Exportgarantier

Vid affärer med utlandet kan du minska riskerna med garantier för exporthandel. Läs här om olika alternativ för ditt företag, både som tagare av garantin eller garantins förmånstagare.

Säljaren som garantitagare

Förhandsbetalningsgaranti - Advance Payment Guarantee

 • exportören kan komma överens om att delvis finansiera sin leverans med köparens förhandsbetalning. Köparen förutsätter då säkerhet för återbetalningen av förskottet om leveransen eller projektet avbryts eller de inte sker avtalsenligt
 • i garantitexten konstateras att garantin enbart kan tas i bruk genom att påvisa att det garantienliga förskottet faktiskt har kommit in på ett specifikt konto som exportören/banken har förutsatt

Prestations- eller leveransgaranti - Performance Guarantee/Bond

 • som säkerhet för leverans och/eller förverkligandet av ett projekt enligt kontraktet
 • skador för utebliven leverans eller om projektet inte förverkligas ersätts
 • garantins belopp är 5 - 10 % av kontraktets belopp
 • ibland kan det vara nödvändigt att förknippa ibruktagande av garantin med någon faktor eller händelse som är beroende av motpartens åtgärder
  • till exempel att garantin, enligt garantitexten, börjar gälla först efter det att beställaren har öppnat den remburs som förutsätts i kontraktet

Garantitida garanti - Warranty Guarantee/Bond, Maintenance Guarantee

 • som säkerhet för reparation av fel eller brister under garantitiden
 • garantins belopp är 2 - 5 % av leveransens värde

Offertgaranti - Tender Guarantee / Bid

 • ett företag som deltar i en internationell offerttävling bör samtidigt som offerten ges ordna en offertgaranti, som ersätter beställaren om exportören orsakar skada genom att
  • dra sig tillbaka från offerten innan tidsfristen har gått ut
  • inte underteckna kontraktet
  • inte arrangera den säkerhet för leveranstiden som krävs, fastän kontraktet är undertecknat 
       
 • staten eller ett statligt bolag är ofta beställaren 
 • garantins belopp är ca 2 -5 % av offertens belopp
 • ett kännetecken för denna garanti är att den ofta leder till förpliktelsen att under projektets fortskridning ge de garantier som krävs, ifall kontraktet ingås. Detta bör beaktas redan vid utfärdandet av offertgarantin.

Säljaren som garantins förmånstagare

Betalningsgaranti - Payment Guarantee

 • garanti som ges till köparen som säkerhet för betalning av köpesumman


Vill du veta mera?

Kontakta Aktia Trade Finance angående exportgarantier
Val av garantityp
Vad förmånstagaren bör tänka på
Flödesschema för garanti
Behandling av utländsk bankgaranti i Aktia