Skydda dig mot valutarisker

Det uppstår en valutarisk när ditt företag köper eller säljer i valuta, eller innehar valuta. Här ser du två sätt att skydda ditt företag mot valutarisker.

Valutatermin

Ditt företag kan skydda framtida valutaflöden genom att köpa eller sälja valuta i förväg med en valutatermin. Terminkursen bildas av valutaparens spotkurs (avistakurs) och terminpoäng. Terminpoängen formas av räntedifferensen mellan valutorna på ifrågavarande tidsperiod.

Valutaswap

Det kan ske oförutsebara förändringar i ditt företags valutaflöde. Med hjälp av en valutaswap kan du antingen tidigare- eller senarelägga ett tidigare överenskommet valutaterminavtal.

Vill du veta mer? Kontakta Aktia Treasury tfn 010 247 6550.