Räknare

Referensnummerräknare

Med Aktias referensnummerräknare räknar du ut referensnummer för företagets räkningar. Referensnummerräknare.
 

Valutaräknare

Valutaräknaren är ett bra verktyg när du planerar köpa valutor. Valutaräknaren använder kontovalutans säljkurs när euro omräknas till utländsk valuta och kontovalutans köpkurs när utländsk valuta omräknas till euro. Valutaräknare.
 

IBAN-räknare

Omvanda det gamla kontonumret till IBAN-format. IBAN-räknare.