Aktia Business Credit

Ett enhetligt betalningsmedel för ditt företag

Aktia Business-kortet erbjuder ett enhetligt och enkelt sätt att kombinera företagets betalningssätt. Alla kortuppköp som är förknippade med företagets kortinnehavare skrivs ut på samma räkning och det blir betydligt lättare att bl.a. göra reseräkningar. Samtidigt minskar det manuella arbetet och antalet räkningar, vilket innebär minskade kostnader för företagets ekonomiförvaltning. Aktia Business-företagskort är således ett fungerande verktyg för företagets anställda samtidigt som det erbjuder en effektiv lösning på ekonomiförvaltningen.

Beroende på företagets storlek och kortinnehavarens ansvarsområden erbjuds Aktia Business-kortet med företagets ansvar eller med personligt ansvar.                        

Egenskaper

  • Kreditlimiten bestäms företagsvis.
  • Individuella kortinnehavare har en månatlig bruksgräns.
  • Du får en räkning för dina kortinköp en gång i månaden.
  • Kortets årsavgift är 50 euro.
  • Till Aktia Business-kortet hör automatiskt en reseförsäkring, som gäller under tjänsteresa som är utanför den vanliga arbetsplatsen. Reseförsäkringen förutsätter att resekostnaderna är i sin helhet betalda med kortet.
  • Kortet beviljas av Aktia Bank Abp.

På frågor svarar Aktias företagskundbetjäning 010 247 6700 (vardagar 8.00–18.00) eller foretag@aktia.fi.

Villkor och dokument

Villkor för Aktia Business-kortkonto
Aktia Business-kortkreditvillkor
Allmänna bruksvillkor för Aktia Business-kort
Reseförsäkringens villkor (gäller fr.o.m. 1.1.2019)
Prislista