Siirry sisältöön Siirry chattiin

Verkkolaskutus

Mitä ovat verkkolaskutukseen liittyvät sanomat?

Laskusanomat

Laskusanomia ovat esimerkiksi verkkolasku yritykselle tai e-lasku kuluttajalle (INV01), hyvitys ja peruutuslasku (INV02), perintälasku (INV05), huomautuslasku (INV08) ja suoramaksu kuluttajalle (INV09).

Laskuttajailmoitus (SenderInfo)

Laskuttajailmoitus liittyy kuluttajan e-laskutuksen aloittamiseen. Laskuttajan tulee lähettää laskuttajailmoitus kaikille suomalaisille pankeille, jotta laskuttaminen onnistuu kaikkien suomalaisten pankkien kuluttaja-asiakkaiden osalta. Laskuttajailmoituksella laskuttaja ilmoittaa omat tietonsa julkaistavaksi kuluttajien verkkopankeissa, jotta kuluttajat näkevät, että kyseinen laskuttaja voi lähettää e-laskuja. Kuluttaja voi tämän jälkeen tehdä e-laskusopimuksen ja näin ilmoittaa e-laskun vastaanotto-osoitteensa laskuttajalle suoraan oman verkkopankkinsa kautta.

Laskuttajailmoitukseen tulee tehdä muutos, mikäli esimerkiksi laskuttajan verkkolaskuosoite tai välittäjä muuttuu.

Tyypillinen tapaus, jolloin laskuttajailmoituksia muutetaan, on asunto-osakeyhtiön isännöitsijän vaihtuminen. Toimintaohje isännöitsijälle löytyy Finanssiala ry:n verkkosivuilta: Ohje e-laskutuksen säilymisestä isännöitsijän vaihtuessa

Vastaanottoehdotus (ReceiverProposal)

Vastaanottoehdotus tarkoittaa laskuttajan tekemää vastaanottoehdotusta vastaanottajalle (kuluttajalle).

Vastaanottoehdotusta voidaan käyttää esimerkiksi uusmyynnissä asiakaspalvelussa. Laskuttaja muodostaa asiakkaan antamien tietojen pohjalta vastaanottoehdotuksen, joka välitetään asiakkaan verkkopankkiin tai maksamisen verkkopalveluun hyväksyttäväksi. Hyväksynnän jälkeen laskuttaja saa asiakkaan verkkolaskuosoitteen ja laskuttaja voi aloittaa asiakkaan sähköisen laskuttamisen.

E-laskun vastaanottoilmoitus (ReceiverInfo)

Vastaanottoilmoituksella laskuttaja saa tiedon niistä kuluttaja-asiakkaista, jotka haluavat vastaanottaa sähköisiä laskuja. Vastaanottoilmoitus sisältää laskuttajailmoituksen tiedot lisättynä laskun vastaanottajan tiedoilla. Sanoma sisältää myös laskuttajan pyytämät yksilöintitiedot esimerkiksi asiakasnumero ja viite. Laskuttajan tulee huolehtia siitä, että yksilöintitiedot sekä laskun viite tarkistetaan kohdistusta tehtäessä.

Liitteet verkkolaskulla

Finvoice-liitteet tarkentavat yritysten välisten Finvoice-laskujen tietoja ja liitteet välitetään erillisellä liitesanomalla. Liitteessä voidaan välittää kirjanpitoon kelpaavaa tositeaineistoa tai muuta laskun tarkistamisen kannalta välttämätöntä tietoa, jonka välittäminen laskusanomalla ei ole mahdollista. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi rahtikirja tai työseloste. Finvoice-välityspalvelussa liitteitä ei saa käyttää tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen.

Kuluttajien laskutuksessa ei käytetä liitteitä vaan tarvittavat lisätiedot esitetään kuluttajalle laskulla olevan linkin välityksellä.

Virhepalautteet

Finvoice-aineistoista ei synny palautesanomaa asiakkaan noudettavaksi silloin, kun lähetys on onnistunut. Palautesanoma syntyy ainoastaan silloin, kun Finvoice-sanomaa ei jostain syystä voida välittää eteenpäin tai toimittaa vastaanottajalle. Mikäli laskusanomaan kuuluu erillinen liitesanoma, muodostetaan laskusanomaparista vain yksi palautesanoma.

Yritysverkkopankin laskut -osiota käyttävät asiakkaat saavat virhepalautteet vain, mikäli heillä on käytössä Aineistosiirto -osio. Mikäli yritysverkkopankin laskut -osiota käyttävällä asiakkaalla ei ole käytössä aineistosiirtoa, hänen tulee seurata laskujen tilaa Laskut-osiossa

Palvelukuvaukset

Finvoice-sanomiin liittyvät kuvaukset (tekniset kuvaukset, ilmoittamissanomat, soveltamisohjeet ja muut Finvoice-verkkolaskuun liittyvät materiaalit) löytyvät Finanssiala ry:n sivuilta: www.finvoice.info