Siirry sisältöön Siirry chattiin
Impakti – parempi maailma tuotosta tinkimättä

Impakti – parempi maailma tuotosta tinkimättä

Aktia Impakti on erikoissijoitusrahasto sinulle, joka haluat sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä tuottaviin kohteisiin. Kun sijoitat Impaktiin, olet konkreettisesti mukana ratkaisemassa maailman suurimpia ongelmia tinkimättä kuitenkaan sijoitustesi tuottotavoitteista.

Sijoittamalla Impaktiin tuet varoillasi muun muassa seuraavia hankkeita

Sijoituskohteena on suomalainen listaamaton startup-yritys Betolar Oy, joka valmistaa rakennusmateriaaleja korvaten sementtiä muilla aineilla, esimerkiksi terästeollisuudesta saatavalla kuonasivuvirralla.

Sijoituskohteena on suomalainen listaamaton startup-yritys Woodly Oy, joka valmistaa puusta muovia. Woodly Oy:n valmistamaa muovia käytetään muun muassa Vihreäkeijun yrttipakkauksissa ja Orthexin lounasrasioissa.

Sijoituskohteena on YK:n alainen yhteistyörahasto BlueOrchard Microfinance Fund, jonka kautta tarjoamme lainaa yli 140 mikrolainapankille yli 40 kehittyvässä maassa. Tutkimusten mukaan mikrolainat ovat erinomainen tapa antaa mikroyrittäjille mahdollisuus nostaa omaa ja läheisten elintasoa investoimalla omaan elinkeinoon.

Rahasto sijoittaa Sparkmind-rahastoon, jonka sijoituskohteita ovat muun muassa ruotsalainen Lexplore, jonka tekoälyyn ja silmän liikkeiden seuraamiseen perustuva teknologia auttaa opettajia opettamaan lukemista lapsille sekä suomalainen School Day, jonka kouluilmapiiriä mittaava sovellus edesauttaa esimerkiksi kiusaamisen havaitsemisen ja seurannan.

Rahasto on sijoittanut Volvo Cars AB:n vihreään joukkolainaan, jonka pääomat investoidaan sähköautojen kehittämiseen ja tuotantoon. Rahasto on myös sijoittanut Zaptec-nimiseen norjalaiseen yritykseen sen listausannissa. Yhtiö on menestynyt Norjan edistyneillä sähköautojen latauslaitemarkkinoilla. Listausannin varoilla se lähti voimakkaasti laajentumaan myös Euroopan muille markkinoille.

Olemme sijoittaneet Cloudberry Clean Energy -nimiseen norjalaiseen yritykseen sen listausannissa ja jatkorahoituskierroksella. Yhtiöllä on pienvesivoimaloita sekä tuulivoimaloita.

Olemme sijoittaneet TenneT-nimisen saksalais-hollantilaisen sähköverkkoyhtiön vihreään joukkolainaan. Lainan pääomat käytetään muun muassa merituulivoiman sähkölinjojen rakentamiseen.

Olemme sijoittaneet Scandinavian Biogas Internationalin osakkeisiin sen listausannissa. Yhtiö rakentaa uusia biokaasulaitoksia Ruotsiin listausannin varoilla.

Olemme sijoittaneet Taalerin uusiutuvan energian rahastoihin, joiden varoilla rakennutetaan uusia teollisen mittaluokan tuuli- ja aurinkovoimapuistoja Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Olemme sijoittaneet Scatec-nimiseen norjalaiseen yritykseen osakeannissa. Yhtiön tavoitteena on saada rakenteille 12 GW kapasiteetin verran aurinko- ja vesivoimaa kehittyviin maihin vuoden 2025 loppuun mennessä. 12 GW vastaa suunnilleen Suomen energiantuotantokapasiteettia.

Impaktisijoittamisen periaatteemme

Uskomme, että markkinatalous ja yrittäjät ratkovat ongelmia tehokkaimmin
Impaktisijoittaminen ei korvaa hyväntekeväisyyttä, mutta se täydentää sitä tuomalla yrittäjien rajattoman innovatiivisuuden ja yritystoiminnan suuremman skaalan ongelmien ratkomiseen. On kuitenkin paljon ongelmia, joita vain hyväntekeväisyys tai julkinen valta voivat ratkoa.

Tavoittelemme markkinatuottoa riskiin suhteutettuna
Sijoittamalla Impaktiin odotusarvo tuotosta on sama kuin ns. tavallisessa rahastossa samalla riskiprofiililla.

Luomme asiakkaillemme mahdollisuuksia vaikuttaa sijoittamalla
Sijoitusten kautta aikaansaatava impakti on asiakkaillemme useimmiten moninkertainen tai monikymmenkertainen verrattuna esimerkiksi kulutustottumusten muuttamisella aikaansaatava.

Tavoittelemme aitoa impaktia
Sijoittamamme varat menevät suurelta osin kohdeyritysten käyttöön esimerkiksi uusannin kautta eivätkä esimerkiksi pörssikaupan kautta osakkeiden myyjälle. Mittaamme vaikutustamme eli impaktiamme.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä. Rahastoa hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä. Säännöt, rahastoesitteet, avaintietoesitteet ja muut viralliset asiakirjat sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta suomen- ja ruotsinkielisenä Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi.