Kortbetalning på nätet

Kort är ett tryggt betalningssätt i alla nätbetalningar så länge du är lika omsorgsfull som i dina övriga penningärenden.

Betala tryggt på nätet – anlita Mastercard SecureCode-tjänsten

Mastercard SecureCode är en verifieringstjänst som bankerna utvecklat tillsammans med Mastercard. Användningen av tjänsten motsvarar kortinnehavarens underskrift.

Förbättrad säkerhet

Över 50 % av världens näthandel betalas med Mastercard. Avsikten med Mastercard SecureCode är att inköpets parter, kortinnehavaren och nätbutiken, verifieras för att förbättra säkerheten vid inköp på nätet.

När du handlar i en nätbutik som tillhör Mastercard SecureCode-systemet verifierar du din identitet genom att använda Aktia Wallet - verifikation. Genom att använda tjänsten kan du vara säker på betalningssättets tillförlitlighet; att nätbutiken och summan som debiteras är rätt.

Läs mera om Mastercard Secure Code (på finska).

Betala på nätet utanför Mastercard SecureCode-tjänsten

Om nätutiken inte har Mastercard SecureCode-verifieringstjänsten ska du försäkra dig om att den använder en SSL-förbindelse. Inom SSL-förbindelsen kan du skriva in kortets uppgifter i blanketten på nätbutikens hemsida. Innan du ger uppgifterna säkerställ att SSL-förbindelsen är i bruk:

  • www-adressen har formen https://....
  • Lås- eller nyckelikonen i webbläsarens nedre kant är i ett stycke (låst/hel). Du kan dubbelklicka lås- eller nyckelikonen och säkerställa att SSL-certifikatet är beviljat just den www-adress du besöker.

SSL skyddar nätförbindelsen mellan din dator och butikens server. Eftersom inget kvitto för dina inköp sparas automatiskt på din dator, gör så här:

  • Spara eller skriv ut nätbutikens beskrivning av inköpen och betalningsvillkoren som du tänker godkänna innan du matar in kortets uppgifter och godkänner betalningen.
  • Godkänn betalningen genom att mata in kortets nummer och giltighetstid på www-blanketten och följ nätbutikens anvisningar. Butiken kan fråga efter ytterligare kontrolluppgifter, såsom faktureringsadress och/eller den tresiffriga koden (Card Verification Value) i kortets underskriftspanel.
  • Spara eller skriv ut även det kvitto som butiken eventuellt ger efter att du godkänt betalningen.
  • Spara uppgifterna för senare kontroll och jämförelse.

Aktia Business-kortnumror och CVV-säkerhetskod

Säkerhetskoden (CVV-kod) är ett tresiffrigt tal som står på baksidan av kortet. När du skriver det 16 siffror långa kortnumret som står på framsidan av kortet och den tresiffriga säkerhetskoden (CVV-koden) som står bredvid din underskrift på baksidan av kortet, kan du betala med kortet på nätet.