Exportinkasso

Dokumentinkasso (Documentary Collection) är ett betalningssätt som är en säkrare betalningsform än direkt betalning för både köpare och säljare.  Du som säljare kan få betalt i samband med en köpare/importör får tillgång till dokumenten

Så här fungerar det

Exportinkasso innebär att du som säljare ger din egen bank i uppdrag att sända dokumenten till köparen via dennas bank. Banken överlåter dokumenten till köparen antingen mot kontantbetalning, documents against payment D/P, eller mot godkännande av växel, ifall parterna kommit överens om en betalningstid, documents against acceptance D/A.

Ifall det finns ett havskonossement (Bill of Lading, B/L) bland dokumenten som berättigar till varan, kan säljaren säkerställa att köparen inte får dokumenten till sitt förfogande innan köparen har betalat eller godkänt växeln. Säljaren riskerar dock även i detta fall att köparen inte betalar och säljaren måste begära varorna i retur på egen bekostnad.

Banken förbinder sig inte att betala och kan inte heller påverka situationen, ifall köparen är betalningsoförmögen eller ovillig att betala. Användning av inkasso förutsätter alltid noggrann bedömning av köparens betalningsförmåga.

Bankerna följer den Internationella handelskammarens enhetliga inkassoregler (ICC Uniform Rules for Collections; URC 522) www.icc.fi

Förklaring

Documents against payment, D/P = avistainkasso
Documents against acceptance, D/A = inkasso med betalningstid

Fördelar med dokumentinkasso för säljaren

Du som säljare kan säkerställa att köparen inte får dokumenten till sitt förfogande innan köparen har betalt eller godkänt växeln.

Läs mera

Flödeschema för exportinkasso
Behandling av exportinkasso i Aktia
Exportinkassouppdrag
Hur skyddar du dig mot valutakursrisker?

Vill du veta mera? Kontakta Aktia Trade Finance angående exportinkasso