Tips till företagskunder under coronatider

Vi har samlat tips för att klara sig igenom coronakrisen

 • Ta hand om dig själv, din familj och dina anställda.
 • Led ditt företag på basen av dina värderingar. Nu behövs ledarskap och omtanke.
 • Ta hand om dina kunder. Var proaktiv.
 • Koncentrera dej på ditt företags rörliga kostnader. Spara där det finns möjlighet.
 • Diskutera med din hyresvärd om hyresnedsättningar och förhandla om längre betalningstid med dina leverantörer.
 • Diskutera i god tid med din bank om amorteringsuppskov och driftkapitalsbehov.
 • Förbered dig på längre behandlingstider gällande finansieringsansökningar.
 • Möjlighet för företag att skjuta upp skatteinbetalningar / Regeringen 16.3.2020
 • Arbetspensionsavgiftsinbetalningar kan skjutas upp 3 mån. / Regering och Pensionsbolag16.3.2020
 • Diskutera med Finnvera och Ntm-centralen om möjliga stödformer / Regeringen 16.3.2020
 • Följ den offentliga debatten och regeringens linjer. Nya stödformer kan vara under arbete.