Din företagskundrelation

 

Här kan du göra begäran om ändring i din sammanslutnings eller ditt företags nuvarande tjänster och öppna nya tjänster. Nedan hittar du närmare information om dessa elektroniska uppdrag. I andra ärenden kan du kontakta vår företagskundservice.

 

Kundförhållande  Kundförhållande
 

Uppdatering av kontaktuppgifter

Ändring i företagets eller sammanslutningens kontaktuppgifter kan meddelas till banken av företagets ansvarsperson. Ändringen bekräftas med personliga nätbankskoder i Visma Sign-tjänsten i samband med att blanketten skickas.

För att uppdatera kontaktuppgifterna behöver du:

 • FO-numret
 • Företagets nya adressuppgifter och/eller uppgifter om den nya ansvarspersonen

Fyll i ansökan

Kundkännedom

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt bra förutsätter att banken samlar in uppgifter om kundkännedom alltid när ett nytt kundförhållande inleds och även regelbunden uppdatering av dessa uppgifter.

Bankerna bör bland annat fastställa följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

 • Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande samt fastställande av deras identitet och rätt att representera
 • Företagets eller sammanslutningens verkliga förmånstagare
 • Koncernstruktur
 • Uppskattad betalningstrafik i banken
 • Skatteuppgifter
 • Företagets eller sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation

Bekanta dig närmare med bankernas skyldigheter gällande kundkontroll och uppdatera företagets/sammanslutningens kunduppgifter genom att trycka på nedanstående länk.

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Läs mera och uppdatera uppgifterna

Saldointyget

Saldointyget innehåller uppgifter om företagets gällande avtal, ansvar och säkerheter för den valda dagen.

Saldointyget kostar 35,00 € och sänds till adressen i dina kunduppgifter.

Fyll i ansökan

Begäran om komplettering (för bilagor)

Med denna blankett kan du sända bilagor eller kompletterande uppgifter som behövs för att sköta en uppgift som är på hälft.

Servicebegäran bekräftas med personliga nätbankskoder i Visma Sign-tjänsten i samband med att blanketten skickas.

Fyll i ansökan

 

Betalningsrörselse  Betalningsrörelse
 

Öppna nytt företagskonto

För att öppna ett nytt företagskonto behöver du:

 • FO-numret
 • Personbeteckningar och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen) och kommande kontoanvändare
 • Kopior av de kommande kontoanvändarnas identitetsbevis (pass eller identitetskort)

De som undertecknar för företaget får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

De som använder nätbanken får ett meddelande per e-post när nätbanksavtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Öppningsavgiften för kontot är 100,00 €.

Fyll i ansökan

Avsluta konto

För att avsluta ett konto behöver du:

 • FO-numret
 • Kontonumret på kontot som ska avslutas
 • Kontonumret på det konto som du vill att saldot på kontot som ska avslutas överförs till

De som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen kan begära att kontot avslutas.

Kontakta kundstöden om saldot på kontot som ska avslutas överförs till ett konto i en utländsk bank.

Fyll i ansökan

Beställning av Web Services-kanal

Med denna blankett kan du beställa Web Services-förbindelse för företagets eget bruk samt betalningsrörelsetjänster som anknyter till den. Web Services-förbindelsen är avsedd för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan företaget och banken.

För att beställa Web Services-förbindelsen behöver du:

 • FO-numret
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
 • Web Services-användarens (den person som sköter betalningsrörelsen) namn och kontaktuppgifter.
 • De materialöverföringstjänster ni behöver.

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Fyll i ansökan

Bankförbindelsefullmakt

Med en fullmakt kan företaget eller sammanslutningen befullmäktiga en revisions- eller disponentbyrå att sända och motta betalningsrörelsematerial i Aktia Bank. Även revisionsbyrån kan fylla i blanketten på företagets vägnar.

För att sända en bankförbindelsefullmakt behöver du:

 • FO-numret och kontonumret för det företag eller den sammanslutning som beviljar fullmakt.
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i det företag eller den sammanslutning som beviljar fullmakt). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
 • FO-numret för den befullmäktigades förmedlare (t.ex. revisionsbyrå), Web Services-avtalsnumret samt kontaktpersonens kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om tjänster som den befullmäktigade förmedlaren får sköta på företagets eller sammanslutningens vägnar.

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt. Befogenheten träder i kraft ca två veckor efter att fullmakten sänts.

Fyll i ansökan

Nätbanken för företag

Med denna blankett kan du beställa ett nytt nätbanksavtal som innehåller vid behov även materialöverföring från nätbanken.

För att öppna en ny nätbank behöver du:

 • FO-numret.
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen som beviljar fullmakt). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
 • Personbeteckning och kontaktuppgifter för nya nätbanksanvändare. Utöver detta behöver du en kopia på identitetsbeviset för de som använder nätbanken (pass eller identitetskort).

De som undertecknar för företaget eller sammanslutningen får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

De som använder nätbanken får ett meddelande per e-post när nätbankens användarförbindelser är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Fyll i ansökan

Web services-kontrakt för person under allmän intressebevakning

Allmänna intressebevakaren kan med denna blankett beställa koppling av tjänster till intressebevakarens Web services-kanal. Uppgifter om intressebevakning ska vara registrerad i banken före Web services-kontakten kan aktiveras.

För beställning av Web services-kontakten behöver du:
 • den intressebevakades personuppgifter
 • Web services-kanalens avtalsnummer eller användarkod
 • uppgifter om vilka avtal som ska kopplas till Web services-kanalen
 • intressebevakarens kontaktuppgifter.

Intressebevakaren kontaktas via e-post då kontrakten är färdiga för elektronisk underteckning.

Fyll i ansökan

Ändring av användarrättighet

Använd detta formulär för att meddela om ändringar i användarrättigheter (både nya samt användarrättigheter som ska raderas). Ändringen kan göras av en med namnteckningsrättighet i företaget / föreningen.
Ändringen bekräftas med dina personliga nätbankskoder (även andra bankers koder fungerar) i samband med att ändringen skickas.
För ändringen behöver du:
 • FO-nummer
 • Namn och kontaktinformation för användarna. Ifall det handlar om tillägg av nya användare behöver du även socialskyddsnumret och kopior av användarens ID (pass eller ID-kort)
 • Detaljer om konton och behörigheter som ska länkas

Alla parter kommer att meddelas via e-post när kontrakten är reda att undertecknas elektroniskt.

Fyll i ansökan

 

Kort   Kort
 

Aktia Business Debit -kortansökan

För att beställa ett nytt Business Debit-kort behöver du:

 • FO-numret
 • Personbeteckningar och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare och kommande kortinnehavare
 • Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad behövs personbeteckningar och e-postadresser för båda personerna som har firmateckningsrätt för att beställa kortet
 • Kopior av de kommande kortinnehavarnas identitetsbevis (pass eller identitetskort)

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Fyll i ansökan

Eurocard Corporate Gold -företagskortansökan

Eurocard Corporate Gold -företagskortet är ett kort utan köpgräns upp till 20 000€ i månaden (20 000€/30 dagar).

Ansökan består av tre delar: Företagets uppgifter, den egentliga förmånstagaren, avtalet och kortinnehavarens uppgifter. Det är enbart företagets VD eller en person som har firmateckningsrätt som kan underteckna ansökan. Nätfakturering kan beställas genom att skicka information om EDI-signumet och nätfaktureringsoperatören till finvoice@seb.fi

"Fyll i Eurocard-ansökan" - knappen leder vidare till Eurocard:s egen webbplats, direkt till kortansökan.

Fyll i Eurocard -ansökan

Avsluta Aktia Business -kort

För att avsluta Aktia Business -kort behöver du:

 • FO-numret
 • Uppgifter om kortet som ska avslutas

De som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen, alternativt kortinnehavaren själv kan begära att kortet avslutas. Du ska identifiera dig med dina nätbankskoder när du skickar en blankett om att avsluta kortet.

Fyll i ansökan

 

Finansiering  Finansiering
 

Ny ansökan om finansiering

Du kan ansöka om finansiering genom att fylla i ansökan nedan. I ansökan kan man välja följande finansieringsformer: företagslån, företagskonto med kredit, bankgaranti, factoring-, avbetalnings- och leasingfinansiering.

För låneansökan behövs inga bankkoder och man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan. För att behandla ansökan behöver vi följande tilläggsuppgifter om företaget, finansieringsprojektet och den erbjudna säkerheten:

Uppgifter om företaget:

 • Det senaste officiella bokslutet
 • Innevarande räkenskapsperiods bokföringskörning (resultat och balans), om det gått mer än 6 månader sedan det föregående bokslutet
 • Eventuell mera detaljerad beskrivning av företagets affärsverksamhet

Finansieringsuppgifter:

 • Investerings- eller projektplan
 • Eventuellt avtal, t.ex. hyres-, entreprenads-, leverans-, beställnings- eller köpeavtal

Uppgifter om säkerheten:

 • Uppgifter om säkerheter som erbjuds, t.ex. disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument

Fyll i ansökan

Ansökan om ändring i företagskredit

Med denna blankett kan du ansöka om ändring i ditt gällande kreditavtal. Bifoga eventuella dokument som beskriver ditt företags ekonomiska situation. Sådana kan vara t.ex. färska bokslutsuppgifter eller bokföringskörning för innevarande räkenskapsperiod.

Fyll i ansökan

Behandlingstiden för ansökningarna är just nu lite längre än normalt. Vi behandlar alla ansökningar så fort som möjligt. Vi beklagar de besvär situationen medför och tackar för ditt tålamod!

Husbolagslån

Det är alltid mycket att fundera över och samordna när husbolag renoveras. När du väljer Aktias Husbolagslån kan du lita på att dina bankärenden sköts smidigt och enkelt.

För låneofferten behövs inga bankkoder och man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan. Vi behandlar ansökningen genast när vi har alla nödvändiga uppgifter.

För att behandla ansökan behöver vi följande tilläggsuppgifter och bilagor:

 • det senaste officiella bokslutet samt bokslutet för året innan
 • ekonomiplan för innevarande/nästa år
 • färskt disponentintyg
 • delägarförteckning.

 

Fyll i ansökan

Tilläggsamortering av husbolagets lån

Du kan begära om en tilläggsamortering för hosbolagets lån genom att fylla i ansökningen. Ändringen kan begäras av en person med namnteckningsrättighet i företaget. För andra företagslån kan du be om en tilläggsamortering via företagskreditens ändringsansökan.

Ändringen bekräftas med dina personliga nätbankskoder (andra bankers koder kan även användas) i samband med att du skickar ansökningen.

Ansökningen om tilläggsamortering måste skickas 5 bankdagar före följande amortering för att hinna behandlas.

Fyll i ansökan

Frågor om lån

Information om företagslån kan begäras av den som har namnteckningsrättighet i företaget. Informationen skickas över säker e-post till företagets/föreningens kontaktperson.

Begäran bekräftas med dina personliga nätbankskoder (andra bankers koder kan även användas) i samband med att du skickar förfrågan.

Fyll i ansökan


Depositionsgaranti


Säkerhet för entreprenad/anskaffning

Med denna blankett kan du beställa en depositionssäkerhet som gäller en entreprenad/anskaffning.

För depositionssäkerheten behöver du:
 • FO-nummer
 • information om entreprenaden och säkerhetens belopp
 • kopia på entreprenadavtalet (tilläggs som bilaga).
Beställningen av depositionssäkerheten görs av företagets eller samfundets namnteckningsberättigade person.

Företagets eller samfundets namnteckningsberättigade kontaktas via e-post då kontrakten är färdiga för elektronisk underteckning.

Öppningsavgift för depositionssäkerheten är 100 eur.

Fyll i ansökan

Hyresgaranti

Med denna blankett kan du beställa en hyresgaranti.

För beställningen av garantin behöver du:
 • FO-nummer
 • uppgifter om hyresvärden, hyresobjektet samt garantins belopp.
Beställningen av hyresgarantin görs av företagets eller samfundets namnteckningsberättigade person.

Företagets eller samfundets namnteckningsberättigade kontaktas via e-post då kontrakten är färdiga för elektronisk underteckning.
Öppningsavgift för hyresgarantin är 100 eur.

Fyll i ansökan

Annan depositionssäkerhet

Med denna blankett kan du beställa en depositionssäkerhet, som inte är säkerhet för hyra eller entreprenad/anskaffning (arbets- eller garantitida).
Depositionssäkerheten kan gälla trafiktillstånd, punktbeskattning, förpliktelser gentemot Tullen eller tillhandahållande av kombinerade resetjänster.

För beställningen av depositionssäkerheten behöver du:
 • FO-nummer
 • uppgifter om kontraktet som säkerheten hänvisar till
 • säkerhetens belopp.

Beställningen av säkerheten görs av företagets eller samfundets namnteckningsberättigade person.

Företagets eller samfundets namnteckningsberättigade kontaktas via e-post då kontrakten är färdiga för elektronisk underteckning.

Öppningsavgift för depositionssäkerheten är 100 eur.

Fyll i ansökan


Spara och investera


Tillägg av investeringssektionen i företagsnätbanken

Med den här blanketten kan du lägga till investeringssektionen i förtagsnätbanken till ett existerande nätbankskontrakt.

För att lägga till den nya sektionen behöver du:
 • FO-nummer
 • Socialskyddsnummer och kontaktuppgifter för undertecknaren av avtalet (med underskriftsrätt för företaget eller församlingen). Om företagets eller församlingens underskriftsrätt är delad krävs båda undertecknandes socialskyddsnummer och e-post.
 • Existerande nätbankskontraktets nummer samt användarens namn och socialskyddsnummer
 • Användningen av tjänsten kräver att företagshandelsregistret eller föreningsreglerna anger att företaget / föreningen kan bedriva värdepappershandel. Ifall detta inte anges måste det till blanketten bifogas styrelseprotokollet för företaget/föreningen där beslutet om handel med värdepapper har fattats.
 • För aktiehandel behövs även en LEI-nummer som företaget kan ansöka om via Patent- och Registerstyrelsen

Företagets eller föreningens undertecknare får information per e-post när kontraktet är redo för elektronisk underskrift.

Nätbanksanvändaren får information per e-post när åtaganden är redo för elektronisk underskrift.

Fyll i ansökan

 

Digitala tjänster
 

Mobiltelefonnummer i nätbanken

Det är viktigt att se till att ditt mobiltelefonnummer alltid är uppdaterat i nätbanken.

Utan ett uppdaterat telefonnummer kan du bland annat inte logga in i Nätbanken, göra betalningar i Nätbanken eller online. Utöver detta kan du inte ta i bruk Mobilbanken. Vi behöver telefonnumret för att skicka en engångskod per SMS, för ytterligare bekräftelse, till det telefonnummer vi har registrerat hos oss.

Du kan uppdatera ditt telefonnummer genom att skicka ett meddelande till oss via Mobilbanken eller nätbanken.

Tilläggsbekräftelse per sms

Aktia använder en tilläggsbekräftelsekod som skickas per sms vid inloggning till nätbanken samt för en del betalningar som gjorts i nätbanken. Avsikten med tilläggsbekräftelsen är att minska missbruk av bankkoderna och nätbrottslighet.

Vid inloggning till nätbanken samt vid betalningsuppdrag som ursprungligen gjorts i nätbanken, kan banken skicka uppgifter för kontroll till det mobilnummer du angett. Vi skickar dig då en tilläggsbekräftelsekod per sms med vilken inloggningen eller betalningsuppdraget godkänns.

Kontrollera alltid att de tilläggsbekräftelseuppgifter du fått är korrekta innan du med koden godkänner inloggningen, betalningen eller betalningarna i din nätbank. Ifall uppgifterna i textmeddelandet avviker från uppgifterna i ditt ursprungliga uppdrag, ska du inte godkänna uppdraget i nätbanken. 

Du kan minska på antalet tilläggsbekräftelser genom att ta i bruk våra mobiltjänster:

 • Med Mobilbanken kan du logga in och bekräfta betalningar med din PIN-kod eller ditt fingeravtryck. Observera att Face ID inte ännu stöds vid bekräftelse av betalningar.
 • Med Aktia Wallet kan du bekräfta kortköp som gjorts på nätet med din PIN-kod eller ditt fingeravtryck. Ta Wallet Verifikation i bruk i appens sidomeny.

Utöver våra mobiltjänster kan du definiera betrodda mottagare av betalningar i Nätbanken. Denna funktionalitet är särskilt behändig om du gör betalningar ofta till samma mottagare (till exempel betalning av hyra eller barnens veckopeng).

Läs mer om tilläggsbekräftelse per sms

 

 

 

Vi hjälper dig gärna

Företagskundservice svarar på dina frågor vardagar klockan 9–16 på numret 010 247 6700.

Du kan även lämna kontaktbegäran genom att fylla i blanketten >>