Bli företagskund

Vi erbjuder råd och banktjänster som underlättar ditt företags, din familjs och dina anställdas vardag.

Vi betjänar företag av alla storlekar: etablerade, nyligen grundade och tillväxtorienterade företag inom vårt verksamhetsområde.

Vi koncentrerar oss på företagets behov och sammanställer en lämplig helhetslösning utgående från dem. Vi beaktar företagets affärsidé, historia och framtidsplaner.