Företagarens försäkringar

Det är viktigt för företagaren att förutom att försäkra företagets verksamhet och egendom också försäkra sig själv och sin personal. Företagarens lagstadgade pensionsförsäkring (FöPL-försäkring) ger dig som företagare ett basskydd, som du kan komplettera med våra frivilliga personförsäkringar. De frivilliga personförsäkringarna hjälper till att upprätthålla din och din familjs levnadsstandard om du t.ex. blir arbetsoförmögen. Dina anställdas pensionsskydd säkerställer du med ArPL-försäkringen. Du kan också engagera och motivera dina anställda  genom att erbjuda dem frivilliga personförsäkringar.
 

Frivilliga personförsäkringar

Lagstadgade försäkringar

 

Lämna kontaktbegäran