Frågor och svar

Nätbanken för företag är låst. Vad ska jag göra?

Kundservice öppnar låsta nätbanker enast kl. 12 nästa bankdag. Om nätbanken av någon orsak inte öppnas ska du ta kontakt med vår företagskundservice, 010 247 6700.

Hur får jag ett saldointyg för bokslutet?

Skicka en beställning per e-post till foretag(at)aktia.fi, så får du intyget per post till företagets adress eller direkt till din bokförare om du så önskar. Vänligen sätt företagets fo-nummer och bokslutsdatumet med.

Hur får jag ett kontoutdrag?

Leveranssätten för kontoutdrag är: direktpostning eller kontoutdrag i nätbanken. Klicka på önskat konto och öppna fliken kontoutdrag; det senaste kontoutdraget visas då automatiskt. Om du har både dagligt och månatligt kontoutdrag ska du skriva in månadens sista dag som första datum och den sista dagen i månaden som slutdatum. Då visas kontoutdraget för den sista dagen i månaden och kontoutdraget för hela månaden. Om du skriver in den första dagen i månaden som första datum och den sista som slutdatum visas det dagliga kontoutdraget för månadens alla dagar.

Jag vill boka en tid till kontoret. Hur gör jag det lättast?

Ring vår företagskundservice på nummer 010 247 6700. Bokningen görs tidigast till nästa bankdag.

Jag vill öppna ett konto för företaget. Hur ska jag göra?

Ring vår företagskundservice på nummer 010 247 6700. Vi gör en kartläggning över företaget per telefon och bokar en tid åt dig på kontoret om du så önskar.

Vilka dokument behöver en förening för att öppna konto?

Då en förening öppnar konto behövs det föreningsregisterutdrag, föreningens stadgar och ett utdrag ur styrelseprotokollet, varav framgår vem som får öppna konto, vilka som har dispositionsrätt till kontot samt vilka tjänster öppnaren får koppla till kontot.

Jag representerar ett bostadsaktiebolag och vi vill ha en låneoffert. Hur ska jag göra?

Skicka en offertbegäran per e-post till foretag(at)aktia.fi.