Anna palautetta ulkopuolisiin viranomaistahoihin

Voit ottaa yhteyttä seuraaviin ulkopuolisiin, pankista riippumattomiin tahoihin, jos asiaa ei saada tyydyttävällä tavalla ratkaistuksi. Ota yhteyttä meihin palautelomakkeella
 
Vakuutus ja rahoitusneuvontaan (FINE) voi ottaa yhteyttä, jos pankki-, sijoitus-, oheis- tai vakuutuspalvelua koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi pankin ja asiakkaan välisellä neuvottelulla. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä FINEn yhteydessä toimivaan pankkilautakuntaan. FINE voi auttaa erimielisyyksien selvittämisessä, mutta se ei voi antaa oikeudellisesti sitovaa ratkaisua asiassa. Palvelu on maksuton. Yhteystiedot: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 685 0120, www.fine.fi
 
Finanssivalvonta vastaa rahoitus- ja vakuutusvalvonnasta Suomessa ja valvoo palveluntuottajien toimintaa asiakkaita kohtaan. Finanssivalvonnan verkkosivuilla on tietoa siitä, mistä saa apua ja neuvoja, jos joutuu vaikeuksiin palveluntuottajan kanssa. Yhteystiedot: PL 103, 00101 Helsinki, puh. 09 183 51, kirjaamo@finanssivalvonta.fiwww.finanssivalvonta.fi.
 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa valtakunnallista kuluttajaneuvontaa, tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajien ja yritysten välisissä riita-asioissa. Yhteystiedot: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puh. 029 553 6902, www.kkv.fi
 
Kuluttajariitalautakunta antaa suuntaviivoja ja ohjeita kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisten riitojen ratkaisemiseksi, kun kyseessä ovat kulutushyödykkeet ja kuluttajapalvelut, asuntokaupat, vuokrasopimukset, asumisoikeuksien siirrot sekä takaukset ja panttaussitoumukset. Yhteystiedot: Kaikukatu 3 A, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 010 366 5200 (vaihde), http://www.kuluttajariita.fi. Kuluttajariitalautakunnassa ei käsitellä arvopapereita koskevia asioita. 
 
Jos olet Aktian ratkaisuun tyytymätön, voit viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Käräjäoikeudessa ratkaistaan erimielisyydet, joita ei ole saatu ratkaistuksi neuvotteluteitse, riippumatta siitä onko asiakas hakenut muutosta edellä mainituilta tahoilta. Yhteystiedot: www.oikeus.fi
 
Jos sinulla on ostamaasi vakuutustuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai jos et ole tyytyväinen vakuutusyhtiön päätökseen, ota yhteys ensin Aktia Vakuutuspalveluihin, puh. 010 247 7099. Voit myös ottaa yhteyden suoraan Aktia Henkivakuutus Oy:hyn, vakuutus(at)aktia.fi. Sähköisen valituksen voit tehdä tästä. Tällöin valituksesi välitetään asianomaiselle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, Suomessa lähinnä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle.