Att tänka på vid import

När ditt företag importerar varor och tjänster ställs du inför en rad frågeställningar. Här tipsar vi om både praktiska och strategiska saker som du bör tänka på.

Som köpare behöver du säkerställa

 • att du får den vara som du har beställt
 • att varan levereras vid rätt tidpunkt och säkert
 • att du får den dokumentation som möjliggör införsel i landet
 • att du får så förmånliga betalningsvillkor och/eller säkerheter som möjligt
 • att du kan skydda dig mot valutakursrisker

Råd när du ska välja betalningssätt eller säkerhet

Betalning i efterskott

Betalning i efterskott är ett lämpligt betalningssätt när

 • köparen och säljaren känner varandra väl
 • båda bedriver affärsverksamhet i utvecklade industriländer med stabila bank- och betalningssystem
 • köparen och säljaren har ett långt affärsförhållande och ett ömsesidigt förtroende så att handel sker på öppen kredit (Open Account Terms).

Det är möjligt att säljaren kräver en betalningsgaranti eller standby-remburs av köparens bank som säkerhet för betalning av köpesumman. Säljaren kan genom garantin kräva betalning av den bank som utfärdat den ifall köparen inte uppfyller sin betalningsskyldighet.

Förhandsbetalning (Advance Payment)

Säljaren kräver förhandsbetalning när

 • köparen är ny och okänd för säljaren
 • köparen befinner sig i ett land, vars banksystem är bristfälligt
 • köparen befinner sig i ett land där det ekonomiska och politiska läget är instabilt.

Vid förhandsbetalning finns det skäl för köparen att överväga om han ska kräva en förhandsbetalningsgaranti av säljarens bank. Genom garantin skyddar köparen returneringen av förhandsbetalningen ifall ingen leverans äger rum.

Läs mera om Direkt betalning (Clean Payment)               
Beakta följande vid användning av importgarantier                                    
Standby-remburs som garanti vid import                         

Dokumentinkasso (Documentary Collection)

Dokumentinkasso är ett lämpligt betalningssätt när

 • köparen och säljaren känner varandra och är pålitliga samarbetspartners
 • det politiska, ekonomiska och juridiska läget i köparens land är stabilt
 • säljaren inte har några tvivel gällande köparens betalningsförmåga
 • man inte begränsar eller reglerar utlandsbetalningar i köparens land.

Dokumentinkasso används vid import av varor och är en säkrare betalningsform än direkt betalning för både köparen och säljaren. Säljare får betalt i samband med att du som köpare/importör får tillgång till dokumenten.

Avsikten med inkasso är att säkra betalning enligt överenskomna villkor innan de dokument som berättigar till varan överlåts till köparen.

Läs mera om importinkasso                 

Remburs (Documentary Credit/Letter of Credit)

Att använda remburs passar när

 • köparen och säljaren har ett nytt affärsförhållande
 • det  ekonomiska och politiska läget i köparens eller säljarens land är instabilt
 • säljaren inte känner till köparens betalningsförmåga
 • köparen vill försäkra sig om att varan levereras vid rätt tidpunkt
 • föremål för affären är specialtillverkade varor eller varor som tillverkas på beställning
 • behov av finansiering finns och då möjliggör rembursen betalningstid för köparen och fungerar som finansieringsinstrument för säljaren.

Vid remburs förbinder sig banken att för köparen betala köpesumman till säljaren då säljaren presenterar till banken dokument som uppfyller rembursens villkor och av vilka det framgår att leveransen har skett till köparen. Genom att använda remburs som betalningssätt strävar bägge parterna i affären att säkra sina egna intressen: säljaren riskfri mottagning av pengar och köparen avtalsenlig leverans.

Kontakta Aktia Trade Finance angående importfrågor.
Läs mera om importremburs.
Så skyddar du dig mot valutarisker.