Toinen maksupalveludirektiivi (PSD2)

Muutokset maksupalvelulainsäädännössä tuovat hyötyjä ja uudistuksia asiakkaillemme.

 
PSD2 eli maksupalveludirektiivi 2 (Payment Service Directive 2) on EU:n direktiivi, jonka tavoitteena on kehittää sähköisten maksujen markkinoita EU:n sisällä ja edistää kilpailua. PSD2 parantaa kuluttajien oikeuksia ja heille tarjolla olevaa palveluvalikoimaa, kun direktiivin myötä maksumarkkinat avataan uusille toimijoille, jotka voivat tarjota palveluita kuten tilitietopalveluita ja maksutoimeksiantopalveluita.
 
Direktiivin vaatimat muutokset kansalliseen maksupalvelulakiin tulivat voimaan tammikuussa 2018, mutta sen implementointi tapahtuu vaiheittain. Kokonaisuudessaan PSD2 astuu voimaan syyskuussa 2019, jonka jälkeen asiakkaillamme on kaikki mahdollisuudet hyödyntää direktiivin tuomia etuja.
 

Tulevaisuudessa uusia maksamisen palveluita – päätös palvelun käyttöönotosta on aina asiakkaan

 
Odotettavissa on, että syyskuun 2019 jälkeen uusien maksutapojen kehitys voimistuu ja PSD2:n myötä syntyy pankista riippumattomia maksutapoja nykyisten pankkien luottokorttien, verkkomaksun ja mobiilimaksamisen rinnalle. Pankkien lisäksi näitä palveluita voivat tulevaisuudessa tarjota esimerkiksi suuret yritykset muilta toimialoilta tai niin sanotut Fintech-toimijat. 
 
Tulevaisuudessa tuomme asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää näitä kolmansien palvelujentarjoajien kehittämiä palveluita, jotka hyödyntävät asiakkaan suostumuksella turvallisesti esimerkiksi asiakkaiden tilien saldo- ja maksutietoja. Kehitämme myös omia PSD2:n mahdollistamia asiakaslähtöisiä palveluitamme. 
 
Muutoksia ja mahdollisuuksia on siis luvassa, mutta tulevaisuus näyttää tarkemmin, miten maksumarkkinat kehittyvät ja millaisia palveluita asiakkaidemme käyttöön syntyy. Lainsäädäntö varmistaa, että nämä mahdolliset palvelut tulevat olemaan turvallisia ja niiden käyttöönotosta päättää aina asiakas.
 

Tammikuussa 2018 astuivat voimaan seuraavat edut asiakkaille:

  • Asiakkaan vastuu huolimattomuuteen perustuvasta vastuusta laski 50 euroon 150 eurosta. 
  • Asiakkaalla on oikeus saada vastaus mahdollisiin asiakasvalituksiin 15 päivän sisällä.
  • Asiakkaat saavat enemmän tietoa valuutanvaihtokursseista ja -kuluista käyttäessään maksupalveluita, joihin sisältyy valuutanvaihtoa.
  • Kauppiaiden mahdollisuus periä asiakkailta lisäkuluja tavallisimpien korttien, kuten Mastercard -korttien käytöstä poistui.
  • Sähköisten maksujen turvallisuusvaatimukset ja vaatimus vahvasta tunnistamisesta vähentävät petosten riskiä.
Seuraa tulevaisuuden maksamisen uudistuksia Aktian kotisivuilta www.aktia.fi/psd2.
Lisää tietoa aiheesta myös mm. Finanssiala.fi ja Finanssivalvonta.fi.

 

Oletko palveluiden kehittäjä? – Aktia kehittäjäportaali on avattu

 
Olemme avanneet kolmansille palveluntarjoajille suunnatun kehittäjäportaalin aktia.fi/openbanking. Kehittäjäportaalin avaaminen ei vaikuta asiakkaidemme päivittäiseen pankkiasiointiin Aktian kanavissa. Kehittäjäportaalin avulla kolmannet palvelukehittäjät pääsevät kehittämään mahdollisia tulevaisuuden palveluita.