Telefonnummer för rådgivning om betalningsrörelsetjänster

Vid tekniska problem med betalningsrörelsetjänsterna och vid utredning av materialöverföringarnas betalningsrörelsehändelser t.ex.

  • sändning eller avhämtning av material
  • förkastade transaktioner
  • betalningsrörelseutredningen
  • Web Services -certifikat
  • stöd for nättjänster

kan ni kontakta vår företagskundservice vard. 9 – 16, tel. 010 247 6700 eller foretag@aktia.fi.

Vänligen använd bifogad blankett för att lämna en begäran om C2B – återtagande till företagskundservice. Begäran bör göras senast 2 timmar före stängningen av vår kundservice, minst en bankdag före betalningsdagen.
 

C2B Begäran om återtagande

Nummer som börjar på 0102 från fast linje och mobiltelefon 8,35 sent/samtal + 16,69 sent/min.