Importinkasso

Dokumentinkasso – från importörens synpunkt

Importinkasso används vid import av varor och är en säkrare betalningsform än direkt betalning för både köpare och säljare. Säljaren kan få betalt i samband med att du som köpare/importör får tillgång till dokumenten.

Dokumentinkasso (Documentary Collection) innebär att säljaren ger sin egen bank i uppdrag att sända dokumenten till köparen via dennas bank. 

Banken överlåter dokumenten till köparen antingen mot kontantbetalning eller mot godkännande av växel. Ifall parterna har kommit överens om betalningstid sker betalningen först på förfallodagen.

Ifall det finns ett havskonossement (Bill of Lading, B/L) bland dokumenten som berättigar till varan, kan säljaren säkerställa att köparen inte får dokumenten till sitt förfogande innan köparen har betalat eller godkänt växeln. Säljaren riskerar dock även i detta fall att köparen inte betalar och säljaren måste begära varorna i retur på egen bekostnad.

Banken förbinder sig inte att betala och kan inte heller påverka situationen, om köparen är betalningsoförmögen eller ovillig att betala.

Documents against Payment, CAD, D/P = avistainkasso
Documents against Acceptance, D/A = inkasso med betalningstid

Fördelar med dokumentinkasso för köparen

I dokumenten kan köparen kontrollera att varan har skeppats innan han betalar eller godkänner växeln.

Dirigera importinkassot till Aktia

För att snabba på dokumenten och betalningen ska köparen meddela sin bankförbindelse enligt följande:

Aktia Bank plc
Trade Finance
Mannerheimintie 14 A, 00100 Helsinki, Finland
SWIFT: HELSFIHH

Aktia meddelar kunden per brev om ett anlänt inkasso. Inkassodokumenten kan köparen lösa ut på sitt kontor mot betalning eller mot godkännande av växeln. Banken svarar inte för dokumentens riktighet. Köparen kan granska dokumenten i banken innan han löser ut dem. Banken följer den utländska uppdragsgivarens instruktioner. Alla ändringar kräver den utländska uppdragsgivarens godkännande.   

Internationella regler

Bankerna följer vid inkassohanteringen den Internationella handelskammarens enhetliga inkassoregler (ICC Uniform Rules For Collections; URC 522). Reglerna kan beställas på www.icc.fi.
 

Vill du veta mer?

Kontakta Aktia Trade Finance angående importinkasso
Se flödesschema för inkasso        
Hur skyddar du dig mot valutakursrisker?