Strukturoidut tuotteet

Strukturoidut sijoitustuotteet tarjoavat sijoittajille perinteisiä osake- ja korkosijoituksia täydentäviä tuoton ja riskin yhdistelmiä. Ne luetaan ns. vaihtoehtoisiksi sijoituksiksi, joiden tarkoitus on tuoda lisähajautusta sijoitussalkkuun. Sijoittaja voi esimerkiksi hyötyä osakemarkkinoiden noususta ilman vastaavaa perinteisen osakesijoitukseen liittyvää tappioriskiä.

Strukturoidut sijoitukset luetaan kahteen pääryhmään: pääomaturvattuihin ja pääomaturvaamattomiin. Pääomaturvatut tuotteet sopivat hyvin riskiä kaihtavalle sijoittajalle osana muita sijoituksia.

Pääomaturvaamattomien tuotteiden avulla voidaan sijoittaa esim. korkean tuottopotentiaalin yrityslainamarkkinoille, tai hyötyä vivulla osakemarkkinoiden kehityksestä rajatulla pääomatappioriskillä.

Aktia kilpailuttaa kaikki tarjoamansa strukturoidut sijoitustuotteet vakavaraisten pohjoismaisten liikkeeseenlaskijoiden kesken ja pyrkii tällä tavoin aina tarjoamaan tuotteet asiakkailleen parhain mahdollisin ehdoin. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä tuotteiden soveltuvuutta sijoittajan tarpeisiin sekä vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Myynnissä nyt

Nimi ISIN Arvo Llpvm Eräpäivä Riski
  1. Liikkeeseenlaskupäivä

Kaikki tuotteemme

Nimi ISIN Arvo Llpvm Eräpäivä Riski
Aktia Osakeobligaatio Suomi FI4000414719 95,21 21.2.2020 7.3.2025
  1. Liikkeeseenlaskupäivä

Sijoitusobligaatiot

Nimi ISIN Arvo Llpvm Eräpäivä Riski
Aktia Osakeobligaatio Suomi FI4000414719 95,21 21.2.2020 7.3.2025
  1. Liikkeeseenlaskupäivä

Erääntyneet

Nimi ISIN Arvo Llpvm Eräpäivä Riski
  1. Liikkeeseenlaskupäivä