Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä kalastellaan verkkopankkitunnuksia − hakukoneiden hakutuloksissa väärennettyjä sivustoja Lue lisää
Impakti – parempi maailma tuotosta tinkimättä

Impakti – parempi maailma tuotosta tinkimättä

Aktia Impakti on erikoissijoitusrahasto sinulle, joka haluat sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä tuottaviin kohteisiin. Kun sijoitat Impaktiin, olet konkreettisesti mukana ratkaisemassa maailman suurimpia ongelmia tinkimättä kuitenkaan sijoitustesi tuottotavoitteista.

Sijoittamalla Impaktiin tuet varoillasi muun muassa seuraavia hankkeita

Sijoituskohteena on suomalainen listaamaton startup-yritys Betolar Oy, joka valmistaa rakennusmateriaaleja korvaten sementtiä muilla aineilla, esimerkiksi terästeollisuudesta saatavalla kuonasivuvirralla.

Sijoituskohteena on suomalainen listaamaton startup-yritys Woodly Oy, joka valmistaa puusta muovia. Woodly Oy:n valmistamaa muovia käytetään muun muassa Vihreäkeijun yrttipakkauksissa ja Orthexin lounasrasioissa.

Sijoituskohteena on YK:n alainen yhteistyörahasto BlueOrchard Microfinance Fund, jonka kautta tarjoamme lainaa yli 140 mikrolainapankille yli 40 kehittyvässä maassa. Tutkimusten mukaan mikrolainat ovat erinomainen tapa antaa mikroyrittäjille mahdollisuus nostaa omaa ja läheisten elintasoa investoimalla omaan elinkeinoon.

Rahasto sijoittaa Sparkmind-rahastoon, jonka sijoituskohteita ovat muun muassa ruotsalainen Lexplore, jonka tekoälyyn ja silmän liikkeiden seuraamiseen perustuva teknologia auttaa opettajia opettamaan lukemista lapsille sekä suomalainen School Day, jonka kouluilmapiiriä mittaava sovellus edesauttaa esimerkiksi kiusaamisen havaitsemisen ja seurannan.

Rahasto on sijoittanut Volvo Cars AB:n vihreään joukkolainaan, jonka pääomat investoidaan sähköautojen kehittämiseen ja tuotantoon. Rahasto on myös sijoittanut Zaptec-nimiseen norjalaiseen yritykseen sen listausannissa. Yhtiö on menestynyt Norjan edistyneillä sähköautojen latauslaitemarkkinoilla. Listausannin varoilla se lähti voimakkaasti laajentumaan myös Euroopan muille markkinoille.

Olemme sijoittaneet Cloudberry Clean Energy -nimiseen norjalaiseen yritykseen sen listausannissa ja jatkorahoituskierroksella. Yhtiöllä on pienvesivoimaloita sekä tuulivoimaloita.

Olemme sijoittaneet TenneT-nimisen saksalais-hollantilaisen sähköverkkoyhtiön vihreään joukkolainaan. Lainan pääomat käytetään muun muassa merituulivoiman sähkölinjojen rakentamiseen.

Olemme sijoittaneet Scandinavian Biogas Internationalin osakkeisiin sen listausannissa. Yhtiö rakentaa uusia biokaasulaitoksia Ruotsiin listausannin varoilla.

Olemme sijoittaneet Taalerin uusiutuvan energian rahastoihin, joiden varoilla rakennutetaan uusia teollisen mittaluokan tuuli- ja aurinkovoimapuistoja Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Olemme sijoittaneet Scatec-nimiseen norjalaiseen yritykseen osakeannissa. Yhtiön tavoitteena on saada rakenteille 12 GW kapasiteetin verran aurinko- ja vesivoimaa kehittyviin maihin vuoden 2025 loppuun mennessä. 12 GW vastaa suunnilleen Suomen energiantuotantokapasiteettia.

Salkunhoitaja: Impakti sopii sijoitustensa vaikutuksista kiinnostuneille, joille tuotto on tärkeää

Monelle nykysijoittajalle ei enää riitä niin sanottu ”älä aiheuta hallaa” -sijoitusstrategia, vaan he etsivät konkreettisia keinoja, joilla voi parantaa maailmaa, jossa elävät. Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Vaikuttavuussijoittaja voi rahaston kautta rahoittaa esimerkiksi aurinko- tai tuulivoiman rakentamista ja saada tuottonsa voimalan tuottaman sähkön myynnistä. Osittain Impaktin rahoittamana Suomeen rakentuu tällä hetkellä kolme tuulivoimapuistoa. 

Sijoittaja voi rahaston kautta rahoittaa esimerkiksi aurinko- tai tuulivoiman rakentamista ja saada tuottonsa voimalan tuottaman sähkön myynnistä.


Pekka Samuelsson
Salkunhoitaja

– Mikäli sähkö korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa, sijoittaja on ollut myös mukana vähentämässä hiilidioksidipäästöjä. Tavoitellun muutoksen pitää olla myös mitattava, Impaktin salkunhoitaja Pekka Samuelsson sanoo. Hän lisää, että hiilidioksidipäästöjen vähenemä on mitattavuutta ajatellen helpoimmasta päästä, mutta yhteiskunnallisen hyödyn mittaaminen on usein paljon vaikeampaa. 

– Ydinasia on aina, että kehitystä seurataan mittaristolla, josta on etukäteen sovittu.

Mikäli sähkö korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa, sijoittaja on ollut myös mukana vähentämässä hiilidioksidipäästöjä. Tavoitellun muutoksen pitää olla myös mitattava.

Rahaston kautta sijoittajat voivat myös parantaa esimerkiksi kehitysmaiden ihmisten elämänlaatua. Suomen markkinoilla ainutlaatuinen, vaikuttavuussijoittamiseen keskittynyt Impakti sijoittaa varojaan muun muassa alun perin YK:n alaiseen BlueOrchard Microfinance -rahastoon. Sijoituskohde mahdollistaa kehitysmaiden asukkaiden pienyrittäjyyttä tarjoamalla niin sanottuja mikrolainoja pieniin investointeihin. 

– Pienyrittäjille suunnatun mediaanilainan suuruus on noin 3 000 Yhdysvaltain dollaria. Näillä rahoilla toteutetaan pieniä investointeja, joilla voi olla valtava merkitys mikroyrittäjän ja hänen perheensä elannolle. Tutustumiskäynnillä Sambiassa tapasin muun muassa yrittäjän, joka hankki jääkaapin kauppaansa ja pystyi myymään kylmätuotteita, Samuelsson sanoo.

Sijoittajat voivat myös parantaa esimerkiksi kehitysmaiden ihmisten elämänlaatua. Tutustumiskäynnillä Sambiassa tapasin muun muassa yrittäjän, joka hankki jääkaapin kauppaansa ja pystyi myymään kylmätuotteita

Marginaalisijoituskohteesta osaksi valtavirtaa

Vaikuttavuussijoittaminen (impact investing) on eri asia kuin vastuullinen sijoittaminen. Vastuullisen sijoittamisen yleisimmässä strategiassa karsitaan ongelmayhtiöt, kuten fossiilisia polttoaineita tuottavat yritykset sekä alkoholi-, tupakka ja aseteollisuuden toimijat, kun taas vaikuttavuussijoittamisessa keskitytään sellaisiin yhtiöihin, jotka pyrkivät aktiivisesti ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia, kuten ilmastonmuutosta.

– Vaikuttavuussijoittaminen on vastuullisen sijoittamisen ”terävin kärki”, Samuelsson huomauttaa.

Vaikuttavuussijoittaminen ei ole kuitenkaan hyväntekeväisyyttä, eikä vaikuttavuussijoittajan tarvitse tyytyä heikompaan tuottoon kuin sijoittajakaverinsa, joka käyttää sijoittaessaan tavallisia rahastoja, Samuelsson uskoo.

On laskettu, että sillä portfoliolla, mikä meillä nyt on, tuotto-odotus on pitkällä aikavälillä keskimäärin 4–5 prosenttia vuodessa.

– On laskettu, että sillä portfoliolla, mikä meillä nyt on, niin Erikoissijoitusrahasto Aktia Impaktin tuotto-odotus on pitkällä aikavälillä keskimäärin 4–5 prosenttia vuodessa. Rahaston ensimmäisten 10 toimintakuukauden aikana tuottoa on tullut noin 6 prosenttia eli ensimmäinen vuosi on sujunut hiukan paremmin kuin odotimme.

Vaikuttavuussijoittamisesta on puhuttu vasta reilun 10 vuoden ajan maailmalla, mutta se on yleistynyt nopeasti ja noussut noin 1 000 miljardin euron sijoituskohteeksi. 

– Vaikuttavuussijoittaja haluaa olla sillä ”puolella”, jossa ratkaistaan ongelmia sijoittamalla esimerkiksi niihin energiamuotoihin – kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoimaan – jotka ratkaisevat esimerkiksi ilmastonmuutosta.

– Jos vertailukohtana käytetään vastuullista sijoittamista, sen piirissä on joidenkin arvioiden mukaan jo noin 100 000 miljardin pääomat eli merkittävä osa kaikesta ammattimaisesti hoidetuista rahastovaroista, Samuelsson kertoo.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impaktin kautta sijoittaja pääsee vaikuttavuussijoittamiseen kiinni vuoden jokaisena pankkipäivänä. Rahastosta voi lunastaa rahansa pois neljä kertaa vuodessa. Parhaiten rahasto sopii pienille institutionaalisille sijoittajille sekä piensijoittajille, joilla on kokemusta sijoittamisesta ja tietämystä vastaavista rahoitusvälineistä.

– Näemme rahaston kohtuullisen riskin rahastona, joka ei kuitenkaan sovi aloitteleville sijoittajille sen lunastusviiveen takia. Rahastoon sijoittavan on hyvä ymmärtää kaikista sen sijoitusinstrumenteista: osakkeista, korkoinstrumenteista ja vaihtoehtoisista sijoituskohteista eli pääomarahastoista.

Samuelsson lisää, että sijoittamisen alkuun pääsee jo 100 euron minimimerkinnällä.

– Suositeltava sijoitushorisontti rahastolle on viisi vuotta eli rahaston kanssa kannattaa olla pidemmällä horisontilla liikkeellä. Riskiluokka rahastossa on 3 asteikolla 1-7, jossa 7 on riskipitoisin. Yli puolet rahaston investoinneista on tehty korkoinstrumentteihin, mikä tekee osaltaan maltillisen riskin.

Lue lisää ja merkitse Impaktia
Varaa aika etätapaamiseen


Lue lisää aiheesta

Salkunhoitajan blogi: Markkinatalous ratkoo maailman suurimpia ongelmia

Impaktisijoittamisen periaatteemme

Uskomme, että markkinatalous ja yrittäjät ratkovat ongelmia tehokkaimmin
Impaktisijoittaminen ei korvaa hyväntekeväisyyttä, mutta se täydentää sitä tuomalla yrittäjien rajattoman innovatiivisuuden ja yritystoiminnan suuremman skaalan ongelmien ratkomiseen. On kuitenkin paljon ongelmia, joita vain hyväntekeväisyys tai julkinen valta voivat ratkoa.

Tavoittelemme markkinatuottoa riskiin suhteutettuna
Sijoittamalla Impaktiin odotusarvo tuotosta on sama kuin ns. tavallisessa rahastossa samalla riskiprofiililla.

Luomme asiakkaillemme mahdollisuuksia vaikuttaa sijoittamalla
Sijoitusten kautta aikaansaatava impakti on asiakkaillemme useimmiten moninkertainen tai monikymmenkertainen verrattuna esimerkiksi kulutustottumusten muuttamisella aikaansaatava.

Tavoittelemme aitoa impaktia
Sijoittamamme varat menevät suurelta osin kohdeyritysten käyttöön esimerkiksi uusannin kautta eivätkä esimerkiksi pörssikaupan kautta osakkeiden myyjälle. Mittaamme vaikutustamme eli impaktiamme.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä. Rahastoa hallinnoi AV Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin. Aktia Pankki Oyj toimii AV Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä. Säännöt, rahastoesitteet, avaintietoesitteet ja muut viralliset asiakirjat sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta suomen- ja ruotsinkielisenä Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi.