspalveluun.

Voimme tallentaa vastaanotetut ja soitetut puhelut sekä verkkotapaamiset asiakaspalvelun ja turvallisuuden parantamiseksi, mutta myös täyttääksemme lakisääteiset velvoitteet. Tallenteita voidaan käyttää toimeksiantojen todentamiseksi. Tallenteita voidaan lisäksi hyödyntää asiakaspalvelun kehittämiseksi ja palveluiden parantamiseksi.

Keräämme tietoja havainnoimalla verkkokäyttäytymistä analytiikan avulla parantaaksemme verkkosivustotoimintojamme. Käytämme asiakastiloissamme tallentavaa kameravalvontajärjestelmää asiakkaiden, henkilöstön ja omaisuuden suojaamiseksi.

 

Käsittelemme asiakkaita koskevia tietoja asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitamista varten, asiakasviestintään, asiakkaan tunnistamista ja yksilöintiä varten, asiakkaan kanssa solmittujen sopimusten noudattamisen varmistamiseksi, sekä riskienhallintaa ja toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten.


Henkilötietojesi käyttö on myös tarpeellista, jotta voimme täyttää lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvat velvoitteemme, kuten tietoturvasta huolehtiminen, toiminnan monitorointi ja valvonta sekä väärinkäytösten ehkäisy, tutkiminen ja estäminen.


Käytämme henkilötietoja myös markkinointiin. Käsittelemme tietojasi tarjotaksemme sinulle tuotteita ja palveluja sekä näiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Keräämiemme tietojen avulla opimme paremmin ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita, ja voimme tarjota heille kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Markkinointia voidaan myös kohdentaa käyttäytymisesi ja valintojesi perusteella. Käytämme tietoja myös palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen, kuten tuotevalikoiman parantamiseen ja automatisoidessamme toimintojamme.


Tietojasi voidaan käyttää myös analysointiin ja profilointiin, jotta voimme luoda profiileja palvelu-, tuote- ja konseptikehityksen tueksi sekä markkinointitarkoituksiin. Profiileja voidaan lisäksi käyttää hyväksi yksilöllisen markkinoinnin ja sisällön kohdentamiseen verkkosivuillamme, sähköisissä uutiskirjeissä, mobiilisovelluksessamme ja ulkopuolisilla verkkosivustoilla. 


Voimme profiloida myös riskiluokitusta, asiakasluokitusta ja luottokelpoisuutta varten. Nämä tiedot ovat välttämättömiä lain niin vaatiessa, mutta myös laadukkaiden palvelujen kehittämiseksi ja soveltuvuuden arvioimiseksi sekä riskienhallintaa varten.

 

Henkilötietojen käsittelyn on perustuttava laissa mainittuun perusteeseen. Tietosuojalainsäädännössä tätä kutsutaan käsittelyperusteeksi. Käsittelyperusteita on useampia, ja kun käsittelemme henkilötietojasi, usea käsittelyperuste onkin monesti voimassa samaan aikaan. Alla kuvaamme ne käsittelyperusteet, joihin me nojaudumme, kun käsittelemme henkilötietojasi.
Kunkin käsittelyperusteen kohdalla henkilötietojen käsittelyä rajaa myös vaatimus tietojen tarpeellisuudesta, sekä muut lain asettamat vaatimukset.

Sopimus

Henkilötietoja käsitellään ensinnäkin sopimuksen perusteella. Tämä on keskeinen henkilötietojen käsittelyperuste, koska useimmat tuotteemme ja palvelumme edellyttävät sopimussuhdetta asiakkaaseen. Kun teet kanssamme sopimuksen esimerkiksi tilin avaamisesta, voimme käsitellä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen tilin avaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Toisin sanoen, sopimus tuotteesta tai palvelusta antaa meille luvan käsitellä tuotteen tai palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Suostumus

Tietyissä tapauksissa henkilötietoja käsitellään asiakkaan tai palveluistamme kiinnostuneen henkilön nimenomaisen suostumuksen perusteella. Esimerkiksi sähköiseen suoramarkkinointiin vaaditaan pääsääntöisesti suostumus markkinoinnin kohteelta. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käyttämiseen tiettyyn nimenomaiseen käyttötarkoitukseen, emme voi käyttää tietoja muuhun, ellei tietoja koske myös toinen käsittelyperuste. Esimerkiksi puhelinnumeroa voidaan käyttää sekä tekstiviestimarkkinointiin, jolloin perusteena on suostumus, että palveluihimme liittyvään muuhun kommunikointiin, jolloin perusteena voi olla sopimus, oikeutettu etu tai lainmukainen velvoite (ks. alla).

Oikeutettu etu

Lain mukaan voimme käsitellä henkilötietoja niin kutsuttujen oikeutettujen etujemme toteuttamiseen. Meillä on esimerkiksi yleisellä tasolla oikeus käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen perusteella, koska se on lain mukaan oikeutettu etumme. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tietyissä tapauksissa oikeus käsitellä asiakkaidemme tietoja myös, kun se ei perustu suoraan sopimukseen (ks. yllä kohta sopimus). Käytämme tällä perusteella asiakkaidemme tietoja esimerkiksi suoramarkkinointiin. Meillä on myös oikeus käsitellä tietoja asiakassuhteen perusteella muihin toimintamme kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, esimerkiksi asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään sekä palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Tietoja käytetään lisäksi myös ratkaisujen löytämiseen ongelmatilanteissa.. Meillä on myös oikeutettu etu siirtää tietoja Aktia-konsernin sisällä lain sallimissa rajoissa, noudattaen finanssialan salassapitovelvoitteita.

Lainmukainen velvoite

Laki asettaa finanssialalla toimivalle yritykselle useita velvoitteita. Käsittelemme tietojasi näiden velvoitteiden täyttämiseksi. Tällaisia velvoitteita ovat esimerkiksi rahanpesun estäminen, väärinkäytösten selvittäminen ja viranomaisraportointi. Meillä on myös lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaamme. Asiakkaan tuntemisesta ja tunnistamisesta voit lukea lisää tältä sivulta: Asiakkaan tunteminen. Jos tietojasi on kerätty ainoastaan lainmukaisen velvoitteen täyttämiseksi, emme käytä kyseisiä tietoja muihin tarkoituksiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että usein samoja tietoja kerätään useaan eri tarkoitukseen.

Lisäksi meillä on velvollisuus hyödyntää verohallinnon ylläpitämään ns. positiiviseen luottotietorekisteriin tietoja yksityishenkilön luottokelpoisuuden tarkistamiseksi 1.4.2024 alkaen. Saamme rekisteristä otteen, joka sisältää tiedot luotonhakijan luotoista ja tuloista.

Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne toimihenkilöt, joiden työtehtäviin käsittely liittyy. Tietoja käsittelevät myös palveluntarjoajamme, kuten erilaiset IT-palvelujen toimittajat. Lisäksi esimerkiksi maksukorttien tilauksen yhteydessä meidän tulee antaa tarpeelliset henkilötiedot kortin toimittajalle, jotta tilaus voidaan toimittaa. Vaadimme näiltä palveluntoimittajilta luottamuksellisuutta ja henkilötietolainsäädännön noudattamista. Emme salli kolmansien osapuolten myydä tai käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Koulutamme säännöllisesti henkilökuntaamme, jotta he ymmärtävät henkilötietojen luottamuksellisuuden ja asiakkaan yksityisyyden suojan merkityksen. Meillä on periaatteet siitä, miten henkilökunta saa käsitellä henkilötietoja. Tietoihin pääsy on suojattu teknisesti ja fyysisesti käyttövaltuushallinnan ja kulunvalvonnan menetelmin.

Noudatamme usean eri viranomaisen finanssialalle asettamia korkeita vaatimuksia. Tietoturvallisuusvaatimusten täyttämiseksi käytämme yleisiä tietoturvallisuusstandardeja, joilla estämme pääsyn asiakkaiden tietoihin henkilöiltä joilla ei ole tietoihin oikeutta. Näitä menetelmiä ovat mm. järjestelmien pääsynvalvonta, palomuurit, verkkoturvallisuus, salaustekniikat, paloturvakaapit sekä tarpeettomien tietojen ja asiakirjojen hävittäminen turvallisesti.

Käytämme palveluidemme tuottamiseen palveluntarjoajia ja muita kolmansia osapuolia. Edellytämme kaikilta palveluntarjoajilta ja kolmansilta osapuolilta tietosuojalainsäädännön noudattamista. Ilmoitamme henkilötietojen tietoturvaloukkauksista sääntelyn edellyttämällä tavalla. Lisätietoja tietoturvasta löydät verkkosivuillamme: Turvallinen asiointi

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan finanssialan salassapitosääntelyn puitteissa tiedonsaantiin oikeutetuille tai suostumuksellasi. Tietoja voidaan siten luovuttaa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja riskienhallintaa varten edellyttäen, että vastaanottajaa koskee samaa salassapitovelvollisuutta kuin luovuttajaa.

Luovutamme myös tietoja viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja esimerkiksi täyttääksemme raportointivelvoitteemme tai vastataksemme asiakaskohtaisiin kyselyihin. Näitä tietoja Suomen viranomaiset voivat antaa muiden maiden viranomaisille, esimerkiksi veroviranomaisille, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Voimme lisäksi luovuttaa tietoja rahoitus- ja vakuutusalan yhteistyökumppaneille, heidän asiakaspalvelussaan käytettäväksi.

Meillä on luotonantajana velvollisuus ilmoittaa verohallinnon ylläpitämään valtakunnalliseen luottotietorekisteriin (ns. positiivinen luottotietorekisteri) 1.4.2024 alkaen voimassa olleet ja uudet kuluttajaluotot.

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin on tarpeellista, ottaen huomioon sopimuksesi kanssamme, lakiin perustuvat velvoitteemme sekä mahdolliset reklamaatioprosessit. Tietojasi säilytetään vähintään asiakassuhteen ajan. Useimmiten meillä on velvollisuus säilyttää tietojasi myös asiakassuhteen jälkeen. Meillä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitolain vaatimat tiedot 10 vuotta ja asiakkaan tunnistamistiedot viisi vuotta.

Automaattisella päätöksenteolla tarkoitetaan päätöstä, joka perustuu yksinomaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn. Voimme käyttää automaattisessa päätöksenteossamme profilointia.

Kun hyödynnämme automaattista päätöksentekoa toiminnassamme, tämä on tarpeen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten taikka päätös perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai lain säännökseen.

Arvioimme ja testaamme käyttämiämme automaattisen päätöksenteon menetelmiä säännöllisesti, jotta ne ovat oikeudenmukaisia ja tehokkaita.

Sinulla on mahdollisuus riitauttaa automaattisessa päätöksenteossa syntynyt päätös ja saattaa asia Aktian henkilöstöön kuuluvan edustajan ratkaistavaksi, jos kyseisellä päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jos päätös vaikuttaa sinuun muuten merkittävästi vastaavalla tavalla.

Alta löydät tarkempaa tietoa automaattisesta päätöksenteosta Aktiassa.

 

Vakuudettomat luotot

Automaattinen päätöksenteko tukee luottopäätöstemme tasalaatuisuutta ja vahvistaa toimintaamme vastuullisena luotonmyöntäjänä.

Automaattisen päätöksenteon mahdollisina seurauksina ovat joko hakemuksen automaattinen hyväksyntä tai hakemuksen automaattinen hylkääminen.

Automaattisessa päätöksenteossa käytämme seuraavia tietoja:

 • Hakemuksen yhteydessä antamasi tiedot
 • Aktialla mahdollisesti jo olevat asiakastiedot (esimerkiksi maksukäyttäytymistä kuvaavat tiedot)
 • Luottotietorekisteristä ja väestötietojärjestelmästä haettavat tiedot

Käytämme tietoja kuvaamaan luotonhakijan maksukykyä.

Automaattisen käsittelyn logiikka:

Luottohakemuksen automaattisessa käsittelyssä suoraan automaattiseen hylkäämiseen johtavia tietoja voivat olla mm. puutteellinen maksukyky, maksuhäiriömerkintä ja hakijan työtilanne.

Halutessasi voit pyytää Aktiaa käsittelemään hakemuksesi manuaalisesti.

 

Asuntoluottohakemukset

Automaattinen päätöksenteko tehostaa hakemusten käsittelyä ja tukee käsittelyn tasalaatuisuutta.

Automaattisen päätöksenteon mahdollisina seurauksina ovat joko automaattinen alustavan rahoitusehdotuksen toimittaminen tai hakemuksen automaattinen hylkääminen.

Automaattisessa päätöksenteossa käytämme seuraavia tietoja:

 • Hakemuksen yhteydessä antamasi tiedot
 • Aktialla mahdollisesti jo olevat asiakastiedot (esimerkiksi maksukäyttäytymistä kuvaavat tiedot)
 • Luottotietorekisteristä ja väestötietojärjestelmästä haettavat tiedot

Käytämme tietoja kuvaamaan luotonhakijan maksukykyä.

Automaattisen käsittelyn logiikka:

Asuntoluottohakemuksen automaattisessa käsittelyssä suoraan automaattiseen hylkäämiseen johtavia tietoja voivat olla mm. puutteellinen maksukyky, maksuhäiriömerkintä ja puutteellinen omarahoitusosuuden määrä.

Halutessasi voit pyytää Aktiaa käsittelemään hakemuksesi manuaalisesti.

 

Vakuutus vakavan sairauden varalta

Automaattinen päätöksenteko tehostaa vakuutushakemusten käsittelyä. Automaattisen päätöksenteon mahdollisina seurauksina ovat joko hakemuksen automaattinen hyväksyntä tai hakemuksen automaattinen hylkääminen.

Automaattisessa päätöksenteossa käytämme seuraavia tietoja:

 • Hakemuksen yhteydessä antamasi tiedot
 • Aktialla mahdollisesti jo olevat asiakastiedot (esimerkiksi voimassa olevat vakuutukset)
 • Väestötietojärjestelmästä haettavat tiedot

Käytämme tietoja kuvaamaan vakuutuksenhakijan vakuutustarvetta ja -kelpoisuutta.

Automaattisen käsittelyn logiikka:

Vakuutushakemuksen automaattisessa käsittelyssä suoraan automaattiseen hylkäämiseen johtavia tietoja voivat olla mm. jo ennestään Aktia Henkivakuutuksessa oleva enimmäismääräinen vakuutusturva ja olemassa olevat sairaudet.

Halutessasi voit pyytää Aktiaa käsittelemään hakemuksesi manuaalisesti.

Tietosuojaselosteista löydät yhtiökohtaiset tiedot siitä, miten henkilötietoja käsitellään. Näissä selosteissa lain edellyttämät rekisteröidylle toimitettavat tiedot on esitetty esimerkinomaisissa luetteloissa. Tiedot on pyritty esittämään tiiviisti, ymmärrettävästi ja yksinkertaisella kielellä. Pyydämme sinua huomioimaan, että tietosuojaselosteiden sisältö voi muuttua lainsäädännön, oikeuskäytännön tai käytäntömme muuttuessa.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin, jotka koskevat Aktian asiakkaan yksityisyyden suojaa.

Aktia Pankki Oyj | Arkadiankatu 4-6, 00100 HELSINKI | Asiakaspalvelu (ark. 8-18) 010 247 010

Konsernin tietosuojavastaava: [email protected]

Mitkä ovat oikeutesi

Sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus pyytää tietojen poistamista, oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen ja oikeus pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen sekä oikeus perua suostumus. Huomaathan, että kunkin oikeuden käyttämiseksi meidän on tunnistettava sinut. Tunnistaminen tehdään aina meidän hyväksymiämme tunnistusmenetelmiä käyttäen, kuten kirjautumalla verkkopankkiin tai tunnistautumalla meidän hyväksymämme tunnistusasiakirjan avulla toimipisteessämme. Voit myös esittää pyynnön puhelimitse ollessasi vahvasti tunnistautuneena.

Tämän oikeuden käyttämiseksi sinulla on olemassa kolme vaihtoehtoa:

 • Voit kirjautua verkkopankkiin ja täyttää siellä olevan tietosuojapyyntölomakkeen. Lomakkeen löydät Viestit ja Palvelut -välilehdeltä, otsikon Tietosuojapyyntö alta.
 • Voit esittää pyynnön puhelimitse ollessasi vahvasti tunnistautuneena.
 • Voit mennä toimipisteellemme, ja täyttää vastaavanlaisen lomakkeen siellä tai tulostaa ja täyttää lomakkeen etukäteen.

Huomaathan, että vaihtoehdon kaksi tai kolme osalta toimihenkilömme on tunnistettava sinut. Vaihtoehdon kolmen osalta tarvitset toimipisteellemme mukaasi meidän hyväksymän tunnistusasiakirjan, kuten passin tai henkilökortin.
Vastaukset tietopyyntöihin tehdään pyynnön kanavasta riippuen seuraavanlaisesti:

 • Pyyntö verkkopankissa: Vastaus toimitetaan verkkopankkiin
 • Pyyntö puhelimitse: Vastaus toimitetaan joko verkkopankkiin tai postitse kotiosoitteeseesi
 • Pyyntö toimipisteessä: Vastaus toimitetaan joko postitse kotiosoitteeseesi tai verkkopankkiin
  Mikäli havaitset tiedoissasi epätarkkuutta tai virheellisiä tietoja, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme tai lähimpään konttoriimme. Tietosi korjataan ilman aiheetonta viivytystä.
  Sinulla on oikeus tietojen poistamiseen tietyissä tapauksissa, mutta lainsäädännöstä johtuen meillä on lakisääteinen velvoite säilyttää henkilötietojasi koko asiakassuhteen voimassaoloajan sekä vielä sen päättymisen jälkeen. Oikeutta omien tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely on tarpeen finanssiyrityksiin sovellettavaan lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos toivot tietojesi poistamista, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme tai konttoriimme.
  Sinulla on oikeus saada aktiivinen tietojesi käsittely rajoitetuksi tietyissä tilanteissa, esim. jos kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, on käsittelyä rajoitettava ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Jos toivot käsittelyn rajoittamista, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme tai konttoriimme.
  Oikeutemme käsitellä tietoja perustuu useaan käsittelyperusteeseen. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Mikäli et esimerkiksi halua saada suoramarkkinointia tuotteistamme ja palveluistamme, voit kieltää suoramarkkinoinnin lähettämisen verkkopankin kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme tai toimipisteeseemme. Jos haluat vastustaa muuta käsittelyä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme tai toimipisteeseemme.
  Pyytääksesi tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen, sinun tulee kirjautua verkkopankkiin, josta löydät tietosuojapyyntölomakkeen. Lomakkeen löydät Viestit ja Palvelut -välilehdeltä, otsikon Tietosuojapyyntö alta. Täytettyäsi kyseisen lomakkeen käsittelemme pyyntösi ja toimitamme tietosi koneluettavassa muodossa verkkopankkiin.
  Voit hallita suostumuksiasi verkkopankissasi tai vaihtoehtoisesti olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme tai konttoriimme.

  Evästeiden käyttö

  Tässä tiedotetaan periaatteista, joiden mukaan Aktia käyttää evästeitä. Tietyt palveluidemme osat ja verkkopankkimme käyttää evästeitä ja käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön. Hyväksyt esimerkiksi chat-evästeen tallentamisen koneellesi silloin kun rupeat käyttämään chat-sovellusta.

  Hallinnoimme itse evästeillä kerättyjä tietoja. Nämä periaatteet ovat voimassa seuraavilla verkkosivuillamme:  aktia.fiVerkkopankki (auth.aktia.fi), Aktia Walletaktia.com

  Eväste on pieni teksti- tai numerotiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät muuta tai vahingoita käyttäjän konetta mitenkään, eivät asenna ohjelmia käyttäjän koneelle eivätkä ole vaarallisia käyttäjän laitteelle muutenkaan.

  Eväste ei kerro meille kuka vierailee sivullamme, ainoastaan selaimen. Käyttäessäsi useita selaimia voimme yhdistää selainten tiedot ja kohdentaa sinulle mainontaa selaimen aktiviteetin ja/tai selaustavan perusteella. Sinua ei kuitenkaan tunnisteta.

  Mikäli tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, tunnistamme sinut ja voimme yhdistää selaimen aktiviteetin sinuun. Näin voimme näyttää sinulle mahdollisimman kiinnostavaa tietoa ja kohdennettua markkinointisisältöä. Tällöin voimme myös saada tietoa esimerkiksi markkinoinnin tehokkuudesta.

  Evästeet ovat keskeinen osa käyttäjäkokemusta. Ne voivat olla välttämättömiä tiettyjen palveluiden toimivuudelle. Ne esimerkiksi mahdollistavat chat-viestien lähettäminen teknisesti ja helpottavat palveluiden käyttöä. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän kielivalinta halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeillä voimme myös seurata verkkosivujemme toimivuutta.
  Kyllä voit. Evästeiden käyttöä voi kieltää joko kokonaan tai osittain, ja istunnon lopuksi evästeitä voi poistaa, jolloin selain unohtaa käyttäjän. Voit poistaa evästeet laitteelta palveluiden käytön jälkeen tai ennen käyttöä. Mikäli kytket evästeet pois päältä selaimessa, huomioithan sen, että jotkut palveluidemme osat eivät toimi kunnolla. Tällainen palvelu on esimerkiksi chatti. Myöskään verkkosivun toiminnot eivät toimi haluamallasi tavalla. Esimerkiksi kielivalinnat unohtuvat. Riippuen selaimestasi (Safari, Chrome, Firefox jne), on erilaisia tapoja hallinnoida evästeitä. Selainvalmistajan sivulta saat lisätietoja selaimesi konfiguraatioon. Emme kuitenkaan vastaa näiden sivujen sisällöstä.

  Aktialla on pääasiassa käytössä kahdenlaisia evästeitä – istuntokohtaisia ja pysyviä. Istuntokohtaiset evästeet ovat ne, jotka ovat voimassa vain yhden asiointikerran ajan.

  Pysyvät evästeet jäävät koneellesi myös kun olet lopettanut istuntosi, ellet poista niitä. Evästeen elinikä vaihtelee evästeittäin yksittäisestä istunnosta vuosiin. Sulkiessasi selaimen istuntokohtaiset evästeet poistuvat automaattisesti.

  Evästeiden käyttötarkoituksia on myös erilaisia. Välttämättömät evästeet tukevat teknisiä toimintoja ja ovat välttämättömiä tietyille toiminnoille, esimerkiksi verkkopankille. Hallinnointi-, suorituskyky-, ja toimintaevästeitä käytetään analytiikkaan ja seuraamaan sivun käyttöä. Sivukokemusevästeet tallentavat esimerkiksi valitsemasi kielen. Lisäksi on markkinointiin käytettäviä evästeitä, joiden perusteella sinulle voidaan tarjota kohdennettua markkinointia Aktian ja kolmannen osapuolen palveluissa. Evästeiden avulla kohdennetulla markkinoinnilla tunnistamme sinua kiinnostavat tuotteet ja palvelut.

  Suoramarkkinointi Aktiassa

  Kehitämme palveluitamme sekä tuotteitamme jatkuvasti ja markkinoimme niitä useissa kanavissa nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Pyrimme kohdentamaan markkinointitoimenpiteet siten, että tieto on vastaanottajalle mahdollisimman hyödyllistä ja kiinnostavaa. Kohdentaminen voi perustua esimerkiksi palveluissamme kerättyyn tietoon ja käyttäytymiseen digitaalisissa palveluissa. Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai Aktian oikeutetun edun perusteella. 

  Tutustu tarkemmin mainonnan kohdentamiseen, profilointiin ja muuhun henkilötietojen käsittelyyn muissa tämän sivun osioissa.  

  Voimme tehdä suoramarkkinointia esimerkiksi seuraavissa kanavissa: 

  • Sähköpostitse tai muuna sähköisenä viestinä, jos vastaanottaja on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin, tai kun viestintä perustuu asiakassuhteeseen ja liittyy samankaltaisiin tuotteisiin tai palveluihin kuin vastaanottajalla on tai on ollut käytössään. 
  • Puhelimitse 
  • Postin kautta esimerkiksi kirjeitse 
  • Aktian digitaalisissa palveluissa, kuten esimerkiksi verkkosivuilla ja mobiilisovelluksissa 
  • Kolmannen osapuolen digitaalisissa mainospalveluissa, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, eri medioiden verkkosivuilla ja mainosalustoilla sekä hakukoneissa. 

  Hankimme markkinointiin liittyviä palveluita myös muilta toimijoilta ja voimme käyttää markkinoinnissa toimijoiden omia yhteystietolistoja. Edellytämme kumppaneiltamme, että he noudattavat tietosuoja- ja markkinointilainsäädäntöä sekä hyvää markkinointitapaa.  

  Voit kieltää osoitetietojen luovutuksen Digi- ja väestötietoviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) verkkopalveluissa. Voit myös ilmoittautua Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) ylläpitämään puhelinmyynnin ja osoitteellisen suoramainonnan rajoituspalveluun. 

  Voit itse suostumustenhallintapalvelussamme vaikuttaa siihen, miten ja missä kanavissa voimme lähestyä sinua suoramarkkinoinnin keinoin. Pääset palveluun mobiili- ja verkkopankin kautta tai suoraan tästä linkistä tunnistautumalla minkä tahansa pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  Palvelussa valittavissa olevat vaihtoehdot on kuvattu tarkemmin alempana. Halutessasi voit olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme.  

  Sähköinen suoramarkkinointi sekä maksu- ja tilitapahtumatietojen käyttö vaativat sinulta erikseen suostumuksen voidaksemme lähestyä sinua alla olevien kanavien kautta ja käyttää tietojasi paremman palvelukokemuksen aikaansaamiseksi.  

  Sinulla on mahdollisuus myös vastustaa tietojesi käsittelyä muissa kanavissa, jotka eivät vaadi erikseen aktiivista suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin. Jos et salli mitään annetuista vaihtoehdoista, emme käytä tietojasi markkinointitoimenpiteiden profiloinnissa. 

  Huomioithan, että esimerkiksi sähköpostitse lähetettävät kutsut tapahtumiin ja webinaareihin sekä uutiskirjeet saattavat sisältää markkinoinnillista sisältöä, jonka vuoksi ne voivat edellyttää markkinointisuostumusta.   

  Antamalla suostumuksen varmistat, että saat kaikki asiakkuutesi edut käyttöösi ja kuulet uusista palveluista, tapahtumista ja eduista ensimmäisten joukossa.  Voit muuttaa suostumuksiasi milloin tahansa. 

  Suostumus ja vastustamisoikeus 

  Kuvaus 

  Sähköinen suoramarkkinointi 

  Sähköisen suoramarkkinoinnin kanavat kattavat esimerkiksi sähköpostin, tekstiviestin ja pikaviestimet

  Verkko- ja mobiilisovellukset 

  Markkinointisisältöinen asiakasposti ja mainonta Aktian mobiilisovelluksissa 

  Puhelin 

  Puhelinsoitoilla tapahtuva suoramarkkinointi  

  Kirje 

  Paperinen osoitteellinen kirjesuoramarkkinointi 

  Tili- ja maksutapahtumatietojen käyttö 

  Tili- ja maksutapahtumatietoja käytetään mm. kohdennetuissa myynti- ja markkinointi-toimenpiteissä. Tilitapahtumatiedot voivat sisältää mm. maksajan/saajan, summan, päivämäärän, viitteen, viestin, arkistotunnuksen sekä tilinumerot. Tiedot analysoidaan aina koneellisesti. 

  Voimme markkinoida profilointiin perustuen tuotteitamme ja palveluitamme myös ulkopuolisilla verkkosivustoilla kumppanimme Adformin tuella ja seurannalla, jos olet hyväksynyt Aktian sähköisen suoramarkkinoinnin. Voit hallinnoida suostumuksia yllä esitetyn linkin kautta.

  Voit lisäksi hallinnoida laitekohtaisia eli evästeisiin perustuvia suostumuksiasi tästä.

  Aktiabot -chat-toiminto

  Chat-toimintomme, Aktiabot, on käytössäsi aktia.fi-sivuilla. Käyttötarkoituksia ovat asiakaspalvelu ja palvelun kehittäminen. Chatissa toimiva robottimme osaa vastata sinulle nopeasti, suomeksi ja ruotsiksi, sivustokävijöiden yleisimpiin kysymyksiin, ympäri vuorokauden.  Aktiabot neuvoo sinua yleisellä tasolla, ei henkilökohtaisissa asioissa. Ellei se ymmärrä kysymystä tai sillä ei ole vastausta, se kehottaa sinua ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.

  Keskustelu on tarkoitettu anonyymiksi emmekä esimerkiksi käsittele käyttäjien IP-osoitteita. Keskustelun alussa Aktiabot kertoo sinulle, ettei sinun tulisi kertoa henkilötietojasi chatissa. Aktiabot ei myöskään kysy niitä. Jos käyttäjä kuitenkin kirjoittaa vapaakenttään henkilötietojaan, ne anonymisoidaan. Keskustelun voit poistaa klikkaamalla chat-ikkunassa kysymysmerkkiä ja valitsemalla vaihtoehdon 'Poista keskustelu'. Muuten keskustelun tiedot säilytetään 6 kuukautta. Niitä käytetään ainoastaan palvelun kehittämisessä ja ne näkyvät vain muutamille nimetyille palvelukehitykseen osallistuville henkilöille.

  Keskustelumme tallentuu suojattuun tietokantaan Euroopan unionin alueella. Emme kuitenkaan tiedä kuka olet, joten henkilötietosi eivät tallennu mihinkään. Tämän vuoksi et voi myöskään käyttää tarkastusoikeuttasi tai pyytää tietojesi siirtoa järjestelmästä toiseen.

  Muilta osin viittaamme soveltuvin osin tällä sivustolla annettuun informaatioon, esimerkiksi rekisterinpitäjän yhteystietoihin ja mahdollisuuteen tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

  Aktia yhteisrekisterinpitäjänä

  Aktian ylläpitämän Facebook-sivun ja Instagram-tilin osalta olemme yhteisrekisterinpitäjiä Meta Platforms Irelandin kanssa. Kun vierailet, seuraat, tykkäät tai kommentoit Facebook-sivullamme tai Instagram-tilillämme, käsittelemme tietojasi yhdessä kerätäksemme kävijätietoja. Tätä kävijätietoa kerätään markkinointitarkoituksiin, asiakaspalveluun mainituissa kanavissa sekä kehittääksemme palveluitamme.

  Olemme tehneet Meta Platforms Irelandin edellyttämän Rekisterinpitäjiä koskevan lisäyksen määrittääksemme tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamiseen liittyvät yhteiskäsittelyä koskevat vastuumme.

  Olemme sopineet, että kerromme sinulle tässä kohdassa ilmoitetut tiedot. Lisäksi olemme sopineet, että Meta Platforms Ireland on velvollinen mahdollistamaan tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksiesi käyttämisen Meta Platforms Irelandin säilyttämiin henkilötietoihisi liittyen. Meta Platforms Irelandin ja heidän tietosuojavastaavansa yhteystiedot löytyvät  Meta Platforms Irelandin tietosuojakäytännöstä.

  Lisätietoja Facebook Irelandin henkilötietojen käsittelystä, käsittelyn oikeusperusteesta sekä tavoista käyttää oikeuksiasi Facebook Irelandin keräämien, tallentamien ja säilyttämien henkilötietojesi suhteen voit lukea  Meta Platforms Irelandin tietosuojakäytännöstä.

  LinkedIn-sivumme osalta olemme yhteisrekisterinpitäjiä LinkedIn Irelandin kanssa. Kun vierailet, tykkäät tai kommentoit Aktian ylläpitämällä LinkedIn-sivulla, käsittelemme tietojasi yhdessä kerätäksemme kävijätietoja. Tätä kävijätietoa kerätään markkinointitarkoituksiin ja kehittääksemme LinkedIn-sivuamme ja palveluitamme.

  Olemme tehneet LinkedIn Irelandin kanssa Page Insight yhteisrekisterinpitäjä -lisäsopimuksen määrittääksemme tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamiseen liittyvät yhteiskäsittelyä koskevat vastuumme.

  Olemme sopineet, että LinkedIn Ireland on velvollinen mahdollistamaan tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksiesi käyttämisen LinkedIn Irelandin keräämiin, tallentamiin ja säilyttämiin henkilötietoihisi liittyen. LinkedIn Irelandin ja heidän tietosuojavastaavansa yhteystiedot löytyvät LinkedIn Irelandin tietosuojakäytännöstä.

  Lisätietoja LinkedIn Irelandin henkilötietojen käsittelystä, käsittelyn oikeusperusteesta sekä tavoista käyttää oikeuksiasi LinkedIn Irelandin tallentamien ja säilyttämien henkilötietojesi suhteen voit lukea LinkedIn Irelandin tietosuojakäytännöstä.

  X-tilimme osalta olemme yhteisrekisterinpitäjiä X Corp.:n kanssa. Kun vierailet, tykkäät tai kommentoit Aktian ylläpitämällä X-tilillä, käsittelemme tietojasi yhdessä kerätäksemme kävijätietoja. Tätä kävijätietoa kerätään X-tilimme ja palvelujemme kehittämiseksi.

  
Lisätietoja X:n henkilötietojen käsittelystä, käsittelyn oikeusperusteesta sekä tavoista käyttää oikeuksiasi X:n keräämien, tallentamien ja säilyttämien henkilötietojesi suhteen voit lukea  X:n tietosuojakäytännöistä.