Direkta betalningar

Direkt betalning (Clean Payment) innebär att säljaren, efter det att varan har levererats, skickar en faktura samt eventuella övriga skeppningsdokument direkt till köparen. Köparen i sin tur betalar fakturan via sin bank med betalningsorder eller check. Vid direkt betalning bedrivs handel på öppen kontokredit (Open Account Terms).

Vid direkt betalning tar säljaren alltid risken att köparen inte betalar beroende på betalningsoförmåga eller betalningsovillighet. Säljaren kan skydda sig mot risken genom att kräva att köparens bank utfärdar en bankgaranti som säkerhet för betalning av köpesumman (payment guarantee).        
Det är också möjligt att använda en standby-remburs som säkerhet för betalning av köpesumman.

Om betalning sker före leveransen av varan är det fråga om förhandsbetalning (Advance Payment).
Köparen kan skydda sig genom att kräva att säljarens bank utfärdar en förhandsbetalningsgaranti (Advance Payment Guarantee) eller standby-remburs. Garantin innebär att köparen får tillbaka köpesumman om varan inte levereras.
 

Information om importgarantier.