Q&A Eurocard Corporate Gold

Aktia Business Credit -kortet utgår från sortimentet 31.12.2019.

Varför avslutas Aktia Business Credit-korten? 

Aktia erbjuder i fortsättningen Eurocard Corporate Gold- företagskort i samarbete med SEB Kort Bank Ab. SEB Kort Bank Ab är marknadsledare inom företagskortområdet i Norden och de har mångsidiga lösningar för företagens och kortinnehavarenas behov.

Vad kan kunden få för kort i stället för Aktia Business Credit-kortet?

Företagsrepresentanten kan ansöka om ett ersättande Eurocard Corporate Gold -kort för alla tidigare kortinnehavare i företaget. Det är enbart företagets VD eller en person som har firmateckningsrätt som kan underteckna ansökan.

Hur kan kunden ansöka om ett ersättande Eurocard Corporate Gold-kort?

Företaget kan ansöka om nya kort via Eurocards egna portal från och med 30.9.2019. En direkt länk till ansökningen hittas här.

Hur snabbt anländer det nya Eurocard Corporate Gold-kortet?

Förutsatt att kortansökan inte behöver kompletteras anländer kortet inom en vecka. Kortet skickas till företagets adress på kortinnehavarens namn.

Hålls kortkreditlimiten samma som tidigare? 

Alla nya beviljade Eurocard Corporate Gold-kort har en limit på 20 000 euro/30 dagar. Det nuvarande limiterna på Aktia Business Credit-korten kommer alltså inte att vara samma på de nya korten.

Jag har ett Aktia Business Credit-kort med personligt betalansvar. Har jag möjlighet att ansöka om Eurocard Corporate Gold-kort med personligt betalansvar? 

Eurocard Corporate Gold-kort beviljas enbart med företagets betalansvar.

Får kortinnehavaren en ny PIN-kod till det nya kortet?

De nya Eurocard Corporate Gold-korten har nya kortnumror, samt PIN-koder. Kortinnehavaren väljer själv PIN-kod innan kortet går till produktion. Företagets representant ansöker om kortet, men PIN-koden bekräftas av kortinnehavaren själv per textmeddelande.

Kortinnehavaren har fyra dagar tid på sig att välja PIN-koden från att hen mottar textmeddelandet av Eurocard. Om kunden inte väljer PIN-kod inom den utsatta tiden, väljs PIN-koden automatiskt/slumpmässigt och skickas till kortinnehavarens hemadress.

Vad kostar Eurocard Corporate Gold-kortet? 

Eurocard Corporate Gold har en årsavgift på 40 euro/kort då betalningstiden för fakturan är 10 dagar.

Hur länge kan det nuvarande Aktia Business Credit-kortet användas?

Det nuvarande Aktia Business Credit-kortet avslutas 31.12.2019

Kan kortlimiten ännu höjas på det nuvarande Aktia Business Credit-kortet innan årets slut?

Limiten kan inte längre höjas. I stället kan kunden genast ansöka om ett Eurocard Corporate Gold-kort. Vi rekommenderar att kunden avslutar Aktia Business Credit-kortet när Eurocard Corporate Gold-kortet anlänt.

Kortet kan avslutas på aktia.fi -sidorna under "Din företagskundrelation" och "Avsluta Aktia Business-kort", klicka här.

Fortsätter faktureringen med Aktia normalt tills hela saldot är betalat?

Faktureringen med Aktia fortsätter normalt fram till att hela kortsaldot är betalat. Fakturorna skickas åt företaget enligt samma kanal som tidigare

Om Aktia Business Credit-kortets giltighetstid tar slut under slutet av år 2019, får kortinnehavaren ändå automatiskt ett nytt Aktia Business Credit-kort? 

Alla aktiva Aktia Business Credit-kort förnyas normalt, men också de nya korten avslutas 31.12.2019.

Vart kan företagskunder rikta frågor gällande nya Eurocard Corporate Gold-korten?

All kundservice gällande Eurocard Corporate Gold-korten sköts av Eurocards egen kundservice 09 6939 9301 (öppet vardagar kl. 9-17) eller per e-post asiakaspalvelu@eurocard.fit.

Hur kan kunden i framtiden följa upp sina Eurocard Corporate Gold-korttransaktioner? 

Kortuppköpen kan följas upp i Eurocard appen som är en gratis applikation.  I applikationen kan man också spara bilder på kvitton, skicka skyddat meddelande till Eurocards kundservice, samt spärra och beställa nya kort.

I den avgiftsbelagda Eurocard Pro Appen är det möjligt att göra kostandsrapporter med hjälp av kvittokopiorna, samt skicka dessa vidare till förman eller ekonomiavdelning.

E-admin service var man kan sköta företagets fakturor, beställning av nya kort och ändring av bruksgränser, är tillämpad för personer på företagets ekonomiavdelning. Tjänsten är avgiftsbelagd. Det rekommenderas att företaget tar i bruk E-admin service om det skall beställas mer än 10 kort till företaget. Dessa kan också beställas via den vanliga ansökningslänken, men det är betydligt enklare genom E-admin service, när det är frågan om många kort.

Hur fungerar Eurocard Corporate Gold-kortets fakturering? 

Fakturan skickas som pappersfaktura, men nätfaktura kan beställas per e-post på adressen finvoice@seb.fi

I meddelat skall framgå EDI-signum samt nätfaktureringsoperatörens adress.

Innehåller Eurocard Corporate Gold-kortet andra förmåner? 

Alla Eurocard Corporate Gold-kort innehåller tilläggsskydd för arbetsresor som är i kraft då minst 50% av resans kostnader är betalade med Eurocard Corporate Gold-kortet. Mer information om försäkringen hittas här.

Med Eurocard Corporate Gold-kortet har du också tillgång till lounger på flygfält runt om i världen, när loungebesöket betalas med Eurocard Corporate Gold-kortet. Observera att besöket kostar enligt loungens egna prislista. Mer information hittar du här.

Kommer företagskunder bli kompenserade för årsavgifter på Aktia Business Credit-kort som är betalda enligt ett helt års användning?

Ja, kunderna blir kompenserade. Summan varierar beroende på när den ursprungliga årsavgiften är betald.