Siirry sisältöön Siirry chattiin
Asiakkaiden palveluita voidaan rajoittaa puutteellisten tuntemistietojen takia.

Tarkistathan verkko- tai mobiilipankista, että olet päivittänyt tuntemistietosi.

Asiakkaan tunteminen

Miksi asiakkaan tuntemistietoihin liittyen kysytään, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP/Politically Exposed Person)?

Suomen lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaan tuntemiseksi pankin tulee myös olla tietoinen siitä, onko asiakas kotimaassa tai ulkomailla poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, PEP) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on henkilö, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana esim. valtionpäämiehenä, ministerinä, kansanedustajana, ylimmän oikeusasteen jäsenenä, valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, kenraalikuntaan kuuluvana upseerina tai valtio-omisteisen yrityksen johtotehtävissä. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat puolisot ja vanhemmat sekä lapset ja heidän puolisonsa.