Säker användning av kortet

Kortet är personligt och värdefullt – ta alltså väl hand om det. Här får du råd som är bra att komma ihåg när du hanterar ditt kort.

Säker användning av kortet

 • Bevara ditt kort lika omsorgsfullt som kontanter och kontrollera regelbundet att du har det kvar, särskilt i situationer där risken för att kortet försvinner är stor.
 • Lämna aldrig ditt kort till exempel i bilen, på restaurangbordet, på arbets- eller hotellrummet. Låt inte heller någon ta med ditt kort till det bakre rummet i en restaurang så att du inte ser vad personen gör med kortet.
 • Överlämna aldrig kortet eller PIN-koden till någon annan. Om en kortinnehavare har överlämnat sitt kort och PIN-koden till någon annan person anses transaktionerna vara gjorda och godkända av kortinnehavaren själv.
 • Ställ skyddsgränser (uttags- och köpgränser) för ditt kort ifall kortet skulle försvinna eller missbrukas. Gränserna gäller 24 h och du kan ställa dem i realtid i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen.
 • Använd regionspärren eftersom kortet inte behöver fungera där du inte befinner dig. Oftast räcker Finland och Europa som kortets användningsområde. Du kan öppna andra områden enkelt i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen i realtid. Genom att använda regionspärren minskar du risken för att råka ut för kortbedrägerier betydligt!
 • Kontrollera alltid slutsumman innan du godkänner köpet med PIN-kod eller underskrift. Du kan lätt följa med användning av ditt kort i Aktia Wallet-applikationen. Om du har godkänt fel summa med PIN-kod kan banken inte hjälpa dig, utan då måste du reda ut saken direkt med försäljaren.
 • Om ditt kort försvinner eller blir stulet meddela genast spärrtjänsten för kort +358 800 0 2477 (24 h). Tips! Spara spärrtjänstens nummer i telefonens minne.
 • Du kan också ställa en tillfällig spärr via Aktia Wallet-applikationen och ta den bort senare. Den tillfälliga spärren kan du använda om du har förlagt kortet t.ex. hemma hos dig och tror att du kommer att hitta det.

Betala tryggt på nätet

 • Använd helst webbplatser som kräver verifiering via MasterCard SecureCode. Dessa näthandlare har slutit sig till en trygg betalningstjänst. Om nätbutiken inte har verifieringstjänster som fungerar med bankkoder ska du försäkra dig om att du har en krypterad s.k. SSL-förbindelse (webbadressen börjar med https://).
 • Om du inte handlar så mycket på nätet kan du behändigt spärra kortinköp på nätet i nätbanken eller i Aktia Wallet-applikationen. Du kan vid behov tillåta inköp på nätet i realtid.
 • Undvik "oslagbara erbjudanden" som blir allt vanligare på nätet, till exempel telefoner, märkesskor, -jackor och -väskor för en euro. Det gamla uttrycket "verkar det för bra för att vara sant så är det oftast det" håller streck. Så kallade beställningsfällor och kinesiska bedrägerier har ökat betydligt under de senaste åren.

Att sköta ärenden vid en automat

 • När du knappar in din PIN-kod täck över tangenterna med din hand eller ställ dig på så sätt att utomstående inte ser koden. Proffsbrottslingar är ytterst skickliga på att luska ut kortets PIN-kod.
 • Om du känner dig otrygg tryck på den röda Stop-knappen i stället för PIN-koden och ta ut pengar i automaten någon annan gång.
 • Om du märker någonting underligt i automaten kontakta banken, Automatia eller polisen.
 • Om ditt kort blir kvar i en automat utomlands meddela genast spärrnumret om försvunnet kort +358 800 0 2477 (24 h).

Enkel och trygg kontaktlös betalning

 • Kontaktlös betalning är ett tryggt betalningssätt. När det är rusning är det t.o.m. tryggare än att betala med kort utan kontaktlös betalning, då PIN-koden inte behöver knappas in i betalterminalen. Då kan ingen smygtitta på din PIN-kod.
 • Ett kort med kontaktlös betalning är tryggare än kontanter. Om du har både ett kort med kontaktlös betalning och kontanter i din plånbok och den blir stulen kan du spärra kortet men kontanterna får du inte tillbaka. När det gäller kort med kontaktlös betalningsegenskap har konsumenten samma ansvar vid missbruk som när det gäller kort som inte har den egenskapen. Vid missbruk kan du alltid vända dig till banken.
 • Det går att göra några små inköp med ett stulet kort som har kontaktlös betalningsegenskap om det inte hinner spärras i tid. Men man kan bara göra ett begränsat antal kontaktlösa betalningar efter varandra, för kortet ska emellanåt matas in i betalterminalen och betalningen bekräftas med PIN-kod.
 • Var lika noggrann med ett kort som har kontaktlös betalningsegenskap som med andra betalningar. Kontrollera kontotransaktionerna regelbundet och ta kontakt med banken och spärra kortet om du märker misstänkta transaktioner. Ställ in skyddsgränser för ditt kort. Ställ in de geografiska gränserna (i vilka länder kortet fungerar) och webbinköpen så att de motsvarar ditt betalningsbeteende. Om du inte gör inköp på webben lönar det sig inte att tillåta det med kortet. I Aktia Wallet hanterar du lätt skyddsgränserna för ditt kort.
 • Oberoende av vilket betalningsmedel du använder för dina inköp (kort med kontaktlös betalning, mobilen) ska du komma ihåg att förvara betalningsmedlet väl så att det inte kommer i händerna på utomstående.

Förvaring av kortet

 • Förvara aldrig kortet och PIN-koden på samma ställe. Lär dig din personliga PIN-kod utantill och skriv inte upp den på ett lätt igenkännligt sätt, såsom på en papperslapp eller på själva kortet.
 • Akta dig för tjuvar! Föremål i jackfickan, bakfickorna eller axelväskan är lätta byten för ficktjuvar. Var särskilt försiktig i folksamlingar, där risken för att kortet och din egendom försvinner är stor.

Fick du ett textmeddelande från oss?

 • Vi skickar ett textmeddelande om vi har märkt betalningstransaktioner med ditt kort som vi tror kan vara missbruk eller om vi misstänker att dina kortuppgifter kan ha kommit i fel händer. I meddelandet ber vi kunden om att kontakta banken och det innehåller ett fallnummer.
 • I våra meddelanden ber vi aldrig om ditt kortnummer, din PIN-kod eller andra uppgifter som äventyrar kortsäkerheten.

Hur kan jag undvika bluffar?

 • Ge aldrig numret på ditt kort, din personliga PIN-kod eller dina nätbankskoder per telefon, e-post eller annat sätt, även om den som frågar efter dem skulle presentera sig som bankfunktionär eller polis.
 • Lär dig PIN-koden för ditt kort utantill och förstör PIN-kodsbrevet som du fick från banken. Anteckna PIN-koden inte heller i kortet eller någon annanstans.
 • Då ditt kort förnyas förstör det gamla kortet genom att klippa dess chip och magnetremsa itu.