Företagarens försäkringar

Det är viktigt för företagaren att försäkra också sig själv och inte bara företagets verksamhet och egendom. De lagstadgade personförsäkringarna ger dig ett basskydd, som du kan komplettera med våra frivilliga personförsäkringar. De frivilliga personförsäkringarna hjälper till att upprätthålla din och din familjs levnadsstandard om du t.ex. blir arbetsoförmögen.
 

Frivilliga personförsäkringar

Lagstadgade personförsäkringar

  • Lagstadgad pensionsförsäkring
  • Lagstadgad olycksfallsförsäkring - Försäkringen kan du teckna via vår samarbetspartner Folksam Skadeförsäkring Ab.


Företagsförsäkringarna kan du teckna via vår samarbetspartner Folksam Skadeförsäkring Ab. Bekanta dig med Folksams företagsförsäkringar.