Val av garantityp

När ditt företag bedriver utrikeshandel kan du använda följande garantityper

Demand garanti (Demand guarantee)

  • självständig förbindelse av banken som utfärdar garantin, avskild från kontrakt, varor samt tjänster även om man hänvisar till dem i garantitexten
  • ingen koppling till huvudkontraktet
  • banken som utfärdar garantin betalar på första anspråk mot ett krav som är formellt riktigt utformat och presenterat inom utsatt tid (first demand)
  • banken som utfärdat garantin undersöker inte om kontraktsbrott skett
  • vid demandgaranti man man följa Internationella handelskammarens (International Chamber of Commerce, ICC) regler Uniform Rules for Demand Guarantees (ORDG4589),  www.icc.fi

Proprieborgen (som för egen skuld)

(Suretyship/Surety Bond/Accessory Guarantee)

  • kopplad till huvudkontraktet
  • borgensman betalar inte omedelbart utan först klargörs om fordran är oomtvistad
  • begränsad användning i utrikeshandeln

Obs! Som säkerhet i utrikeshandel kan du även använda standby-remburs.
 

Vill du veta mera?

Kontakta Aktia Trade Finance angående garantityper
Importgarantier           
Flödesschema för garanti          
Vad garantitagaren bör tänka på
Vad förmånstagaren bör tänka på 
Behandling av bankgaranti i Aktia
Standby-remburs
Läs också om finansiering