Importgarantier

Vid affärer med utlandet kan du minska riskerna med garantier för importhandel. Läs här om olika alternativ för ditt företag, som tagare av garantin eller garantins förmånstagare.

Köparen som garantitagare

Betalningsgaranti - Payment Guarantee

  • Garanti som ges till säljaren som säkerhet för betalning av köpesumman

Köparen som garantins förmånstagare

Förhandsbetalningsgaranti - Advance Payment Guarantee

  • Exportören kan komma överens om att delvis finansiera sin leverans med köparens förhandsbetalning. Köparen förutsätter då säkerhet för återbetalningen av förskottet om leveransen eller projektet avbryts eller det inte sker avtalsenligt
  • I garantitexten konstateras att garantin enbart kan tas i bruk genom att påvisa att det garantienliga förskottet faktiskt har kommit in på ett specifikt konto som exportören/banken har förutsatt   

Prestations- eller leveransgaranti - Performance Guarantee/Bond

  • Som säkerhet för leverans och/eller förverkligandet av ett projekt enligt kontraktet. Skador för utebliven leverans eller om projektet inte förverkligas ersätts.
  • Garantins belopp är  5 - 10 % av kontraktets belopp
  • Ibland kan det vara nödvändigt att förknippa ibruktagande av garantin med någon faktor eller händelse som är beroende av motpartens åtgärder

till exempel att garantin, enligt garantitexten, börjar gälla först efter det att beställaren har öppnat den remburs som förutsätts i kontraktet

Garantitida garanti - Warranty Guarantee/Bond, Maintenance Guarantee

  • Som säkerhet för reparation av fel eller brister under garantitiden
  • Garantins belopp är 2 - 5 % av leveransens värde
     

Kontakta Aktia Finance Trade angående importgarantier.

Val av garantityp         
Vad förmånstagaren bör tänka på
Vad garantitagaren bör beakta
Flödesschema för garanti          
Behandling av utländsk bankgaranti i Aktia