Hyvä tietää

Hyödyt

Sijoitusobligaatio on vaivaton tapa päästä osalliseksi suotuisasta markkinakehityksestä rajatulla riskillä. Sijoitusobligaatio on pitkäaikainen vaihtoehtoinen sijoitus, johon sijoittamalla parannat sijoitussalkkusi hajautusta ja voit suojautua epäsuotuisalta markkinakehitykseltä. 

Suora sijoitus vs. Sijoitusobligaatio

Sijoitusobligaatioiden kehitys on sidottu kohde-etuuden kehitykseen, ja voi olla joko osittain tai täysin pääomaturvattu. Suorista rahastosijoituksista poiketen pääomaturva mahdollistaa sen, että kohde-etuutena olevan osakemarkkinan kehittyessä negatiivisesti sijoitusobligaation nimellispääoma palautetaan tästä huolimatta eräpäivänä. Sijoitusobligaatio tarjoaa hyvän vaihtoehdon päästä osalliseksi mielenkiintoisten markkinoiden kehityksestä ilman suoraan sijoitukseen liittyviä riskejä.