Dokument som behövs för att öppna ett företagskonto

För att kunna öppna ett konto för ett företag kräver banken vissa handlingar. Här nedan har vi listat de handlingar som krävs för de olika företagstyperna innan ett beslut om kontoöppnande kan tas.

Firma, yrkesutövare, näringsidkare

 • Handelsregisterutdrag (högst 3 månader gammalt)
 • Grundanmälan om du bedriver en verksamhet som kräver tillstånd

Öppet bolag och kommanditbolag

 • Bolagsavtal, där de ansvariga bolagsmännen framgår
 • Bolagsordning
 • Om dispositionsrätt ges åt någon utomstående behövs alla ansvariga bolagsmäns godkännande

Aktiebolag

 • Handelsregisterutdrag (högst 3 månader gammalt)
 • Bolagsordning
 • Styrelseprotokoll där beslutet om öppnande av konto samt vilka som har dispositionsrätt (namn, personbeteckning och giltighet, dvs. dispositionsrätt ensam eller tillsammans med någon annan) till kontot framgår 

Av ett aktiebolag som ska grundas, men som ännu inte har införts i registret, krävs i övrigt samma dokument som av ett registrerat företag, men i stället för registerutdraget ska följande dokument lämnas in:

 • Avtal om bolagsbildning, dvs. stiftelseurkund
 • Kopia av grundanmälan som gjorts till handelsregistret
 • Diarieintyg om att grundanmälan kommit till handelsregistret 

Fastighetsaktiebolag

 • Handelsregisterutdrag (högst 3 månader gammalt)
 • Bolagsordning
 • Styrelseprotokoll där beslutet om öppnande av konto samt vilka som har dispositionsrätt (namn, personbeteckning och giltighet, dvs. dispositionsrätt ensam eller tillsammans med någon annan) till kontot framgår 

Andelslag

 • Handelsregisterutdrag (högst 3 månader gammalt)
 • Styrelseprotokoll där beslutet om öppnande av konto samt vilka som har dispositionsrätt (namn, personbeteckning och giltighet, dvs. dispositionsrätt ensam eller tillsammans med någon annan) till kontot framgår

Förening

 • Föreningsregisterutdrag
 • Föreningens stadgar
 • Styrelseprotokoll där styrelsens sammansättning och invalda medlemmar samt
  beslutet om öppnande av konto samt vilka som har dispositionsrätt (namn,  personbeteckning och giltighet, dvs. dispositionsrätt ensam eller tillsammans med någon annan) till kontot framgår