Siirry sisältöön Siirry chattiin
Impakti – parempi maailma tuotosta tinkimättä

Impakti – parempi maailma tuotosta tinkimättä

Aktia Impakti on erikoissijoitusrahasto sinulle, joka haluat sijoittaa aitoa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä tuottaviin kohteisiin. Kun sijoitat Impaktiin, olet konkreettisesti mukana ratkaisemassa maailman suurimpia ongelmia tinkimättä kuitenkaan sijoitustesi tuottotavoitteista. Pääomallasi mm. rakennetaan tuulipuistoja, annetaan kehitysmaayrittäjille lainoja, rahoitetaan ympäristöinvestointeja sekä kehitetään lukemisen oppimista tukevaa ja koulukiusaamista ehkäisevää teknologiaa.

Merkitse nyt, ei pitkiä sitoutumisaikoja

Aktian asiakkaana voit merkitä rahastoa suoraan verkkopankissa. Jos et ole Aktian asiakas, varaa etätapaaminen helposti suoraan sijoitusasiantuntijamme kalenterista. 

Rahastossa on merkintämahdollisuus päivittäin ja lunastusmahdollisuus neljännesvuosittain.

Varaa etätapaaminen

Merkitse nyt, ei pitkiä sitoutumisaikoja

Aktia Impakti on vaikuttavista vaikuttavin

Aktia Impakti on nettovaikuttavin kaikista Upright Projectin mallintamista vaikuttavuussijoittamisen rahastoista.* Lue lisää rahaston vaikuttavuusraportista.

Lue vaikuttavuusraportti

Aktia Impakti on vaikuttavista vaikuttavin

Sijoittamalla Impaktiin tuet varoillasi muun muassa seuraavia hankkeita

Sijoituskohteena on suomalainen listaamaton startup-yritys Woodly Oy, joka valmistaa puusta muovia. Woodly Oy:n valmistamaa muovia käytetään muun muassa Vihreäkeijun yrttipakkauksissa ja Orthexin lounasrasioissa.

Sijoituskohteena on YK:n alainen yhteistyörahasto BlueOrchard Microfinance Fund, jonka kautta tarjoamme lainaa yli 140 mikrolainapankille yli 40 kehittyvässä maassa. Tutkimusten mukaan mikrolainat ovat erinomainen tapa antaa mikroyrittäjille mahdollisuus nostaa omaa ja läheisten elintasoa investoimalla omaan elinkeinoon.

Rahasto sijoittaa Sparkmind-rahastoon, jonka sijoituskohteita ovat muun muassa ruotsalainen Lexplore, jonka tekoälyyn ja silmän liikkeiden seuraamiseen perustuva teknologia auttaa opettajia opettamaan lukemista lapsille sekä suomalainen School Day, jonka kouluilmapiiriä mittaava sovellus edesauttaa esimerkiksi kiusaamisen havaitsemisen ja seurannan.

Rahasto on sijoittanut Volvo Cars AB:n vihreään joukkolainaan, jonka pääomat investoidaan sähköautojen kehittämiseen ja tuotantoon. Rahasto on myös sijoittanut Zaptec-nimiseen norjalaiseen yritykseen sen listausannissa. Yhtiö on menestynyt Norjan edistyneillä sähköautojen latauslaitemarkkinoilla. Listausannin varoilla se lähti voimakkaasti laajentumaan myös Euroopan muille markkinoille.

Fintoil rakentaa parhaillaan Haminan satama-alueelle maailman kolmanneksi suurinta mäntyöljyjalostamoa. Rahoitus varmistaa selluteollisuuden sivuvirtoja hyödyntävän biojalostamoinvestoinnin toteutumisen. Tämä on osoitus siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta voi avata kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Olemme sijoittaneet Taalerin uusiutuvan energian rahastoihin, joiden varoilla rakennutetaan uusia teollisen mittaluokan tuuli- ja aurinkovoimapuistoja Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Olemme sijoittaneet Scatec-nimiseen norjalaiseen yritykseen osakeannissa. Yhtiön tavoitteena on saada rakenteille 12 GW kapasiteetin verran aurinko- ja vesivoimaa kehittyviin maihin vuoden 2025 loppuun mennessä. 12 GW vastaa suunnilleen Suomen energiantuotantokapasiteettia.

Aker Carbon Capture on norjalainen yhtiö, joka valmistaa hiilidioksidin talteenotossa tarvittavia järjestelmiä. Hiilidioksidin talteenotolla tarkoitetaan tekniikoita, joilla poistetaan hiilidioksidia teollisista savukaasuista. Hiilidioksidin talteenotto on yksi tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Veden ja kemiallisten yhdisteiden muodostama liotin sitoo hiilidioksidia Akerin käyttämässä prosessissa.

Avantium on hollantilainen yhtiö, joka jalostaa uusiutuvista kasviperäisistä raaka-aineista kemikaaleja, jotka voivat korvata öljypohjaisen muovin pakkausmateriaaleissa. Ratkaisulla voidaan tulevaisuudessa korvata esimerkiksi muovipullot paperista valmistetuilla pulloilla, joiden ominaisuudet riittävät vaikkapa hiilihapollisten juomien säilytykseen.

Suomalainen Kempower tekee edistyksellisiä latausasemia henkilöautojen ja raskaan liikenteen tarpeisiin. Järjestelmän etuja kilpailijoihin nähden ovat skaalautuvuus ja luotettavuus ankarissakin sääolosuhteissa. Alun perin Lahdesta lähtöisin olevasta yhtiöstä on tullut nopeasti kasvava kansainvälinen yhtiö.

Impaktisijoittamisen periaatteemme

Uskomme, että markkinatalous ja yrittäjät ratkovat ongelmia tehokkaimmin
Impaktisijoittaminen ei korvaa hyväntekeväisyyttä, mutta se täydentää sitä tuomalla yrittäjien rajattoman innovatiivisuuden ja yritystoiminnan suuremman skaalan ongelmien ratkomiseen. On kuitenkin paljon ongelmia, joita vain hyväntekeväisyys tai julkinen valta voivat ratkoa.

Tavoittelemme markkinatuottoa riskiin suhteutettuna
Sijoittamalla Impaktiin odotusarvo tuotosta on sama kuin ns. tavallisessa rahastossa samalla riskiprofiililla.

Luomme asiakkaillemme mahdollisuuksia vaikuttaa sijoittamalla
Sijoitusten kautta aikaansaatava impakti on asiakkaillemme useimmiten moninkertainen tai monikymmenkertainen verrattuna esimerkiksi kulutustottumusten muuttamisella aikaansaatava.

Tavoittelemme aitoa impaktia
Sijoittamamme varat menevät suurelta osin kohdeyritysten käyttöön esimerkiksi uusannin kautta eivätkä esimerkiksi pörssikaupan kautta osakkeiden myyjälle. Mittaamme vaikutustamme eli impaktiamme.

Tämä on mainos. Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän sijoituksen arvo vaihtelee, ja/tai nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on ja miten kauan sijoitusta pidetään hallussa. Sijoitus voi aiheuttaa taloudellisia tappioita. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Asiakas vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista. Tuleva tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että sijoittamiseen ja sijoitusomaisuuteen liittyy veroseuraamuksia, joiden taloudellisia vaikutuksia ei välttämättä ole huomioitu tässä esityksessä. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahaston avaintietoasiakirjasta ja rahastoesitteestä. Säännöt, rahastoesitteet, avaintietoasiakirjat ja muut viralliset asiakirjat sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta suomen- ja ruotsinkielisenä Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi. Rahastoa hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä.

*Perustuu Uprightin 14.4.2022 tekemään kuluttajille tarjottavien vaikuttavuusrahastojen mallinnukseen. Upright Oy:n (Upright) mallinnukset perustuvat vaikuttavuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvistä indikaattoreista tuotettuihin tietoihin. Taustatietojen rajallisesta saatavuudesta ja indikaattoreiden luonteesta johtuen tuotettu tieto sisältää luonnostaan joitakin epätarkkuuksia. Upright ja Aktia eivät takaa tietojen oikeellisuutta eivätkä ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Uprightin tuottamiin tietoihin.