Strukturoidut tuotteet

Strukturoidut tuotteet tarjoavat sijoittajille perinteisiä osake- ja korkosijoituksia täydentäviä tuoton ja riskin yhdistelmiä. Ne luetaan ns. vaihtoehtoisiksi sijoituksiksi, joiden tarkoitus on tuoda lisähajautusta sijoitussalkkuun. Sijoittaja voi esimerkiksi hyötyä osakemarkkinoiden noususta ilman vastaavaa perinteisen osakesijoitukseen liittyvää tappioriskiä.

Strukturoidut tuotteet luetaan kahteen pääryhmään: pääomaturvattuihin ja pääomaturvaamattomiin. Pääomaturvatut tuotteet sopivat hyvin riskiä kaihtavalle sijoittajalle osana muita sijoituksia.

Pääomaturvaamattomien tuotteiden avulla voidaan sijoittaa esim. korkean tuottopotentiaalin yrityslainamarkkinoille, tai hyötyä vivulla osakemarkkinoiden kehityksestä rajatulla pääomatappioriskillä.

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä tuotteiden soveltuvuutta sijoittajan tarpeisiin sekä vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Myynnissä nyt

Nimi ISIN Arvo Llpvm Eräpäivä Riski
  1. Liikkeeseenlaskupäivä

Kaikki tuotteemme

Nimi ISIN Arvo Llpvm Eräpäivä Riski
Aktia Osakeobligaatio Suomi FI4000414719 106,42 21.2.2020 7.3.2025
Aktia Osaketodistus Suomi Kuponki FI4000439666 104,29 25.6.2020 9.7.2021
Aktia Osaketodistus Puhtaampi Eurooppa FI4000442025 101,37 16.10.2020 30.10.2021
  1. Liikkeeseenlaskupäivä

Todistukset

Nimi ISIN Arvo Llpvm Eräpäivä Riski
Aktia Osaketodistus Suomi Kuponki FI4000439666 104,29 25.6.2020 9.7.2021
Aktia Osaketodistus Puhtaampi Eurooppa FI4000442025 101,37 16.10.2020 30.10.2021
  1. Liikkeeseenlaskupäivä

Sijoitusobligaatiot

Nimi ISIN Arvo Llpvm Eräpäivä Riski
Aktia Osakeobligaatio Suomi FI4000414719 106,42 21.2.2020 7.3.2025
  1. Liikkeeseenlaskupäivä

Erääntyneet

Nimi ISIN Arvo Llpvm Eräpäivä Riski
  1. Liikkeeseenlaskupäivä