Toinen maksupalveludirektiivi (PSD2)

Muutokset maksupalvelulainsäädännössä tuovat hyötyjä ja uudistuksia asiakkaillemme.

 
Uudesta maksupalveludirektiivistä PSD2:sta (Payment Service Directive 2) johtuvat muutokset maksupalvelulakiin tulivat kansallisesti voimaan tammikuussa 2018. Direktiivin implementointi tapahtuu kahdessa vaiheessa, jonka johdosta osa sääntelystä tulee vasta myöhemmin voimaan asetuksina. Direktiivin tarkoituksena on kehittää sähköisten maksujen markkinoita EU:n sisällä. Osana tätä kilpailua lisätään avaamalla maksumarkkinat uusille toimijoille, jotka voivat tarjota palveluita kuten maksutoimeksiannon käynnistyspalveluita, tilitietopalveluita ja korttipohjaisia maksuvälineitä.
 
Odotettavissa on, että uusien maksutapojen kehitys voimistuu ja PSD2:n myötä syntyy pankista riippumattomia maksutapoja nykyisten luottokorttien, verkkomaksun ja mobiilimaksamisen rinnalle. Pankkien lisäksi palveluita voivat tulevaisuudessa tarjota esimerkiksi suuret yritykset muilta toimialoilta tai niin sanotut fintech-toimijat. PSD2 tuo siis muutoksia ja uusia mahdollisuuksia niin kuluttajille, yrityksille kuin pankeillekin.
 

Pähkinänkuoressa asiakkaillemme näkyvät muutokset tammikuusta 2018 alkaen ovat:

  • Sähköisten maksujen turvallisuusvaatimukset ja vaatimus vahvasta tunnistamisesta vähentävät petosten riskiä.
  • Kauppiaiden mahdollisuus periä asiakkailta lisäkuluja tavallisimpien korttien käytöstä poistuu.
  • Asiakkaat saavat enemmän tietoa valuutanvaihtokursseista ja -kuluista käyttäessään maksupalveluita, joihin sisältyy valuutanvaihtoa.
  • Asiakkaan vastuu huolimattomuuteen perustuvasta vastuusta rajoitetaan 50 euroon nykyisen 150 euron sijaan. Rajoitus ei jatkossakaan koske tilanteita, joissa maksuvälinettä on käytetty oikeudettomasti.
  • Asiakas saa enemmän oikeuksia, kuten oikeuden saada vastaus mahdollisiin asiakasvalituksiin 15 päivän sisällä.

Tulevaisuus näyttää, miten maksujen markkinat kehittyvät
 

Kun kaikki maksupalveludirektiivin säännökset on saatu voimaan kansallisessa lainsäädännössä, asiakkailla on kaikki mahdollisuudet hyödyntää direktiivin tuomia etuja. Aktia jatkaa omien palveluiden kehittämistä huomioiden maksupalvelulain mukanaan tuomat mahdollisuudet luoda asiakkaillemme luotettavat ja asiakaslähtöiset palvelut asiointikanavasta riippumatta.
Olemme avanneet kolmansille palveluntarjoajille suunnatun kehittäjäportaalin aktia.fi/openbanking. Kehittäjäportaalin avaaminen ei vaikuta asiakkaidemme päivittäiseen pankkiasiointiin Aktian kanavissa. Tulevaisuudessa tuomme asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää uusia ulkopuolisten palvelujentarjoajien kehittämiä palveluita, jotka hyödyntävät turvallisesti esimerkiksi asiakkaidemme tilien saldo- ja maksutietoja. Mahdollisten uusien palveluiden käyttöönotosta päättää aina asiakas.
 
Seuraa tulevaisuuden maksamisen uudistuksia Aktian kotisivuilta www.aktia.fi/psd2.
Lisää tietoa aiheesta myös mm. Finanssiala.fi ja Finanssivalvonta.fi.