Osakkeet ja osakesijoittaminen

Pitkällä aikavälillä osakesijoittaminen on aina ollut tuottavin sijoitusvaihtoehto. Todennäköisesti näin on myös tulevaisuudessa. Lyhyellä tähtäimellä osakesijoittamisen riskit ovat suurempia.

Siksi sinun kannattaa aivan aluksi tehdä osakesijoituksiasi varten pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa huomioit riskin ja tuoton suhteen sekä riskin hajauttamisen. Riskin ja tuoton suhde merkitsee, että mitä suuremman riskin olet valmis ottamaan, sitä suuremmat mahdollisuudet sinulla on saada korkeampi tuotto.

Hajauta riskit

Taloudellisesti epävakaina aikoina kurssit hakevat vahvemmin suuntaa kuin silloin kun talousnäkymät ovat vakaat. Siksi kaikkia rahoja ei kannata sijoittaa samaan yhtiöön, vaan sijoitukset kannattaa hajauttaa useampaan yhtiöön, ja näin pienentää osakesijoitusten riskiä. 

Kaupankäynti

Aktian kautta voit käydä kauppaa osakkeilla. Suosittelemme osakeomistusta sijoitusrahastojemme kautta, mutta jos haluat suoran omistusosuuden jostakin yhtiöstä, otamme tietenkin vastaan pörssitoimeksiantosi.

Voit ostaa ja myydä kotimaisia osakkeita Aktian konttoreissa tai Verkkopankin välityksellä.

LEI-tunnus pakolliseksi sijoitustoimintaa harjoittaville yhteisöille

Uusi EU-sääntely velvoittaa listattuihin rahoitusvälineisiin sijoittavat yhteisöt hankkimaan maksullisen oikeushenkilötunnuksen, LEI-tunnuksen.  Vaatimus on tullut voimaan vuoden 2018 alusta. 
 

Mikä on LEI? 

Oikeushenkilötunnus (LEI - Legal Entity Identifier) on 20-merkkinen koodi, jonka avulla oikeushenkilö voidaan tunnistaa kaikilla markkinoilla ja kaikissa oikeusjärjestelmissä. Yhteisöllä voi olla globaalisti vain yksi LEI-tunnus. 
 

Kuka tarvitsee LEI:n?

LEI-tunnuksen tarvitsevat kaikki yhteisösijoittajat, eli Y-tunnukselliset toimijat, jotka käyvät kauppaa listatuilla rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla tai talletustodistuksilla, tai käyttävät johdannaisia. Ilman LEI-tunnusta yhteisö ei voi esimerkiksi ostaa tai myydä pois omistamiaan listattuja osakkeita.

Miksi LEI-tunnus tarvitaan?

Velvoite liittyy viranomaisraportointiin, jolla arvopaperimarkkinoita valvovat viranomaiset tunnistavat Euroopan laajuisesti rahoitusvälineillä tehtävien kauppojen osapuolet. EU-sääntely velvoittaa sijoituspalvelujen tarjoajat tarkistamaan ennen yrityksen antamia rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, että yhteisöllä on LEI-tunnus. Jos se puuttuu, toimeksiantoja ei voida toteuttaa.
 

Milloin LEI-tunnus on tullut pakolliseksi?

LEI-tunnus on tullut pakolliseksi 3.1.2018, kun rahoitusvälineiden markkinoita koskeva uudistettu EU-sääntely (MiFID2 ja MiFIR) tuli voimaan. Y-tunnukselliset yhteisöt eivät voi käydä kauppaa listatuilla rahoitusvälineillä ilman LEI-tunnusta.
 
LEI-tunnus kannattaa hankkia mahdollisimman hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, koska hakemusten käsittelyyn on odotettavissa ruuhkaa, eikä kauppaa voi vuodenvaihteen jälkeen tehdä ilman tunnusta.
 

Mistä LEI-tunnuksen  voi saada ja mitä se maksaa?

LEI-tunnus on hankittava valtuutetulta LEI-liikkeeseenlaskijalta (LOU Local Operating Unit), joka tarkistaa hakijaa koskevat tiedot ennen LEI-tunnuksen myöntämistä.  
LEI-tunnuksen rekisteröinti on uusittava vuosittain. 
Helpointa suomalaiselle toimijalle on hankkia tunnus Patentti- ja rekisterihallitukselta.