Utrikeshandel

Marknaden i utlandet avviker på många sätt från den inhemska. Betalningssätt och garantier varierar från land till land och detta ökar sannolikheten för risker.
Om ditt företag är verksamt på den internationella marknaden är det viktigt att analysera riskerna inom utrikeshandeln:

  • Hurdan är köparens betalningsförmåga?
  • Är motpartens hemland politiskt och ekonomiskt stabilt?
  • Hur skyddar man sig mot valutakursrisker? 

Ditt företag behöver också känna till hur ni kan minska eller eliminera riskerna, vilka garantier det behövs för att säkra betalningarna eller försäkra sig om att rätta varor anländer vid rätt tidpunkt. Är riskerna stora eller acceptabla och kan företaget bära riskerna själv? 

Varje import- eller exportaffär är unik och kan ibland kräva många olika slags villkor. Det är därför av största vikt att komma fram till rätt lösning i varje enskilt fall. Genom ett samarbete mellan ditt företag och Aktia kan vi lyckas med det.

Aktia ställer sin sakkunskap till företagskundernas förfogande. I samarbete med företag väljs betalningssätt och/eller säkerhet enligt kundens behov.

Råd om vad du bör beakta vid import      
Råd om vad du bör beakta vid export        
Hur skyddar du dig mot valutakursrisker    
 

Intresserad av samarbete? Kontakta Aktia Trade Finance angående utrikeshandel.
Aktia hjälper dig finansiera ditt företags utveckling och expansion.