Siirry sisältöön Siirry chattiin

Asiakkaan tunteminen

Miksi kysytte kysymyksiä liittyen asiakkaan tuntemiseen?

Suomen lainsäädännön mukaan kaikkien pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa.

Asiakkaan henkilötietojen lisäksi pankilla tulee olla riittävät tiedot asiakkaansa toiminnasta, taloudellisesta asemasta, asioinnista sekä palvelujen käyttötarkoituksesta. Lainsäädäntö edellyttää myös, että pankki tietää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhteistyökumppani.

Pankeilla on lain mukaan oikeus kieltäytyä asiakassuhteen avaamisesta tai jatkamisesta, mikäli asiakkaalta ei saada riittäviä asiakastietoja. Kaikkia pankille annettuja asiakirjoja ja tietoja käsitellään luottamuksella ja pankkisalaisuuden sääntöjen mukaisesti.

Kysymyksiä esitetään kaikille pankkimme asiakkaille sekä asiakassuhteen alussa että myöhemmin asiakassuhteen jatkuessa. Niitä ei kuitenkaan välttämättä kysytä kaikilta asiakkailtamme samaan aikaan. Muistathan, että kysymykset esitetään oman turvallisuutesi vuoksi.

Lue, miten henkilötietoja käsitellään Aktiassa