Så här hanterar vi din respons

Aktia kundservice hanterar all kundrespons som skickats på responsblanketter.

Vem hanterar?

Beroende på ärendets natur kan Aktias kundservice hantera din respons genast eller vidarebefordra den till vederbörande ansvarsenhet (ett kontor eller en central enhet) för utredning. Om du på responsblanketten har antecknat att du vill ha svar, får du ett svar på det kommunikationssätt du valt direkt från kundservice, från ditt eget kontor eller från den enhet som ansvarar för produkten.

Gav du tillräckliga kontaktuppgifter?

Om du väntar dig svar på din respons är det viktigt att vi får dina kontaktuppgifter. För att vi ska kunna förmedla din respons eller begäran om utredning exempelvis till ditt hemkontor, måste vi hitta rätt person i vårt kundregister. Därför behöver vi utöver ditt namn också din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Responsblanketten på webbsidorna har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till Aktia är skyddad. Frågor som direkt gäller dina bank- eller övriga ärenden kan vi dock inte besvara per e-post.

Av säkerhetsskäl ska du inte sända till exempel kontonummer, personbeteckningar eller uppgifter om betalningar eller andra banktransaktioner per vanlig e-post. Sådana uppgifter kan du tryggt sända via den krypterade meddelandefunktionen i nätbanken. Även då hanteras ärendet på Aktias kundservice och vid behov till ifrågavarande ansvarig enhet.

Hur snabbt får du svar?

Vi strävar efter att svara på din kundrespons inom 3 bankdagar och om det tar längre tid att utreda ärendet informerar vi dig och ger då ett estimat på när beslut ges.

I brådskande ärenden kan du som privatkund ringa vår kundservice 010 247 010 som betjänar vardagar kl. 8–20 (se avvikande öppettider).

Om du är företagskund kan du ringa vår företagskundservice 010 247 6700 som betjänar vardagar kl. 8–18 (se avvikande öppettider).

Din kundrespons ger oss viktig information som hjälper oss att utveckla våra tjänster och produkter. Därför sätter vi stort värde på din respons.