Lainat

Täältä löydät lainoihin liittyviä yleisiä kysymyksiä ja vastauksia.

Vakuudet ja takaukset

Mitä ovat vakuudet?

Pankki tarvitsee vakuuden luoton takaisinmaksamisen varmistamiseksi. Asuntolainan vakuutena on useimmiten ostettava asunto-osake tai kiinteistö. Vakuutena voi olla myös kesämökki, pankkitalletus tai rahasto-osuudet. Vakuus voi olla luotonottajan oma tai sen voi antaa joku muu.

Pantiksi tulevan omaisuuden vakuusarvot määritellään vakuuskohteen mukaan pankissa. Jos sinulta puuttuu omarahoitusosuutta, voit hakea Aktia Asuntolainatakausta.

Voiko saada lainaa ilman vakuuksia?

Suosittelemme 5–10 % omarahoitusosuutta asunnon hankintahinnasta, tai että sinulla olisi mahdollisuus reaalivakuuksiin esim. vanhemmiltasi. Jos hakijalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta lisävakuuksiin, voimme tapauskohtaisesti käyttää Aktian Asuntolainatakausta, joka on maksullinen lisävakuustuote asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon asuntolainalle, ilman muita lisävakuuksia. Hae asuntolainaa >>

Halutessasi voit hakea vakuudetonta käyttölainaa. Käyttölaina ei edellytä vakuuksia. Lue lisää Käyttölainasta >>

Mikä on Aktia Asuntolainatakaus?

 • Asuntolainatakaus mahdollistaa asuntorahoituksen jopa ilman että sinun tarvitsee pyytää lisävakuuksia sukulaisilta tai ystäviltä.
 • Lainoitettavan asunto tulee omaan käyttöön (vakituinen asunto).
 • Maksat takauksesta kertamaksun, jonka suuruus riippuu takauksen määrästä ja kohteen sijainnista.
 • Asuntolainatakaus voidaan liittää uuteen tai vanhaan asuntolainaan.

Miten saan asuntolainalleni valtiontakauksen?

 • Lainoitettava asunto tulee omaan käyttöön (vakituinen asunto).
 • Asuntolaina voi olla enintään 85 % asunnon kauppahinnasta.
 • ASP-laina voi olla 90 % asunnon kauppahinnasta.
 • Valtiotakauksen enimmäismäärä on 50 000 euroa, ja se voi olla korkeintaan 20 % lainamäärästä.
 • Valtio perii takauksesta maksun, joka on 2,5 % takauksen määrästä.
 • ASP-lainanottaja saa takauksen maksutta ASP-lainan osalta.
 • Valtiontakaus on mahdollinen saada myös, vaikka et olisikaan ensiasunnon ostaja.
 • Valtiontakausta ei ole mahdollista saada sijoitusasuntoon.

Lyhennystavat ja korot

Mitä tarkoittavat annuiteetti, tasalyhennys sekä tasaerä?

Annuiteetti
Annuiteetti tarkoittaa sitä, että lainan maksuerä muuttuu vain koronmuutoksen yhteydessä. Koron noustessa maksuerä suurenee, ja jos lainan korko laskee, maksuerä puolestaan pienenee. Laina-aika pysyy muuttumattomana.

Tasalyhennys
Tasalyhennyksessä lyhennys on aina yhtä suuri. Korkojen osuus pienenee joka kuukausi. Maksuerä on siten laina-ajan alussa suurempi, mutta laina-aika pysyy muuttumattomana.

Tasaerä
Tasaerä merkitsee sitä, että maksat samansuuruista maksuerää koko laina-ajan. Koronmuutokset eivät vaikuta maksuerän suuruuteen. Jos korko muuttuu niin paljon, että maksuerä ei riitä lainan lyhentämiseen sovitussa ajassa, jäljellä oleva lainamäärä veloitetaan viimeisen maksuerän yhteydessä.

Mitä ovat viitekorot?

Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko ja lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euribor-korko lasketaan eri ajanjaksoille. Asuntolainoissa käytetään yleensä 12 kuukauden ajanjaksolle laskettua euribor-korkoa. Kun laina on euribor-sidonnainen, korko tarkistetaan aina sovitun jakson kuluttua, esimerkiksi 12 kuukauden välein. Korko noteerataan päivittäin.

Prime-korko on pankkikohtainen viitekorko, jonka muutoksesta pankki päättää. Muutokset perustuvat lähinnä odotettavissa olevaan markkinakorkojen kehitykseen ja inflaatio-odotuksiin sekä talouden yleisiin kehitysnäkymiin. Prime-korko seuraa markkinakorkoja rauhallisessa tahdissa tarjoten näin vakaamman korkokehityksen. Lainan korko muuttuu prime-koron muuttuessa. Koron muutoksesta ilmoitetaan vähintään 14 päivää ennen muutoksen voimaanastumista mm. sanomalehtien taloussivuilla. Aktian oma prime-korko on nimeltään Aktia Prime.

Miten voin suojautua koronnousulta?

Korkoputki
Korkojen noustessa lainan korko pysyy korkoputken sisällä, eikä voi nousta etukäteen sovittua ylärajaa korkeammalle. Korkoputki varmistaa, että kuukausierä ei nouse liian suureksi, kun lainan viitekorkoon määritellään ylä- ja alaraja. Korkoputken voi sopia viideksi tai seitsemäksi vuodeksi.

Kiinteä korko
Luoton korko voidaan sopia myös kiinteäksi kolmen, viiden tai kymmenen vuoden ajaksi. Kiinteässä korossa asiakkaan lainastaan maksama korko pysyy samana määritellyn ajanjakson ajan. Esimerkiksi viiden vuoden kiinteä korko on sama viiden vuoden ajan markkinoilla tapahtuvasta korkotason vaihtelusta riippumatta. Kiinteän korkojakson jälkeen lainan koroksi tulee lainaneuvotteluissa sovittu viitekorko, johon lisätään asiakaskohtainen marginaali. Lainalle on mahdollista sopia myös uusi kiinteän koron jakso.

Korkokatto
Korkokattolainassa yhdistyvät vaihtuvan koron edut ja kiinteän koron turvallisuus. Lainan kokonaiskorko ei voi nousta sovitun katon yli, valinnastasi riippuen, joko seuraavan kolmen tai viiden vuoden aikana. Voit kuitenkin hyödyntää korkojen mahdollisen laskun sekä tehdä lainaan ylimääräisiä lyhennyksiä. Korkokatto sopii sinulle, joka arvostat turvallisuutta ja sitä että lainanhoitokulut eivät voi nousta tietyn tason yli. Korkosuojaus ainakin osalle lainaa on erittäin tärkeää.

Mitä tarkoittaa todellinen vuosikorko?

Todellisen vuosikoron tarkoitus on antaa luotonottajalle tietoa velan kokonaiskuluista. Todellista vuosikorkoa laskettaessa otetaan huomioon velan pääoman ja koron lisäksi maksuaikataulu sekä luoton nosto- ja hoitokulut, esim. toimitusmaksu ja lainan suoraveloituksesta perittävät maksut koko laina-ajalta. Todellisen vuosikoron avulla voit vertailla eri lainatarjouksia.

Lainan lyhentäminen ja takaisin maksaminen

Miksi lainanlyhennys ei näy "erääntyvissä maksuissa" Verkkopankissa?

Lainan maksuerän laskutus korkojen osalta valmistuu paria päivää ennen eräpäivää. Tämän vuoksi lainanlyhennys näkyy "erääntyvissä maksuissa" vasta muutamaa päivää aikaisemmin. Lainan muut tiedot näet kätevästi verkkopankistasi ja voit myös tarvittaessa tulostaa ne esim. verotuspäätöksen tarkastamista varten.

Miten teen ylimääräisen lyhennyksen tai maksan pois lainani?

Voit tehdä ylimääräisen lyhennyksen tai maksaa pois lainan verkkopankista kohdasta Lainat- Lainan tiedot.

Miten muutan lainan maksupäivää?

Voit muuttaa lainan maksupäivää verkkopankista kohdasta Lainat- Lainan tiedot.

Miten voin hakea lyhennysvapaata?

Voit hakea lyhennysvapaata verkkopankista kohdasta Lainat - Lyhennysvapaa. Mikäli lainassa on kaksi velallista, tulee lyhennysvapaa hyväksyttäväksi toisen henkilön verkkopankkiin.

Miten toimin, jos lainani takaisinmaksussa tulee ongelmia?

Jos elämässäsi on tapahtunut taloudellisia muutoksia ja lainan hoidossa tulee haasteita, ota hyvissä ajoin ennen lainan eräpäivää yhteyttä konttoriisi. Useimmissa tapauksissa ongelmasi voidaan ratkaista muuttamalla lainan maksusuunnitelmaa. Lainaan voidaan sopia esimerkiksi lyhennysvapaa, jonka aikana maksat lainastasi vain korkoja.

Hoitamaton luotto johtaa viivästyskorkoihin ja viime kädessä perintätoimenpiteisiin. Seurauksena on usein myös merkintä luottotietorekisteriin, mikä vaikeuttaa elämää monin tavoin. Luottotiedot tarkistetaan yleensä lainan, luottokortin, työpaikan tai vuokra-asunnon hakemisen yhteydessä.

Takaisinmaksukykysi kannattaa turvata etukäteen Lainaturvalla, jotta selviät lainastasi, jos elämässä tapahtuu ikäviä käänteitä.