Din företagskundrelation

 

Här kan du göra begäran om ändring i din sammanslutnings eller ditt företags nuvarande tjänster och öppna nya tjänster. Nedan hittar du närmare information om dessa elektroniska uppdrag. I andra ärenden kan du kontakta vår företagskundservice.

 

Kundförhållande  Kundförhållande
 

Uppdatering av kontaktuppgifter

Ändring i företagets eller sammanslutningens kontaktuppgifter kan meddelas till banken av företagets ansvarsperson. Ändringen bekräftas med personliga nätbankskoder i Visma Sign-tjänsten i samband med att blanketten skickas.

För att uppdatera kontaktuppgifterna behöver du:

 • FO-numret
 • Företagets nya adressuppgifter och/eller uppgifter om den nya ansvarspersonen

 

Fyll i ansökan

Kundkännedom

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt bra förutsätter att banken samlar in uppgifter om kundkännedom alltid när ett nytt kundförhållande inleds och även regelbunden uppdatering av dessa uppgifter.

Bankerna bör bland annat fastställa följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

 • Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande samt fastställande av deras identitet och rätt att representera
 • Företagets eller sammanslutningens verkliga förmånstagare
 • Koncernstruktur
 • Uppskattad betalningstrafik i banken
 • Skatteuppgifter
 • Företagets eller sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation

Bekanta dig närmare med bankernas skyldigheter gällande kundkontroll och uppdatera företagets/sammanslutningens kunduppgifter genom att trycka på nedanstående länk.

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

 

Läs mera och uppdatera uppgifterna

Saldointyget

Saldointyget innehåller uppgifter om företagets gällande avtal, ansvar och säkerheter för den valda dagen.

Saldointyget kostar 35,00 € och sänds till adressen i dina kunduppgifter.

 

Fyll i ansökan

Begäran om komplettering (för bilagor)

Med denna blankett kan du sända bilagor eller kompletterande uppgifter som behövs för att sköta en uppgift som är på hälft.

Servicebegäran bekräftas med personliga nätbankskoder i Visma Sign-tjänsten i samband med att blanketten skickas.

 

Fyll i ansökan

 

Betalningsrörselse  Betalningsrörelse
 

Öppna nytt företagskonto

För att öppna ett nytt företagskonto behöver du:

 • FO-numret
 • Personbeteckningar och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen) och kommande kontoanvändare
 • Kopior av de kommande kontoanvändarnas identitetsbevis (pass eller identitetskort)

De som undertecknar för företaget får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

De som använder nätbanken får ett meddelande per e-post när nätbanksavtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Öppningsavgiften för kontot är 100,00 €.

 

Fyll i ansökan

Avsluta konto

För att avsluta ett konto behöver du:

 • FO-numret
 • Kontonumret på kontot som ska avslutas
 • Kontonumret på det konto som du vill att saldot på kontot som ska avslutas överförs till

De som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen kan begära att kontot avslutas.

Kontakta kundstöden om saldot på kontot som ska avslutas överförs till ett konto i en utländsk bank.

 

Fyll i ansökan

Beställning av Web Services-kanal

Med denna blankett kan du beställa Web Services-förbindelse för företagets eget bruk samt betalningsrörelsetjänster som anknyter till den. Web Services-förbindelsen är avsedd för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan företaget och banken.

För att beställa Web Services-förbindelsen behöver du:

 • FO-numret
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
 • Web Services-användarens (den person som sköter betalningsrörelsen) namn och kontaktuppgifter.
 • De materialöverföringstjänster ni behöver.

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

 

Fyll i ansökan

Bankförbindelsefullmakt

Med en fullmakt kan företaget eller sammanslutningen befullmäktiga en revisions- eller disponentbyrå att sända och motta betalningsrörelsematerial i Aktia Bank. Även revisionsbyrån kan fylla i blanketten på företagets vägnar.

För att sända en bankförbindelsefullmakt behöver du:

 • FO-numret och kontonumret för det företag eller den sammanslutning som beviljar fullmakt.
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i det företag eller den sammanslutning som beviljar fullmakt). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
 • FO-numret för den befullmäktigades förmedlare (t.ex. revisionsbyrå), Web Services-avtalsnumret samt kontaktpersonens kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om tjänster som den befullmäktigade förmedlaren får sköta på företagets eller sammanslutningens vägnar.

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt. Befogenheten träder i kraft ca två veckor efter att fullmakten sänts.

 

Fyll i ansökan

Nätbanken för företag

Med denna blankett kan du beställa ett nytt nätbanksavtal som innehåller vid behov även materialöverföring från nätbanken.

För att öppna en ny nätbank behöver du:

 • FO-numret.
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen som beviljar fullmakt). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för nya nätbanksanvändare. Utöver detta behöver du en kopia på identitetsbeviset för de som använder nätbanken (pass eller identitetskort).

De som undertecknar för företaget eller sammanslutningen får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

De som använder nätbanken får ett meddelande per e-post när nätbankens användarförbindelser är färdiga att undertecknas elektroniskt.

 

Fyll i ansökan

 

Kort   Kort
 

Aktia Business Debit -kortansökan

För att beställa ett nytt Business Debit-kort behöver du:

 • FO-numret
 • Personbeteckningar och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare och kommande kortinnehavare
 • Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad behövs personbeteckningar och e-postadresser för båda personerna som har firmateckningsrätt för att beställa kortet
 • Kopior av de kommande kortinnehavarnas identitetsbevis (pass eller identitetskort)

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

 

Fyll i ansökan

Eurocard Corporate Gold -företagskortansökan

Eurocard Corporate Gold -företagskortet är ett kort utan köpgräns upp till 20 000€ i månaden (20 000€/30 dagar).

Ansökan består av tre delar: Företagets uppgifter, den egentliga förmånstagaren, avtalet och kortinnehavarens uppgifter. Det är enbart företagets VD eller en person som har firmateckningsrätt som kan underteckna ansökan. Nätfakturering kan beställas genom att skicka information om EDI-signumet och nätfaktureringsoperatören till finvoice@seb.fi

"Fyll i Eurocard-ansökan" - knappen leder vidare till Eurocard:s egen webbplats, direkt till kortansökan.

 

Fyll i Eurocard -ansökan

Avsluta Aktia Business -kort

För att avsluta Aktia Business -kort behöver du:

 • FO-numret
 • Uppgifter om kortet som ska avslutas

De som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen, alternativt kortinnehavaren själv kan begära att kortet avslutas. Du ska identifiera dig med dina nätbankskoder när du skickar en blankett om att avsluta kortet.

Fyll i ansökan

 

Finansiering  Finansiering
 

Ny ansökan om finansiering

Du kan ansöka om finansiering genom att fylla i ansökan nedan. I ansökan kan man välja följande finansieringsformer: företagslån, företagskonto med kredit, bankgaranti, factoring-, avbetalnings- och leasingfinansiering.

För låneansökan behövs inga bankkoder och man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan. För att behandla ansökan behöver vi följande tilläggsuppgifter om företaget, finansieringsprojektet och den erbjudna säkerheten:

Uppgifter om företaget:

 • Det senaste officiella bokslutet
 • Innevarande räkenskapsperiods bokföringskörning (resultat och balans), om det gått mer än 6 månader sedan det föregående bokslutet
 • Eventuell mera detaljerad beskrivning av företagets affärsverksamhet

Finansieringsuppgifter:

 • Investerings- eller projektplan
 • Eventuellt avtal, t.ex. hyres-, entreprenads-, leverans-, beställnings- eller köpeavtal

Uppgifter om säkerheten:

 • Uppgifter om säkerheter som erbjuds, t.ex. disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument

 

Fyll i ansökan

Ansökan om ändring i företagskredit

Med denna blankett kan du ansöka om ändring i ditt gällande kreditavtal. För låneansökan behövs inga bankkoder. Bifoga eventuella dokument som beskriver ditt företags ekonomiska situation. Sådana kan vara t.ex. färska bokslutsuppgifter eller bokföringskörning för innevarande räkenskapsperiod.

 

Fyll i ansökan

Husbolagslån

Det är alltid mycket att fundera över och samordna när husbolag renoveras. När du väljer Aktias Husbolagslån kan du lita på att dina bankärenden sköts smidigt och enkelt.

För låneofferten behövs inga bankkoder och man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan. Vi behandlar ansökningen genast när vi har alla nödvändiga uppgifter.

För att behandla ansökan behöver vi följande tilläggsuppgifter och bilagor:

 • det senaste officiella bokslutet samt bokslutet för året innan
 • ekonomiplan för innevarande/nästa år
 • färskt disponentintyg
 • delägarförteckning.

 

Fyll i ansökan

 

 

 

Vi hjälper dig gärna

Företagskundservice svarar på dina frågor vardagar klockan 8–18 på numret 010 247 6700.

Du kan även lämna kontaktbegäran genom att fylla i blanketten >>